Hemtjänsten: Brist på skyddsmaterial i Stockholm


De äldre är kraftigt överrepresenterade bland antalet dödsfall i det nya coronaviruset, och Folkhälsomyndigheten har rekommenderat att personer över 70 har så lite kontakt med andra människor så långt det går. 

Men hemtjänstens arbete med att bland annat hjälpa personer att tvätta sig och klä sig, att städa och diska, och att handla och laga mat, måste likväl fortgå. 

Och för hemtjänsten utgår arbetet från två saker: att se till att personalen inte smittar de äldre, och att de äldre inte smittar personalen. 

– Framför allt handlar det om basala hygienrutiner, vilket man är van att jobba med inom äldreomsorgen. Men i det här läget har vi verkligen förstärkt arbetet kring det, och gått ut med extra rutiner, säger Linda Hamnes, biträdande avdelningschef på äldreförvaltningen i Stockholm. 

Brist på material 

Nu trycker man också extra hårt på att personalen inte får jobba med de äldre om de har några sjuksymtom. 

– Det är vi jättetydliga med, och varje enhetschef pratar med sin personal om det. Jag tror inte heller att personalen vill riskera att sprida det vidare och utsätta de äldre för de riskerna, säger Linda Hamnes.

Den riktiga utmaningen just nu är dock bristen på skyddsmaterial inom hemtjänsten. 

– Staden arbetar aktivt med att verkligen försöka få fram mer material, nu även i samarbete med Socialstyrelsen. Vi har också inventerat för att se var det finns material och vad det är som finns, säger Linda Hamnes.

Om behovet skulle uppstå vill man kunna omfördela material till där det behövs som mest. Det handlar om sådant som skyddsvisir och skyddskläder som används när hemtjänsten ska besöka någon som är smittad med coronaviruset, eller som uppvisar symtom som gör att man tror att personen är smittad.

Arbete i smittspridning 

TT: Har ni hört någon oro från personalen angående att arbeta under smittspridningen? 

– Jag har inte hört om att någon är orolig. Men jag tror att man inom äldreomsorgen är van att hantera smittspridning så man känner sig trygg i det. Det är så klart en väldigt speciell situation nu, men man vill hjälpa till, och det präglar inte bara hemtjänsten, utan även civilsamhället. Alla vill hjälpas åt just nu, säger Linda Hamnes.

Än så länge syns inga större problem med stora sjukskrivningar inom personalen runtom i Stockholms hemtjänst. Men Linda Hamnes säger att de har beredskap för en sådan situation. 

– Då handlar det om att omfördela personalen dit det behövs, till exempel mellan olika enheter och stadsdelar.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply