Intern rapport visar att coronavirusets deltavariant sprids lättare än vi trott


Enligt en intern rapport från de amerikanska hälsovårdsmyndigheterna sprider sig coronavirusets deltavariant lättare än vi tidigare trott. Finska hälsovårdsexperter tar ändå rapporten med ro och tycker inte man behöver förhasta sig med nya restriktioner.

Enligt rapporten sprider sig coronavirusets deltavariant lättare än till exempel vanlig förkylning, vattkoppor eller ebola.

Delta ska också förorsaka allvarligare symtom än andra variationer. Dessutom konstateras det att en vaccinerad person kan ha lika mycket virus i sig som en ovaccinerad. Vaccinerade kan också smitta andra, även om de själva inte upplever symtom.

Hälsovårdsmyndigheten har samlat information om coronavirusets deltavariant i ett dokument som bland annat the Washington Post och New York times fått ta del av. Rapporten ska publiceras inom en snar framtid.

Ska man ändra rekommendationerna ska man ha belägg för det. Det är svårt att undersöka vad ett tillräckligt säkerhetsavstånd är.

― Ilkka Julkunen, virolog.

Också vaccinerade kan smitta andra

I USA har hälsovårdsmyndigheterna reagerat på informationen i rapporten med strängare restriktioner. Bland annat har man återinfört rekommendationen om att också vaccinerade ska använda munskydd.

Professorn i virologi vid Åbo Universitet Ilkka Julkunen anser ändå att en opublicerad amerikansk rapport inte är orsak nog att ta till åtgärder i Finland.

– Jag anser inte att situationen har förändrats. Vaccinet ger fortfarande ett bra skydd mot en allvarligare sjukdomsbild, och vi har redan tidigare vetat att man kan bli smittad och sprida viruset vidare även om man är vaccinerad, förklarar Julkunen.

Han understryker att rapporten är svår att kommentera eftersom den inte är officiellt publicerad. Argumenten om att deltavarianten sprider sig lättare än vattkoppor överraskar inte heller.

– Om en person med vattkoppor inte tar till skyddsåtgärder smittar personen i medeltal 8 personer. Tidigare uppskattningar gällande coronavirusets deltavariant visar att en person smittar 5-9 personer. Så med andra ord kan det mycket väl stämma att deltavarianten smittar lättare.

 

Människor i munskydd står utanför en metro.


Bildtext

Även en vaccinerad person kan sprida coronaviruset vidare, varför det kan vara bra att använda munskydd även efter att man vaccinerats.

Bild: Lehtikuva

Ju längre säkerhetsavstånd – desto mindre risk att smittas

Finlands coronastrategi fungerar bra enligt Julkunen, trots att incidensen stigit under de senaste två veckorna.

– Det är viktigt att vi fortsätter vaccinera så att alla får en andra dos. Det är också bra att vi diagnosticerar och ser till att smittkedjorna bryts. På så sätt hindrar vi att viruset sprids ytterligare. Det är ingen idé att drabbas av panik.

I och med rapporten har också diskussion förts ifall man borde öka det rekommenderade säkerhetsavståndet i Finland. Hittills har rekommendationerna varierat mellan 1,5 och 2 meter, vilket många nu oroar sig för är för lite i och med att deltavarianten sprider sig lättare.

– Ska man ändra rekommendationerna ska man ha belägg för det. Det är svårt att undersöka vad ett tillräckligt säkerhetsavstånd är. Tanken är mera att ju längre säkerhetsavstånd, desto mindre sannolikhet att man smittas. Två meter är ett långt avstånd då det kommer till droppsmitta, så jag tycker två meter räcker.

Det skulle vara viktigt för yngre personer att förstå att även om de inte insjuknar allvarligt så kan de stora smittsiffrorna i de yngre åldersgrupperna småningom synas också bland de äldre.

― Mika Salminen, Institutet för hälsa och välfärd.

Professor Ilkka Julkunen


Bildtext

Professorn Ilkka Julkunen anser att en opublicerad amerikansk rapport inte är orsak nog att ta till åtgärder i Finland.

Bild: Markku Pitkänen / Yle

Salminen: Viruset kan inte tillåtas härja fritt

Det växande antalet smittade personer i Finland väcker frågor om hur man borde tänka kring coronastrategi. Institutet för hälsa och välfärds hälsosäkerhetschef Mika Salminen anser inte det är läge att strunta i restriktioner.

– Restriktionerna är fortfarande viktiga, vi ska inte låta viruset härja fritt.

Enligt Salminen kan det stigande antalet nya coronavirusfall inte heller tacklas med enbart punktrestiktioner, eftersom ingen situation är ensam bov i smittspridningen.

– Coronaviruset sprids lika mycket på privata tillställningar som på restauranger och barer. Men det skulle vara viktigt för yngre personer att förstå att även om de inte insjuknar allvarligt så kan de stora smittsiffrorna i de yngre målgrupperna småningom synas också i de äldre.

Salminen är inte heller fullt så säker på om HUS rekommendationer om munskydd utomhus är särskilt effektivt, även om det knappast skadar.

– På uteserveringar är det lite besvärligt att ha munskydd då man ska äta och dricka – så det är en lite opraktisk tanke. I andra sammanhang kan man använda munskydd utomhus om man vill. Om man till exempel går på festival och vet att man kommer vara tätt bland andra människor så skadar det inte att ha munskydd.Source link