Hoppet nästan ute att ebolamedicin kan rädda svårt sjuka coronapatienter | Inrikes


Världshälsoorganisationen WHO har inte några stora förhoppningar på ebolaläkemedlet Remdesivir i kampen mot covid-19. Det var bland annat den medicinen som president Trump vårdades med.

Forskningsprojektet Solidarity, som koordineras av WHO, har undersökt fyra olika läkemedel i kampen mot coronaviruset – och i en preliminär rapport kommit fram till att samtliga har liten eller ingen effekt mot covid-19.

Remdesivir är ett av de läkemedel som USA:s president Donald Trump behandlades med då han nyligen var inlagd på sjukhus efter coronasmitta.

I forskningen ingick också malariamedicinen hydroxyklorokin, HIV-läkemedlet lopinavir samt MS-medicinen Interferon, men de ratades redan tidigare. Resultaten var klena – inget av preparaten förkortade sjukhustiden eller ökade chanserna för patienterna att överleva.

Också Finland är med

Professor Kari Tikkinen deltar i Solidarity-projektet för Finlands del. Han konstaterar för Yle att Remdesivir har undersökts i USA tidigare, och då ingav resultaten viss optimism.

Porträtt på Kari Tikkinen
Professor Kari Tikkinen
Porträtt på Kari Tikkinen
Bild: Markku Pitkänen / Yle
läkare

WHO:s forskning är ändå mer omfattande och resultaten ser magra ut. Dödligheten kan minska en aning med Remdesivir, men effekten är marginell.

100 personer måste få läkemedlet för att en ska räddas.

– 100 personer måste få läkemedlet för att en ska räddas.

Patienter som fått preparatet i ett tidigt skede av sjukdomen kan få hjälp – som Donald Trump, där vården sattes in direkt, säger Tikkinen.

Projektet fortsätter pandemin ut

Remdesivir har testats på 5 000 slumpmässigt utvalda coronapatienter – inklusive 30 finländare. Totalt omfattar Solidarity-projektet 12 000 patienter i 30 länder. Det pågår under hela den tid pandemin tar.

Professor Tikkinen berättar att nya vårdformer väntas till Finland senare den här månaden. De nya preparaten går ut på att stärka människans immunförsvar – mer avslöjar han inte.

– Det kan bli frågan om en cocktail av olika läkemedel som covidpatienterna behandlas med.

Tillverkarens hopp inte ute

Den amerikanska tillverkaren av Remdesivir, företaget Gilead Science, har redan tillverkat miljarder doser av preparatet i hopp om att det skulle fungera.

Gilead Sciences
Gilead hänvisar till andra, bättre studier
Gilead Sciences
Bild: Reuters
Gilead Sciences

Hos Gilead säger man sig vara medveten om WHO:s forskningsresultat men man hänvisar till andra och bättre studier som visar att Remdesivir har effekt i kampen mot coronaviruset.

Källor yle.fi, HS, NRK, Gilead ScienceSource link

Be the first to comment

Leave a Reply