Inga flera coronavirusfall efter att skolelever exponerades i Borgå och Lovisa: “Samma försiktighetsåtgärder gäller fortfarande” | Östnyland


I och med coronafallet i Lyceiparkens skola för en dryg vecka sen, kan föräldrar nu ringa till skolans hälsovård om behov föreligger. I övrigt duger de försiktighetsåtgärder man redan tidigare vidtagit.

Den elev i Lyceiparkens skola i Borgå som konstaterades smittad av coronaviruset är tillbaka i skolan igen efter sin tid i isolering där hemma.

Det samma gäller för det femtiotal elever och fyra lärare som hade haft kontakt med eleven.

Ingen av dem som suttit i karantän har konstaterats smittad av coronaviruset. Även om man nu kan pusta ut i skolan är det fortsättningsvis skäl att vara försiktig.

– Vi behöver fortfarande hjälpa och påminna varandra, ha låg tröskel och kunna säga till varandra, att “nu glömde du tvätta händerna”. Det arbetet kan vi alla göra, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen vid Borgå stad.

Föräldrar kan ringa skolhälsovården

Några extra försiktighetsåtgärder har inte det aktuella coronafallet i Lyceiparkens skola i Borgå föranlett.

– Försiktighetsåtgärderna har vi arbetat med hela våren och de gäller fortfarande och är de samma. Ändå finns det naturligtvis en risk att insjukna. Det har inte enbart med skolans verksamhet att göra om man insjuknar eller inte, säger Silvennoinen.

Social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen säger att man naturligtvis påminner skolelever om god handhygien och säkerhetsavstånd och hur man hostar rätt.

En ny detalj har det trots allt dykt upp i och med det aktuella coronafallet i Lyceiparkens skola.

– Vi har nu möjliggjort att föräldrar kan ringa till skolhälsovården. Det är en bra utveckling. Det hade blivit aktuellt senare i höst, men infördes nu med snabbare tidtabell, säger Silvennoinen.

Coronablinkern skolelevernas ensak

Fortfarande önskar skolorna att man i första hand ringer hälsovårdscentralerna.

– Nu finns det i alla fall mera än en möjlighet, säger Silvennoinen.

Borde skoleleverna nu ta i bruk den nya appen Coronablinkern?

– Det är bra att diskutera saken i hemmen. Personligen tycker jag att det är fint om så många som möjligt tar den i bruk, men det måste var och en själv avgöra. Sen bör man också beakta att alla kanske inte har den möjligheten av olika orsaker, säger Silvennoinen.

Samma säkerhetsåtgärder gäller i Lovisa

Också i lågstadieskolan Valkon koulu konstaterades för en dryg vecka sedan ett fall av coronaviruset och också där försattes en skolklass och en lärare i karantän som en säkerhetsåtgärd.

Karantäntiden för eleverna och läraren är över och ingen av dem som varit i karantän har blivit smittad.

Det här innebär att inga speciella åtgärder krävs.

– Jag är inte så säker på om vi kan göra så mycket mer, för redan innan fallet i Valkon koulu kunde konstateras har vi iakttagit nödvändiga försiktighetsåtgärder. Fortfarande äter man i etapper och vi blandar inte skolgrupper sinsemellan, säger Lovisa stads ledande läkare Marika Ylärakkola.

Borde skoleleverna nu ta i bruk den nya appen Coronablinkern?

– Staden har ingen egentlig åsikt i den frågan, men som läkare är jag för den. Appen har utvecklats av THL och tanken med den är god, säger Ylärakkola.

Det att slutet är gott både i Borgå och Lovisa då det gäller coronaviruset, åtminstone tillsvidare, visar att man varit på rätt spår från början.

– Man har tänkt ut olika säkerhetsåtgärder, men trots det kan vi inte påverka att enskilda fall fortfarande kan uppstå – trots att vi har förberett oss noggrant inför det nya läsåret, säger Lovisa stads ledande läkare Marika Ylärakkola.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply