Helt nytt coronavirus har infekterat barn i Malaysia


Upptäckten visar att det kan vara mycket vanligare än vad man förut trott att coronavirus hoppar från djur till människa och att det behövs effektiv övervakning och testning för att tidigt upptäcka virus som riskerar att utvecklas till nya pandemier.

Hittades av en slump

En grupp studenter från Duke University i USA arbetade med ett projekt för att hjälpa ett sjukhus i delstaten Sarawak i östra Malaysia att utveckla diagnostiska metoder för olika virus som finns i regionen.   

Senare analyserades näsprover från 301 personer som var inlagda för lunginflammation på sjukhuset. I proverna från sju barn och från en vuxen kvinna detekterades en helt ny typ av alfacoronavirus.

– Vi blev väldigt förvånade. Det är det första beviset för att ett alfacoronavirus från hund har infekterat en människa, säger Gregory Gray som är professor i infektionssjukdomar vid Duke university till SVT.

Två hundar, en katt och en gris

Forskargruppen lyckades avläsa viruset från en sex månader gammal pojke. Det visade sig bestå av en kombination av fyra olika typer av coronavirus. Två virus-sorter härstammade från hund, en från en katt och en från en gris. Det nya alfacoronaviruset fick namnet CCov-HuPn-2018.  Upptäckten har publicerats i tidskriften Clinical Infectious Diseases.

Alla tillfrisknade från lunginflammationen, men Gregory Gray kan ännu inte avgöra om det verkligen var det nya coronaviruset som gjorde dem sjuka

– Vi vet inte ännu om det är sjukdomsframkallande, sju av de åtta smittade bar också på andra virus, säger Gregory Gray.

Missar många virus

Nu ska han åka tillbaka till Sarawak och göra fler tester på både friska och sjuka personer för att kunna avgöra om det verkligen var ett sjukdomsframkallande virus.  

–Troligtvis finns det många virus där ute som vi hela tiden missar och vi borde bygga upp ett övervakningssystem som kan ge oss tidiga varningar för sjukdomsframkallande virus som kan leda till en pandemi, säger Gregory Gray och ger ytterligare ett exempel där barn blivit infekterade av ett nytt virus.

Svinuppfödning i USA

Bara för några månader sedan publicerade en forskargrupp vid University of Florida en ännu inte granskad studie som visade att barn på Haiti har blivit infekterade av ett deltacoronavirus åren 2014 till 2015. Deltacoronavirus har aldrig setts hos människor tidigare och just den här varianten härstammade från en svinuppfödning i USA som tidigare hade haft ett utbrott bland djuren.

Gregory Gray anser att övervakningen ska fokusera på områden där djur och människor samlas. Ett exempel på platser är Sarawak i Malaysia där människor och deras husdjur lever nära de vilda djuren i regnskogen och ett annat är den industriella djuruppfödningen i västvärlden. Stickprov på både djur och människor som arbetar i djurindustrin kan ge tidiga varningssignaler.

Vaccinera djuren

Men vad ska ni då göra om/när man hittat ett nytt sjukdomsframkallande virus som riskerar få fäste hos människor?

–Vi kan få en tidig start och börja utveckla vaccin och antivirala läkemedel. Om det visar sig vara något av våra husdjur, som grisar, kor, hästar, katter eller hundar, som är värddjur för viruset skulle vi kanske till och med vaccinera det djuret och på så sätt stoppa smittan innan det blir en pandemi, säger Gregory Gray.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply