HUS om coronaläget: Dags att följa rekommendationerna – fler än 20 personer ska inte samlas | Inrikes


Coronavirusepidemin är i ett så kallat upptrappningsläge i Finland. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) rekommenderar nu starkt att munskydd används och att privata tillställningar där fler än 20 personer deltar inte ordnas.

105 nya coronavirusfall har registrerats i Finland under det senaste dygnet, varav 44 i Helsingfors.

Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt exponeras omkring 2 000 personer för viruset i veckan. Massexponeringar, alltså situationer där över 10 personer exponeras, sätter press på städerna och kommunerna.

Smittkällan är endast känd i 16 procent av fallen. Av de smittade är 56 procent 20-39 år gamla.

Antalet personer som smittats utomlands har minskat jämfört med för några veckor sedan. Förra veckan registrerades bara fyra sådana fall.

Med anledning av läget ordnade Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ett informationstillfälle där chefsöverläkare Markku Mäkijärvi och biträdande överläkare Eeva Ruotsalainen deltog.

Askola, Borgnäs, Borgå, Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Hyvinge, Högfors, Ingå, Kervo, Kyrkslätt, Lappträsk, Lojo, Lovisa, Mäntsälä, Nurmijärvi, Raseborg,
Sibbo, Sjundeå, Träskända, Tusby, Vanda, Vichtis

Evenemang med maximalt 20 deltagare

I praktiken kan man nu smittas var som helst, enligt Ruotsalainen.

Mäkijärvi påminner om att man ska stanna hemma ifall man har de minsta symtom, och gärna jobba hemifrån om möjligt. Dessutom ska man undvika utlandsresor, använda ansiktsskydd i kollektivtrafiken och i situationer där man inte kan hålla tillräckligt avstånd – precis som tidigare.

Är det nödvändigt att ordna tillställningar, frågar Mäkijärvi sig. Om det är det, är det lönt att fundera på deltagarantalet. Mäkijärvi rekommenderar tillställningar med maximalt 20 deltagare.

Det är också viktigt att man har en tydlig coronaplan, så att man kan motverka spridning av viruset, säger Mäkijärvi.

Stark rekommendation om ansiktsskydd

HUS rekommenderar precis som Institutet för hälsa och välfärd att man använder ansiktsskydd i kollektivtrafiken, på andra stadiets utbildningsenheter och på evenemang och i situationer där man inte kan hålla tillräckligt avstånd.

Mäkijärvi förtydligar rekommendationen efter Svenska Yles reporters fråga om vad en starkare rekommendation betyder i praktiken:

– Använd munskydd på teater, konserter och andra evenemang.

Mäkijärvi säger att det nu är dags att verkligen ta rekommendationen om ansiktsskydd på allvar.

Upptrappningsläge i Nyland

I Nyland är epidemin i ett upptrappningsläge och i synnerhet i huvudstadsregionen har antalet fall och exponerade ökat.

– I våras hade vi en tydlig pandemi, och under sommaren lugnade läget ned sig särskilt i Europa. Antalet fall fördubblades under vecka 38, vilket betyder att reproduktionstalet stigit.

– Situationen är oroväckande och vi behöver åtgärder för att få epidemin under kontroll, säger Mäkijärvi.

Har man forskat om nyfödda barn och gravida kvinnor i samband med coronavirus i Finland?

– Jag har inte hört om att nyfödda smittas i någon stor utsträckning, säger Mäkijärvi.

Många exponerade på studieinträttningar och i samband med hobbyer

Särskilt många situationer med flera exponerade har förekommit på studieinrättningar för det andra stadiet och universitet. Också grundskolor och daghem har drabbats av exponeringar.

Flera fall går att koppla till studieevenemang. I Svenskfinland har coronavirusfall uppdagats på Vasa nation, Soc&kom och på Arcada.

Vanliga platser att smittas och exponeras på är i anslutning till hobbyer, på studieevenemang, hemma – alltså av en smittad familjemedlem, på barer och i restauranger.

Många fall har till exempel uppdagats i anknytning till ishockey. Enligt Ruotsalainen är särskilt omklädningsrummen sådana att det lönar sig att bära munskydd.

Borde man stänga gym och andra träningsinrättningar?

– Kommunerna tar själva ansvar för det. Ifall risken finns för att epidemin sprids ska kommunen fatta beslut om det, säger Ruotsalainen.

I går på torsdagen beslöt statsrådet om inreserestriktioner på grund av läget, och Institutet för hälsa uppdaterade sina rekommendationer om användning av munskydd i kollektivtrafiken, på allmänna platser inomhus och vid publikevenemang där närkontakt är oundviklig.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply