Ingen spridning av muterat virus i SverigeInga fler fall av coronamutationen har upptäckts i Sverige, sedan det första bekräftade fallet hittades i Södermanland i lördags. Nu inväntar Folkhälsomyndigheten fler provsvar från övriga regioner.

Region Sörmland har inte hittat några nya fall i den smittspårning som genomförts, efter att en person bekräftats bära på den muterade varianten av coronaviruset som fått stor spridning i Storbritannien.

– De första testerna har varit negativa, eller i alla fall inte positiva. Vi har provtagit fyra personer som delar hushåll med den smittade. Samma personer kommer att testas igen i början av veckan, säger smittskyddsläkaren Signar Mäkitalo.

Risken för ett lokalt utbrott är väldigt liten, även om den finns, framhåller han och påpekar att regionen bevakar utvecklingen noggrant.

Läs mer: ”Det muterade viruset verkar binda in lättare till våra receptorer”

– Vi har haft kontakt med de aktuella personerna flera gånger. De uppger att de undviker kontakt med andra människor helt och hållet.

Uppmanas till isolering

Alla som rest från Storbritannien från den 12 december uppmanas att isolera sig i minst sju dagar och testa sig, oavsett om man uppvisar symptom eller inte.

– Även personer som bor i samma hushåll rekommenderas att hålla sig hemma, säger Sara Byfors, chef över enheten för laborativ bakterieövervakning på Folkhälsomyndigheten.

Positiva provsvar från inresta personer analyseras vidare av Folkhälsomyndigheten, för att undersöka om det rör sig om den nya varianten.

– Vi har också förstärkt vår egen övervakning genom att samla in fler stickprover från patienter i alla regioner, säger Sara Byfors.

Läs mer: Det här vet vi om nya virusmutationen av coronaviruset

Ett 50-tal sådana prover har hittills analyserats sedan vecka 51, med ett bekräftat fall.

Flera fall?

Innan den nya mutationen uppmärksammades analyserades ungefär hundra stickprov i månaden.

– Vi vet egentligen inte hur utbredd mutationen är i Sverige, säger Sara Byfors.

Folkhälsomyndigheten väntar nu på att regionerna ska skicka in ytterligare ett hundratal prover, för att söka efter förekomsten av mutationen.

– Vi väntar oss fler svar de närmsta veckorna.

Mutationen verkar inte leda till en allvarligare sjukdom än andra varianter av coronaviruset. Och vaccinet bör bita på det, enligt experter.

Eftersom mutationen spridit sig snabbt i Storbritannien sedan september befaras den vara mer smittsam. Men ännu vet man väldigt lite, laboratoriestudier om mutationens egenskaper pågår.

– Det vi vet sedan i lördags är att den har hittats i allt fler länder när man börjar leta efter den. Vi följer situationen i omvärlden, säger Byfors.

Source link

Be the first to comment

Leave a Reply