Hur allvarlig kommer den andra vågen att bli? Hur nära epidemitoppen är vi? Överläkare Asko Järvinen svarar på frågor om coronaviruset | InrikesCoronaläget i Nyland är stabilt, antalet patienter är rentav lite nedåtgående och antalet nya fall mycket konstant, säger överläkare vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS Asko Järvinen i en intervju för Svenska Yle. I de andra delarna av landet har fallen ökat något, men ändå inte så kraftigt.

Finland låter också testa allt fler personer för att spärra smittkedjor.

– Det har varit Finlands strategi hela tiden. Till en början testades bara de som kom från utlandet, sedan sjukhuspatienter och personer som jobbar inom hälsovården, säger Asko Järvinen.

– Man borde också aktivt testa för viruset inom vårdhem så att de inte för smittan vidare. Också ”vanliga människor” borde testas för att spärra smittkedjor, fortsätter han.

Är då ett omfattande testande vägen ur coronapandemin?

– Det är säkert den effektivaste vägen att spärra av och få bukt på smittkedjor, säger Järvinen.

Järvinen ser också positivt på de lyckade försök med ett experimentellt läkemedel som gjorts, men påpekar att de första hoppfulla resultaten sällan leder till lyckad vård.

Ju mer man forskar, desto snabbare går det. Men det kan ändå ta flera år.

Hur nära epidemitoppen är vi? Hur blir det med en andra våg?

Vi är ändå antagligen ganska långt från den så kallade epidemitoppen, då man räknar med alla de människor som eventuellt utsatts för smitta men ännu inte fått några symptom, menar Järvinen.

En virussjukdom som sprids i världen hittar sannolikt tillbaka hit, säger Järvinen. Hur allvarlig den blir vet vi inte.

Ifall det är många som inte insjuknar under den första vågen finns det risk för att den andra vågen till och med blir kraftigare. Oavsett hur det går måste vi vara förberedda på det, konstaterar Järvinen.

– Alla hoppas på att de som redan insjuknat kanske inte skulle få en lika svår sjukdom under den andra vågen.

Det som dock kan komma att stå i vägen för det här är att tester visat att få har antikroppar mot viruset. Endast en mycket liten del av befolkningen befaras alltså ha varit sjuka.

Kan epidemin ta fart igen efter att Nylands gränser öppnades?

Avspärrningen av Nyland hävdes i onsdags och en del har frågat sig ifall det leder till att epidemin kan ta fart igen.

Asko Järvinen menar att det nog är möjligt att epidemin sprids i andra delar av landet, men betonar att allt beror på hur folk rör sig och håller kontakt med varandra.

– Ifall man lyckas hålla avstånd finns det nog inte någon större risk. Jag antar att den inte blossar upp så kraftigt i andra delar.

Järvinen säger också att avspärrningen av Nyland gett mer tid för de övriga delarna av landet att förbereda sig vad sjukvården och skyddsutrustningen beträffar.

Hur länge ska de äldre och riskgrupperna vara isolerade?

Förhoppningsvis inte så länge, säger Järvinen – men påpekar att det trots allt beror på läget i samhället.

Så länge viruset sprids måste de mest utsatta hålla sig utanför smittkedjorna. Det handlar om att väga risker mot varandra, och det är inte lätt.

Vad är det viktigaste att tänka på, och är det lönt att använda ansiktsmask?

– Det viktigaste är fortfarande att hålla fysiskt avstånd, att tänka på hur man rör sig, undvika folkmassor och att tvätta händerna, säger Järvinen.

Vad masker beträffar säger Järvinen att de antagligen inte är av så stor vikt för ”vanliga människor”.

– Risken ökar ju närmare och ju längre man har kontakt. Kortvariga kontakter har oftast inte resulterat i smitta.

Risken att smittas i butiken är enligt Järvinen ganska liten, ifall det inte är fullsmockat. För att det ska räknas att ha närkontakt med någon måste man ha vistats 15 minuter i den personens närhet.

Varför har så många dödsfall inträffat på äldreboenden?

– Riskerna är störst där, och vi vet från andra länder att flest dödsfall inträffar där, säger Järvinen.

Det här beror på att de äldre behöver mycket sådan hjälp där närkontakt krävs, så därigenom är också smittrisken större.

Järvinen betonar att man försökt, och fortsättningsvis försöker, skydda de äldre. Det görs främst genom att använda ansiktsmasker inom vården och genom att råda sjuka personer att stanna hemma.

Orsaken till att alla dödsfall inom äldreboenden inte rapporterats ligger i att verksamheten sköts av flera aktörer som till exempel kommunen samt privat.

Hur är läget nu och hur många har tillfrisknat?

De finns forskare som kommit med en betydligt mer pessimistisk syn på läget än THL, och som menar att Finlands situation kan bli värre än Italiens.

Det här hoppas Järvinen att inte stämmer, och menar att man i Finland – till skillnad från Italien – tog till åtgärder i ett tidigt skede.

Nu gäller det bara att koordinerat trappa ner de åtgärder som byggts upp, utan att läget exploderar.

Av de som har insjuknat har största delen också tillfrisknat, påminner Järvinen.

Sedan bör man komma ihåg att det finns flera som aldrig konstaterats ha varit sjuka i covid-19, som också de redan tillfrisknat. Det kommer man att kunna se bättre i ett senare skede i och med antikroppstester.

Asko Järvinen intervjuades av Victoria Wirén.

Asko Järvinen medverkade i Yles program Morgonettan i dag 18.4 där han svarar på frågor som skickats in. Du kan se programmet här nedan (på finska).Source link

Be the first to comment

Leave a Reply