IS: I den här ordningen vaccineras finländarna – personal på intensivvårdsavdelningen först ut, sen resten av vårdpersonalen och över 80-åringar | Inrikes


Social- och hälsovårdsministeriet presenterar idag tisdag tillsammans med THL i vilken ordning finländarna vaccineras för covid-19.Enligt tidningen Iltasanomat får över 80-åringar vaccinet direkt då hälsovårdspersonalen är vaccinerad.

Iltasanomat ska ha fått tag på det förslag som den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor Krar har tagit fram.

Enligt tidningen finns elva ordningsklasser – dessutom har man nu definierat vilka sjukdomar som kan ses som riskfaktorer i samband med coronaviruset.

Det är sedan tidigare klart att de första som får vaccinet är hälsovårdspersonal på intensivvårdsavdelningen. Efter det vaccineras resten av personalen inom vården.

När det gäller resten av befolkningen får de allra äldsta vaccinet först.

– Det här motiverar vi med att vaccinet fungerar bra också för äldre. De äldre löper dessutom en större risk att bli mycket sjuka, därför börjar vi med dem, säger professor Ville Peltola som är ordförande för Krar.

 1. Personal inom intensivvården
 2. Personal som vårdar patienter som har eller misstänks ha covid-19 på bäddavdelningar eller vid jouren.
 3. Personal som vårdar patienter som har eller misstänks ha covid-19 på infektionsmottagningar, coronatestplatser eller som arbetar med coronadiagnostik vid laboratorier.
 4. Personal och boende inom äldreboenden och andra boenden där det finns dygnetruntvård.
 5. Personal på kritiska avdelningar inom social- och hälsovården. Hit hör personal som arbetar inom till exempel organtransplantation, cancervård samt krävande jourkirurgi.
 6. Över 80-åringar samt deras närståendevårdare som bor i samma hushåll.
 7. 75-79-åringar samt deras närståendevårdare som bor i samma hushåll.
 8. 70-74-åringar samt deras närståendevårdare som bor i samma hushåll.
 9. Under 70-åringar med en allvarlig sjukdom som gör att de är i den absoluta riskzonen för covid-19.
 10. 65-69-åringar.
 11. Under 65-åringar med en allvarlig sjukdom som gör att de är i riskzonen för covid-19.

Det finns två olika riskgrupper

Expertgruppen delat in sjukdomar i två grupper – i den ena gruppen finns sjukdomar som gör att man har en väldigt stor risk att drabbas hårt av covid-19, i den andra gruppen finns sjukdomar som gör att man har en stor risk att drabbas hårt av covid-19.

De som lider av svåra kroniska njursjukdomar, som befinner sig i ett allvarligt immunsuppressivt tillstånd på grund av organtransplantation eller akut cancervård, personer som lider av kroniska lungsjukdomar som svårskött astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom, samt personer som är sjuka i diabetes typ två tillhör grupp ett som har väldigt stor risk att drabbas hårt av coronavirus.

Personer som lider av kranskärlssjukdomar, sömnapné eller levercirros tillhör grupp två som har stor risk att drabbas hårt av coronavirus.

Den stora massan kan få vaccinet i mars

Det första partiet av coronavaccin anländer till Finland under julhelgen. Finland hoppas kunna inleda vaccineringarna den 27 december tillsammans med resten av EU-länderna.

Troligtvis inleds vaccineringarna först inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Vaccineringen av de äldre ser ut att inledas i februari.

I början av mars skulle de i riskgrupperna som ännu är i arbetslivet vaccineras. Man hoppas kunna börja vaccinera den stora massan ännu under mars månad.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply