Intresset för bostadslån har ökat under sommaren – lån för fritidsbostäder populärast | Åboland


Under sommaren har intresset för bostadslån igen trappats upp efter en vår som präglats av ovisshet. Nu är folk särskilt intresserade av att söka om lån för fritidsbostäder och även egnahemshus.

Hos både Aktia och Andelsbanken har man märkt av ett uppsving i efterfrågan på bostadslån i och med sommarens coronalättnader.

Petri Leino, som ansvarar för privatkunder vid Åbonejdens andelsbank, berättar att banken till en början av coronaepidemin hade fullt upp med att justera kundernas låneamorteringar.

– Epidemin skapade en svacka till en början under våren. Men i och med lättnaderna i samhället har vi noterat en konstant växande efterfrågan på bostadslån.

Oscar Taimitarha, regiondirektör vid Aktia i Nyland, instämmer och beskriver coronakrisens inledningsskede som en våt trasa på bostadsmarknaden.

En nyckelknippa i ett hörn på ett bord.
Mängden låneansökningar har ökat till sommaren.
En nyckelknippa i ett hörn på ett bord.
Bild: Kimmo Hiltunen / Yle
bostadsaktiebolag,bostäder,bolån,bostadsförmedling,Nyckel

Vid Nordea har man däremot inte uppmärksammat någon särskilt skiftning i kundernas lånebeteende. Enligt Juha Lehtonen, chef för bostadsfinansiering vid Nordea i Åbo, har det inte förekommit någon speciellt stor tillväxt sommartid. Däremot har de på Nordea upplevt att låneefterfrågan varit så gott som avbrottsfri hela året.

– Trots att coronaviruset har härjat i bakgrunden har låneefterfrågan fortsatt så gott som utan avbrott, säger Lehtonen.

Intresset för fritidsbostäder stiger

Redan i april kunde man vid Andelsbanken notera ett allt större intresse för fritidsbostäder. Efterfrågan har även varit större än tidigare vårar.

– Det tycker jag är ganska förståeligt. Många kanske hade planerat att åka på resa, men på grund av det rådande läget i världen är det inte möjligt. Detta har kanske lett till att allt flera började fundera på fritidsbostäder, förklarar Petri Leino.

Myynnissä oleva rantasauna.
Efterfrågan på fritidshus har varit större än tidigare år.
Myynnissä oleva rantasauna.
Bild: Jarkko Riikonen / Yle
fritidshus,sommarstugor,semesterbostäder

Oscar Taimitarha berättar att man på Aktia noterat en anmärkningsvärt livlig juni månad både i Åboregionen och i andra regioner.

– Man kan säga att det händer mycket nu här på banken. Många jobbar långa dagar i och med att tillväxten ökat under semesterperioden.

Trots att antalet vanliga bostadsaffärer är lägre än i fjol, har man också på bostadsmarknaden observerat ett uppsving på efterfrågan i jämförelse med några månader innan.

– Efterfrågan har absolut ökat även på vanliga bostäder under de senaste veckorna. Vi får in en massa nya låneansökningar just nu, säger Petri Leino vid Åbonejdens andelsbank.

Oscar Taimitarha förklarar att den ökade efterfrågan beror på att behovet av att skaffa bostad står kvar trots coronaepidemin och att själva låneansökan därmed skjutits fram till sommaren.

Dessutom har man noterat ett nyfunnet intresse för fritidsbostäder och husbygge bland unga vuxna.

– Många yngre personer som inte aktivt har sökt sommarstugor tidigare har nu börjat visa intresse, säger Taimitarha.

Justeringarna i lånetaket har endast liten effekt

I och med den rådande situationen har Finansinspektionen strävat till lättnader på bostadsmarknaden. Därmed har lånetaket stigit från 85 procent till nuvarande 90 procent.

Med andra ord innebär det hur mycket egna besparingar man ska ha för att kunna lyfta lån för ett bostadsköp. Detta gäller inte de som köper sin första bostad.

Enligt Juha Lehtonen har den höjda procenten inte haft någon större inverkan.

– Trots att Finansinspektionen var oroliga över att bostadsmarknaden skulle frysa och därmed gjorde lånetaket mer kundvänligt, har handeln rullat på. Det har egentligen inte funnits något desto större behov av några lättnader.

Nycklar till bostad
Höjningen av lånetaket anses inte ha en märkbar betydelse.
Nycklar till bostad
Bild: Mostphotos
Bostad,bostadslån,ränta,Lån,Måttband,Bolåneränta

Lehtonen får medhåll av Oscar Taimitarha vid Aktia, som menar att höjningen inte påverkat den stora bilden.

– Det är inte den ändringen som är drivkraften för en aktiv bostadsmarknad.

Vid Andelsbanken anser man att det höjda lånetaket kan ha en positiv inverkan, framför allt för de som redan planerat att köpa lägenhhet.

– Personer som har sparat för att köpa bostad har först gått in för att ha 15 procent egna besparingar. Och nu då de bara behöver 10 procent så betyder det att de kan fatta beslut och agera lite tidigare än de tänkt sig. Så jag tror nog att det kommer att synas, antagligen syns det redan nu i det här skedet, säger Petri Leino.

Poisitivt att finländarna fortsätter konsumera

Petri Leino anser att finländarna trots coronakrisen ser positivt på framtiden och att de som kan också vågar konsumera och investera.

– Om vi ser på framåt på saker som en helhet så är det absolut positivt att vi i Finland har lyckats sköta coronaepidemin så bra. Så småningom får vi säkert själva i gång vår ekonomi.

Också Juha Lehtonen upplever att medborgarnas mod inte har försvunnit trots att coronavåren bromsat upp samhället.

Dessutom påpekar Oscar Taimitarha att coronakrisen fungerat som en väckarklocka för många.

– Folk har fått se över sin egen ekonomi. Var och en har fått inse att det inte är självklart att man kan leva utan besparingar. Det är ju ändå frågan om stora ekonomiska beslut.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply