I år blir ett dystert år för dödsfall i trafiken – varför har den goda utvecklingen av trafiksäkerheten gått förlorad på några år? | Inrikes


Under de senaste dagarna har exceptionellt många trafikolyckor med dödlig utgång inträffat i Finland.

Senast på torsdagen ägde en särskilt svår olycka rum i Parkano, då två personbilar krockade med ett tungt fordon. Minst två personer dog och flera skadades i olyckan vars orsak ännu utreds.

Samma dag avled en äldre man i Torneå efter att med sin personbil ha krockat med betongpelare.

Ur trafiksäkerhetssynvinkel är innevarande år på god väg att bli minst lika dystert som 2019, mätt i antalet personer som dött i trafiken.

– Målet har varit att högst 136 personer skulle dö i trafiken i år. Tyvärr ser det nu ut som att denna gräns kommer att överskridas under augusti månad, säger Juha Valtonen, forskningschef vid Trafikskyddet.

På god väg mot målet – tills trenden vände totalt

I Finland har antalet dödsfall i trafiken minskat avsevärt under 2000-talet. Målet är att vara nere i högst 100 dödsfall år 2025.

Ännu år 2014 var vi på god väg mot att uppnå målet, men sedan inträffade en skarp vändning mot det sämre och man har inte lyckats vända tillbaka trenden.

– Det har ännu inte gjorts tillräckligt med arbete för att förbättra trafiksäkerheten. Mål och åtgärder har inte mötts, konstaterar Valtonen.

Men det finns planer för att förbättra situationen. Nya säkerhetsegenskaper planeras för fordonen och vägnätet ska göras säkrare, berättar Valtonen.

Den mest centrala faktorn inom trafiksäkerheten är ändå föraren själv och hens beteende, konstaterar Valtonen. Trafikregler är inte till någon större hjälp ifall de inte följs. Det har också polisen noterat under den senaste tiden.

Trafikdisciplinen försvann under våren

Under våren hade coronaviruset en betydande effekt på trafikvolymerna i landet, särskilt i Södra Finland – men det lugnare trafikflödet ledde ingalunda till ett lugnare beteende på vägarna.

– Sedan våren har våra patruller upptäckt fullkomligt galna hastigheter och allvarliga fall av äventyrande av trafiksäkerheten. Det verkar som om våra observationer och de allvarliga olyckorna har en viss koppling, säger kommissarie Asko Sartanen från polisinrättningen i Östra Nyland.

Bilvägen mot Pyttis
Det har skett många trafikolyckor i Finland i år.
Bilvägen mot Pyttis
Bild: Yle/Jeanette Winberg
Pyttis,sommar,landsbygd,bilväg

Trafikdisciplinen verkar ha blivit slappare i samband med att polisen beordrades att övervaka Nylands yttre gränser som en del av åtgärderna för att förhindra spridningen av coronaviruset.

– Då minskade den synliga kontrollen av trafiken och fordonens hastigheter började öka. Det förekom en slags nedgång i trafikdisciplinen, uppskattar Sartanen.

Finland inom EU:s genomsnitt

Den dystra situationen förändras ändå lite när Finland jämförs med resten av Europa. Då det gäller olyckorna under våren sticker Finland inte ut från resten av Europa på något sätt när jämförelseperioden förlängs.

Europeiska trafiksäkerhetsbyråns färska rapport visar att olika trafikbegränsningar som infördes på grund av coronaviruset minskade antalet dödsfall i trafikolyckor i EU-länder med i genomsnitt 36 procent i april.

Antalet dödsfall i april i år jämfördes med genomsnittet för april 2017–2019. I jämförelsen låg Finland nästan exakt på genomsnittet.

I Italien minskade antalet dödsfall med så mycket som 80 procent och i Belgien, Spanien och Frankrike med mer än 60 procent.

I några få länder, som Sverige, Danmark och Nederländerna, vände däremot trenden och dödsfall i trafiken ökade trots mindre trafik.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel “Tästä vuodesta on tulossa liikennekuolemien musta vuosi – Miksi liikenneturvallisuuden hyvä kehitys on hukattu muutamassa vuodessa?” skriven av Janne Toivonen och Aapo Parviainen. Översättningen är gjord av Emilia Jansson.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply