Intensivvården i landet måste begränsas om antalet patienter ökar kraftigt – överläkare vid ÅUCS svarar på frågor gällande intensivvården | ÅbolandOm de värsta farhågorna gällande coronavirusets spridning blir verklighet, måste intensivvården begränsas.

Det säger Mika Valtonen, som är överläkare inom intensivvården vid Åbo universitetscentralsjukhus. Han är docent inom anestesiologi och intensivvård samt ordförande för Föreningen för intensivvård i Finland (STHY).

Valtonen har svarat på Yles frågor om intensivvårdens beredskap i dessa tider.

1. Hur uppskattar man att behovet av intensivvård ser ut just nu för de som insjuknat i coronaviruset?

Svar: Finlands sjukvård använder bland annat Institutet för hälsa och välfärd, THL:s uppskattningar som en modell för prognoserna över hur coronaviruset sprider sig. I den här uppskattningen har man räknat ut hur många som insjuknar och hur många som i så fall är i behov av intensivvård. Man antar att en procent av de som blir smittade behöver vård på sjukhus.

Om 20 procent av befolkningen blir smittad, så skulle högst cirka 2 700 patienter vara i behov av intensivvård.

Om 40 procent av befolkningen blir smittad, så skulle högst cirka 5 400 patienter vara i behov av intensivvård.

Om 60 procent av befolkningen blir smittad, så skulle högst cirka 8 100 patienter vara i behov av intensivvård.

2. Hur många intensivvårdplatser och respiratorer finns det i Finland?

Svar: Det finns omkring 300 platser inom den tunga intensivvården. Inom den här vården kan man stöda organen och exempelvis ge respiratorbehandling.

Dessutom finns det mellan 150 och 200 platser inom intensivövervakningen.

Sammanlagt har vi några tusen respiratorer på alla sjukhus i Finland.

3. Man kommer att öka antalet intensivvårdsplatser i landet. Hur många platser finns det efter den här ökningen?

Svar: Enligt de nuvarande planerna ska antalet intensivvårdsplatser öka i hela landet. Efter det skulle det finnas sammanlagt ungefär 500-600 intensivvårdsplatser.

4. Räcker de här intensivvårdplatserna till för alla som under de närmaste veckorna kommer att skickas till intensivvården?

Svar: Om beredskapen höjs enligt planerna, så räcker platserna till. Det första som det kommer att råda brist på är kunnig personal inom intensivvården, lokalerna och maskinerna kommer att räcka till under en längre tid. Det kommer naturligtvis att finnas också andra patienter på intensivvårdsavdelningarna, än coronapatienter.

Om de värsta farhågorna gällande coronavirusets spridning blir sanna måste man införa kraftiga begränsningar inom intensivvården.

Begränsningar görs även i normala fall, men i det här fallet ökar behovet. I sådana fall satsar man på resurserna inom vården så att man kan rädda så många levnadsår som möjligt.

5. Hurdana patienter lämnas utanför intensivvården ifall man inte kan hjälpa alla?

Svar: När intensivvårdsplatserna håller på att ta slut i en krissituation, gör man samma bedömning som i normala fall.

Begränsningen inom vården baserar sig på hur svårt sjuk coronviruspatienten är. Därutöver inverkar även faktorer som patientens tidigare handlingsförmåga, tidigare grundsjukdomar och ålder.

Vi söker svaret på vem som drar mest nytta av intensivvården.

Vi gör såklart vårt bästa på intensivvårdsavdelningarna för att så många som möjligt ska få hjälp.

6. Finns det en åldersgräns för att få intensivvård?

Svar: Nej. Men om vi skulle behöva välja mellan ett barn och en åldring så är valet klart – då faller valet på barnet.

7. Vem fattar beslutet om vilka patienter som vårdas på intensiven?

Svar: Beslutet görs alltid av en erfaren intensivvårdsläkare. Om en kritiskt sjuk patient inte kan få intensivvård, så ser man till att patienten får all annan hjälp som går att få.

8. Finns det en uppskattning över när intensivvårdplatserna börjar bli fullsatta?

Svar: Det är helt omöjligt att förutspå i det här skedet. Det beror helt på hur smittan sprider sig.

9. Hur kan man inom intensivvården hjälpa patienter som insjuknat i coronaviruset?

Svar: För tillfället finns det inget vaccin eller läkemedelsbehandling för coronaviruset. Syftet med intensivvården är att säkerställa att vitala funktioner såsom andningen, blodcirkulationen och njurarna fungerar.

10. Räcker läkemedlen på intensivvårdsavdelningarna till?

Svar: Ja, enligt nuvarande uppgifter.

11. Vad är du personligen mest rädd för när det gäller spridningen av coronaviruset?

Svar: Att det dystraste scenariot förverkligas. Då överskrider antalet patienter den vårdkapacitet som är möjlig att ordna.

En annan hotbild är att en stor del av vårdpersonalen insjuknar och då övergår de från vårdare till patienter. Jag tycker att regeringens begränsningsåtgärder har varit lyckade och jag tror att de har en dämpande effekt på virusets spridning.

Finland har varit med om värre händelser, så vi kommer att ta oss igenom det här tillsammans.

Texten är en översättning av artikeln “Tehohoidon ylilääkäri Ylelle: Tehohoitoa joudutaan rajaamaan raskaasti, jos synkimmät ennusteet toteutuvat – 11 tärkeää kysymystä tehohoidosta“, skriven av Päivi Happonen. Texten översattes av Pontus Nyqvist.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply