HUS betalar extra åt sjukskötare som flyttar sin semester vid påsk – intensivvårdsskötare: “Inte bara pengar som inverkar på hur man orkar” | Huvudstadsregionen


Flera sjukskötare lider av sömnproblem och upplever psykisk belastning. I en personalenkät utförd av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS märks det ökande antalet coronafall i Nyland på personalen – oavsett vad de arbetar med.

De sjukskötare som skött patienter med covid-19 upplever ändå mer belastning än andra. Yle Uutiset har talat med Venla Rönkkö som arbetar på intensiven på Jorvs sjukhus.

Det finns inga stunder där man får pusta ut.

– Det är så många patienter att vi varje dag är tvungna att kompromissa så att alla får den vård de behöver. Då någon skrivs ut, läggs nästa in snabbt, säger Rönkkö.

Rönkkö var vårdledig förra våren men återvände till jobbet i slutet av augusti. Hon fick arbeta på en intensivvårdsavdelning för coronasmittade och ställdes inför många nya tillvägagångssätt.

– En rädsla för att misslyckas eller smitta en kollega eller någon hemma har spökat i bakhuvudet. Den psykiska belastningen har varit något helt nytt.

Att få vaccinet hjälpte. Rönkkö erkänner ändå att hon inte riktigt hann lägga märke till när den andra coronavågen var över och den tredje tog vid.

Utöver coronasmittade behöver också andra patientgrupper intensivvård.

HUS har anställt 50 nya sjukskötare med anledning av coronaläget, och också antalet visstidsanställda har utökats.

– Vi är lyckliga över alla duktiga vikarier från andra avdelningar, men att ständigt utbilda nya belastar den ordinarie personalen ytterligare. Det att man inte kan göra sitt jobb så bra som man skulle vilja orsakar också etisk belastning.

HUS utlovar tilläggsersättning för dem som inte tar ut semester

I dagsläget vårdas ungefär 70 coronapatienter på bäddavdelningar och 22 på intensiven i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Antalet patienter var högre under påsken i fjol. Då vårdades tio fler patienter på bäddavdelningar och 20 fler på intensiven jämfört med dagens antal.

HUS har förberett sig på att antalet patienter kan stiga genom att utlova tilläggsersättning för personalen.

Sjukvårdsdistriktet har erbjudit möjligheten att flytta semestern eller avbryta den på grund av coronaläget – mot en tilläggsersättning på 450 euro.

Ungefär 20 sjukskötare har flyttat sin semester som de annars skulle ha tagit ut under påsken.

Enligt sjukskötare Venla Rönkkö har man varit nöjd med tilläggsersättningen, och de som ännu orkar har tagit emot erbjudandet. Själv har hon lovat att vara flexibel ifall det behövs. Ännu har hon inte kallats in på jobb på en ledig dag.

– En del upplever att de verkligen behöver semester, och är inte redo att byta ut den mot ersättningen. Det är bra att människor också tar sin ork i beaktande.

Vårdpersonalen räcker till på påsken

Förvaltningsöverskötare Marja Renholm tror att vårdpersonalen räcker till under påsken eftersom man har förberett sig på att antalet patienter kan öka.

Ungefär 100 sjukskötare sköter coronapatienter på HUS bäddavdelningar. På intensivvårdsavdelningarna är antalet ungefär 150.

I fjol var antalet sjukskötare högre eftersom man drog in på annan verksamhet i större utsträckning. Till exempel flyttades personal som annars arbetar i operationssalar till intensivvårdsavdelningarna då HUS förberedde sig på att antalet coronapatienter kunde öka.

– Under året har man lärt sig mycket om vården av coronapatienter, bland annat hur man skyddar sig rätt och hur man vårdar patienterna. Personalen har också vaccinerats, säger Rehnholm.

Coronaviruset och särskilt de nyare virusvarianterna är ändå oberäkneliga och således finns också reservplaner för den här våren.

– Ifall coronaläget förvärras ytterligare flyttar man sjukskötare från andra enheter till avdelningar för coronapatienter, säger Renholm.

Ifall behovet av vård ökar märkbart drar man precis som i fjol in på operationsverksamheten.

– Sjukskötare i operationssalar och anestesiskötare flyttas i sådana fall till intensiven, för de har tillräcklig kunskap i hur man exempelvis använder respirator.

Tilläggsfinansiering räcker inte alltid som lockbete

Huvudförtroendeman Päivi Tärö säger att HUS meddelade offentligheten om tilläggsersättningen på 450 euro för att ge en bild av HUS som flexibel arbetsgivare.

Törö anser att det är bra att arbetsgivaren är redo att betala tilläggsersättningar, men under julen då HUS kom med ett liknande erbjudande var det bara några sjukskötare som gick med på det.

– Arbetsgivaren erbjuder möjligheten mot tilläggsersättning, men man måste inte gå med på det. Om man upplever att man måste få andas ut har man rätt till det.

Sjukskötare Venla Rönkkö berättar att hon ofta vet vad hon ska lägga de extra pengarna på ifall hon exempelvis blir inkallad på kort varsel.

– Jag hoppas ändå att ingen måste göra extraturer på bekostnad av den egna orken. Det är så mycket mer än bara pengar som inverkar på hur man orkar, konstaterar hon.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel HUS varautuu pääsiäiseen ja maksaa loman siirrosta hoitajille 450 euroa – teho-osaston hoitaja: Joudumme joka päivä tasapainoilemaan, että kaikki potilaat saavat tarvitsemansa hoidon skriven av Saara Hirvonen. Översättning: Josefin Flemmich.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply