Intensivvårdsplatser och sjukvårdsmaterial – så ser läget ut i Kronoberg och Kalmar


För tillfället har Region Kronoberg och Region Kalmar län sammanlagt 20 intensivvårdsplatser – åtta i Kronoberg och tolv i Kalmar. Men den situationen kan emellertid förändras fort beroende på hur spridningen av coronaviruset covid-19 utvecklas.

Samtidigt är det inte ovanligt att antalet platser varierar. Antalet intensivvårdsplatser påverkas nämligen av sådant som bemanning och hur resurskrävande de inlagda patienterna är.

Utmaning att säkerställa personal

– Vi har tolv intensivvårdsplatser som kontinuerligt är bemmanade. Det är vår vanliga kapacitet, säger Region Kalmar läns hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

Om det skulle komma fler coronasmittade patienter i behov av intensivvård än vad det finns platser till, hur gör ni då?

– Vi har tittat på olika scenarier. Det kan innebära att vi får ställa om annan verksamhet för att kunna vårda alla eventuella patienter. Utmaningen kommer inte vara tillgången till lokaler och utrustning. Det kommer vara att säkerställa tillgången till personal med rätt kompetens.

Region Kronoberg avböjde att kommentera frågan om hur de skulle hantera fler coronasmittade patienter i behov av intensivvård än vad de har platser till. I nuläget har varken Kronoberg eller Kalmar någon coronasmittad patient som är i behov av intensivvård.

Brist på sjukvårdsmaterial

Enligt en nationell lägesbild har de flesta av Sveriges regioner rapporterat om brist eller risk för brist på olika typer av sjukvårdsmaterial. Det gäller personlig skyddsutrustning och provtagningsmaterial. Kronoberg och Kalmar är inga undantag.

– Det är bristmaterial för tillfället, både här och nationellt. Region Kronoberg har kontakt med Socialstyrelsen som agerar nationellt och ser hur de kan stötta upp med leverans av sjukvårdsmaterial, säger Region Kronobergs säkerhetsstrateg Stefan Silvander Ahlrik.

Folkhälsomyndigheten gick i förra veckan ut med nya direktiv kring vilka som ska testas för coronaviruset. Myndigheten rekommenderar regionerna att man nu bara ska testa rejält sjuka patienter med svåra symptom, exempelvis personer med andningssvårigheter.

Enligt Folkhälsomyndigheten ska även personal inom vården som fått förkylnings- eller influensasymptom testas. Likaså personer som varit i drabbade områden och som bara känner sig lite krassliga ska inte längre testas för den nya smittan, enligt Folkhälsomyndigheten.

”Nu provtas endast patienter med akut luftvägsinfektion med behov av inneliggande vård på sjukhus, som kommit hem från besök utomlands de senaste två veckorna eller varit i kontakt med någon person smittad av covid-19”, skrev Region Kronoberg i ett pressmeddelande under fredagen och berättar samtidigt att fokus ligger på att inte få in smitta på sjukhus eller i vårdlokaler.

– Vi försöker att vara så restriktiva som möjligt och använder sjukvårdsmaterialet utifrån Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer, säger Stefan Silvander Ahlrik, som också berättar att regionen ändrat rutinerna för hur de hanterar handsprit på grund av stölder.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply