I det första skedet får 975 personer inom sjukvården coronavaccinet i Egentliga Finland | Åboland


De första coronavaccinen har delats ut till personal i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt under måndag förmiddag.

I den första omgången av vaccinationerna har Åbo vaccindoser för 975 personer. Påföljande omgångar ska vara större till antalet, men några exakta siffror vill man ännu inte ge.

– Den första vaccinationen ägde rum klockan 10.02, och allt har gått bra. Det här markerar en början på vägen som inom cirka ett halvår förhoppningsvis ska leda till ett närapå normalt läge, säger chefsöverläkare vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Mikko Pietilä.

Sairaanhoitaja Soile Ranne esittelee koronarokotustaan.
Soile Ranne demonstrerar var vaccinet injicerades. Hon var på gott humör.
Sairaanhoitaja Soile Ranne esittelee koronarokotustaan.
Bild: Minna Rosvall / Yle
coronavirus,vaccinering

ÅUCS vaccinerar i första hand personal på intensivavdelningar, vårdavdelningar som sköter coronapatienter, och jourhavande avdelningar. Dessutom vaccineras personal som arbetar på labb och mottagningar som hanterar coronafall.

– Väntan på vaccinet har varit stor och vi har varit tvungna att förbereda oss på kort varsel, men nu är vi beredda, berättade sjukhusets överskötare Tuija Lehtikunnas redan förra veckan.

När vaccinationerna ökar i omfång är ännu oklart och mycket beror på läkemedlets tillgänglighet. Chefsöverläkare Mikko Pietilä tror ändå att detta sker strax efter årsskiftet.

Efter att vårdpersonal och de som tillhör riskgrupperna vaccinerats kommer den så kallade arbetsföra delen av invånarna att vaccineras. Någon noggrannare tidtabell ville experterna ännu inte ge, förutom att allmän vaccinering troligtvis sker senare på våren.

Kommunerna får börja vaccinera i januari

Till exempel Åbo stad är förberedd på att påbörja vaccineringarna direkt då vaccinet finns tillgängligt.

Jutta Peltoniemi, som leder arbetet med smittsamma sjukdomar i Åbo, påminner om att varje enskild kommun ansvarar för att organisera coronavaccineringen och tidtabellerna. Tidtabellerna kommer att finnas exempelvis på kommunernas webbsidor.

– Coronavaccineringen börjar i landskapets hälsocentraler i början av januari. Kommunerna får vaccin enligt invånarantal, och vaccin kommer att delas ut jämnt i hela landskapet. Kommunerna kommer att vaccinera i den ordningen som bestämdes förra veckan.

Enligt Peltoniemi har det ställts en hel del frågor kring vilken ordning personer kommer att vaccineras.

– Hälsocentralerna kan även samarbeta med den privata sektorn, till exempel med företagshälsovården. De kan vaccinera arbetstagare som har rätt att få vaccinet. Till exempel på privata läkarstationer finns det arbetstagare som har rätt att bli vaccinerade redan i ett tidigt skede. De har nog tagits i beaktande.

Vaccineringen kommer stegvis att breddas även till riskgrupper och andra delar av befolkningen, i enlighet med de riktlinjer som regeringen meddelade om förra veckan.

Det är kommunerna som är ansvariga för att organisera vaccineringen. Institutet för hälsa och välfärd (THL) ansvarar för att leverera vaccinet till kommunerna och bistå med expertkunskap.

Först i tur är sjukvårdspersonal som arbetar med coronapatienter. Även de som bor på vårdhem och vårdanstalter är bland de första att vaccineras. Efter detta vaccineras personer över 70 år, och efter det personer som på grund av underliggande sjukdom riskerar att insjukna allvarligt i covid-19. Sedan kan andra frivilliga vaccineras.

En vändning mot det bättre i statistiken

Antalet smittade i Egentliga Finland har på det senaste minskat. Det högsta antalet nya fall var i mitten på december.

Infotilaisuus koronarokotusten alkaessa Tyksissä 28.12.2020.
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har kommit med gladare nyheter då antalet nya coronafall sjunkit. Ändå uppmuntras alla att fortsätta hålla till de rekommendationer som är i kraft
Infotilaisuus koronarokotusten alkaessa Tyksissä 28.12.2020.
Bild: Minna Rosvall / Yle
coronavirus

ÅUCS överläkare med ansvar för smittsamma sjukdomar, Esa Rintala, misstänker att helgdagarna är orsaken till denna utveckling.

– Även telefontrafiken till vår coronatelefon har minskat under julhelgen, så det kan hända att antalet smittade faktiskt är mindre nu, konstaterar Rintala.

Det uppskattas att restriktionerna och anvisningarna snart ska ge resultat. Rintala betonar att man ska fortsätta hålla till rekommendationerna och fira en stillsam jul.

– Det återstår att se hur utvecklingen fortsätter. Vi hoppas att folk inte ordnar stora fester och folksamlingar under nyår heller. Nu gäller det att inte tappa bollen, säger Rintala.

Artikeln baserar sig på artikeln Koronarokotteen saa ensi vaiheessa 975 hoitohenkilöstöön kuuluvaa Varsinais-Suomessa – tartuntaluvut hieman valoisampia skriven av Jouni Koutonen. Översättningen är gjord av Maj Lundström och David Fagerudd.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply