Hör argumenten i munskydds-striden: ”Då kommer detta att haverera fullkomligt”


Under april, när coronaviruset spreds kraftigt i Sverige, följde Uppdrag granskning skyddsombuden på fackförbundet Kommunal och fick på det viset möjlighet att lyssna på ett samtal som hölls mellan facket, experter på Arbetsmiljöverket och arbetsgivaren Stockholms stad.

Samtalet utspelar sig dagen efter att Arbetsmiljöverket gått på fackets linje och beslutat om krav på munskydd vid vård av bekräftad eller misstänkt covid-19-smitta på äldreboendet Serafen i Stockholm. Ett beslut som väntades bli vägledande, och som snabbt överklagades av Stockholms stad.

De sakkunniga i Serafen-ärendet har samma morgon fått veta av sin chef att det från Stockholms stad och arbetsgivarorganisationen SKR:s sida “fanns åsikter” om munskyddskravet, berättar Arbetsmiljöverkets inspektör Jenny Bengtsson för Uppdrag granskning.

Vad då för typ av åsikter?

– Att det skulle ändras. Med hänvisning till oklarheterna kallade vi till inspektion senare samma dag.

“Global brist”

En av de som deltar vid inspektionsmötet är Igge Gustafsson, Arbetsmiljöverkets sakkunnige läkare:

– Ett munskydd på arbetstagaren skyddar ju även de sköra patienterna. Och vi ska också tänka på att om arbetstagarna blir sjuka då kommer det att bli svårare att uppfylla det uppdrag som kommunen har att vårda patienter och brukare.

Med på mötet är även Stockholms stads personaldirektör Anita Lidberg som säger:

– Vi har en global, och nu säger jag global, brist på den typen av munskydd eller andningsskydd som ni nu har beslutat gäller. Och det betyder då alltså att vi inte kan ge vård till våra sköra, äldre människor.

Björne Olsson, enhetschef på Arbetsmiljöverket, replikerar senare:

– Självklart förstår vi. Men samtidigt så går vi emot vår egen uppgift som Arbetsmiljöverk, vi ska värna den här lagstiftningen och vi ska värna arbetstagarna.

Upphäver kravet

Efter mötet hålls en konferens, utan Kommunals vetskap, som SKR kallar till. Med på konferensen är IVO, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket. Därefter kommer myndigheterna gemensamt med uttalanden om att munskydd inte är ett generellt krav.

Istället påtalas det att arbetsgivaren ska bedöma om det räcker med bara visir.

När överklagan om Serafen senare prövas i Förvaltningsrätten går de på arbetsgivarens linje och upphäver beslutet om krav på munskydd.

Spela hela klippet för att höra argumenten från mötet. Source link

Be the first to comment

Leave a Reply