Hyrläkare betar av kön till tandvården i Vasa – coronan inte enda boven – Österbotten – svenska.yle.fi


Över 2 500 personer står i kö för icke-brådskande tandvård i Vasa. En orsak är coronaläget. Social- och hälsovårdsnämndens ordförande Thomas Öhman (SFP) hoppas att det nya välfärdsområdet ska underlätta situationen.

Social- och hälsovårdsnämnden behandlade frågan på sitt möte på tisdagen. Läget har under året avhjälpts med inhyrd arbetskraft och nämnden beslöt att fortsätta med det till årets slut.

För det ansöker man om ett tilläggsanslag på 150 000 euro och föreslår också att staden ansöker om coronastöd för kostnaderna.

Får inte vård inom sex månader

Ledande övertandläkaren Katri Palo konstaterar det självklara – kön är för lång.

– Vi borde lyckas ge kunderna vård inom en mer skälig tidsram, säger Palo.

I icke-brådskande fall ska man få vård inom sex månader och enligt Palo överskrids den tiden just nu.

Vill inte jobba extra

Det finns inte tillräckligt många av stadens tandläkare som kan tänka sig att jobba extra utöver den regelbundna arbetstiden för att beta av vårdkön. Därför har man gått in för inhyrd arbetskraft.

Coronaläget ges mycket av skulden men Katri Palo säger att köerna skulle vara långa även utan det.

– Vi har för lite resurser och folk söker sig allt mer till den offentliga tandvården.

Vad kunde man göra, anställa ett par tandläkare till?

– Nå om vi får resurser och det finns tandläkare att anställa, så ja. Men vi måste satsa på att folk håller tänderna i skick, så att det inte uppstår vårdbehov.

Tydligen föredrar Cristiano Ronaldo nu också vatten i stället för läskedryck

― Katri Palo

Palo lyfter alltså fram allt som kan göras på egen hand i förebyggande syfte.

– Tänderna ska skötas hemma varje dag, inte endast en eller två gånger hos tandläkaren. Här har föräldrarna ett stort ansvar. Tydligen föredrar Cristiano Ronaldo nu också vatten i stället för läskedryck. De val vi gör i vardagen är viktiga.

Tandläkare som smittspårare

Som ledande övertandläkare Katri Palo säger finns det köer även utan coronaviruset. Men den har klart förvärrat situationen.

– Stundtals fick ju tandläkarna inte jobba med patienter, utan de jobbade med annat, till exempel smittspårning, säger social- och hälsovårdsnämndens ordförande Thomas Öhman (SFP).

Kan Österbottens välfärdsområde hjälpa?

Även tandvården flyttar över till Österbottens välfärdsområde vid årsskiftet. Katri Palo hoppas att det ska förbättra situationen.

– Det ger möjligheter men nog finns det ju utmaningar med att få vård även på annat håll i området, inte bara i Vasa, säger Palo.

Thomas Öhman (SFP) hoppas på välfärdsområdet.

– Där kommer alla tandläkare att ha samma arbetsgivare. Det öppnar för en helt annan möjlighet att dosera och utjämna arbetsmängden, säger Öhman.

Thomas Öhman.


Bild: Yle/Johanna Ventus

Så ur den synvinkeln ska systemet med inhyrd arbetskraft vara en kortsiktig lösning innan välfärdsområdet tar över.

– Jag har själv talat med ledande tandläkare här i staden tidigare och frågat om vi inte hellre borde gå in för att anställa ordentligt, men de har alltid sagt att situationen är sådan att så mycket kommer att förändras nu.

– Jag vill inte säga att det här kommer att betyda att till exempel Vasabor måste åka till Vörå för att få vård. En tandläkare ska ju också kunna flexa med arbetsplatsen, kan de kanske resa runt i välfärdsområdet? Det ger många möjligheter, säger Öhman.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply