HUS: Få barn verkar insjukna i coronaviruset och färre intensivvårdas nu jämfört med våren – läkarna skulle vilja att barnen fortsätter gå till skola | Inrikes


Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS informerade i dag om det aktuella coronavirusläget i Nyland. Fokus låg på virusläget i Nyland och frågor som gällde barn och coronaviruset.

Ledande överläkare Markku Mäkijärvi, avdelningsöverläkare Harri Saxén samt ledande psykolog Sirpa Sammalo från det nya barnsjukhuset fanns på plats vid presstillfället.

Få intensivvårdas

Smittofallen ökar men inte längre lika mycket som för några veckor sedan, konstaterar ledande överläkare Mäkijärvi. I början av hösten var det många unga som smittades av coronaviruset.

– Förra veckan var under två av hundra prover positiva, vilket innebär att Nyland ligger på gränsen mellan en accelerationsfas och samhällsspridning, säger Mäkijärvi.

Just nu vårdas 24 personer på sjukhus inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och tre personer på intensivavdelningar.

– Läget är under kontroll och vi kan sköta alla patienterna.

Mäkijärvi konstaterar att det är färre som vårdas på intensivavdelningar jämfört med i våras. Det här visar också på att det nu är yngre personer som smittas.

Få barn insjuknar och behöver sjukhusvård

När det gäller barn är det ändå fortfarande väldigt få som insjuknar. Nya barnsjukhusets avdelningsöverläkare Harri Saxen konstaterar att många av de test som tas på barn under 15 år är negativa.

– Bland över 4 000 testade barn i åldern 10-14 var bara 73 smittade i oktober, säger Saxén.

Bland 5-9-åringar konstaterades smitta hos 28 barn av nästan 3 000 testade och 0-4-åringar 18 smittade på 2 000 testade.

Det är också få barn som fått sjukhusvård på grund av covid-19 symtom, de flesta har lindriga symtom. Under hela epidemins gång har under 10 barn vårdats på sjukhus inom HUS sjukvårdsdistrikt.

Saxén uppger att man kan vänta en dag eller två innan man testar barnen, eftersom många andra virus som också ger symtom i luftvägarna just nu är i rörelse.

– I skolorna har under 60 barn insjuknat på tusen exponerade, säger Saxén och betonar barnens rätt till närundervisning.

Psykolog: Viktigt med normal vardag

Ledande psykolog Sirpa Sammalo konstaterar att det är viktigt att barnen har en normal vardag i coronatider.

Det är viktigt att lyssna på barnen och också att skydda dem, säger hon.

– Man behöver inte titta på alla coronanyheter.

Det gäller ännu att hålla fast vid vissa begränsningar när det gäller att träffa far- och morföräldrar.

Ifall barnen har återkommande coronarädslor, som till exempel ger upphov till sömnproblem, bör man söka hjälp, uppger Sammalo. Det kan man få av vårdcentralen eller skolhälsovården.

Virusläget i Nyland

Under det senaste dygnet har man konstaterat 122 nya fall av covid-19 i Finland. Flest fall registrerades inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, HUS, totalt 81 nya fall.

Också igår konstaterades många fall inom HUS sjukvårdsdistrikt.

Källa: HUS pressinfo, Yle UutisetSource link

Be the first to comment

Leave a Reply