Jacinda Ardern ett exempel på gott ledarskap i kristider – “tidigt och hårt” var metoden på Nya Zeeland | Utrikes


Det sägs att det först är under en svår kris som de riktiga ledarna sticker ut. Jacinda Ardern ses som ett praktexempel på en premiärminister som lyckats nå ut med strategiska budskap och uppnå ett resultat som hittills har visat sig vara framgångsrikt vid bekämpningen av coronaviruset i Nya Zeeland.

Nya Zeeland valde att ta i bruk strikta restriktioner i ett mycket tidigt skede. Virusspridningen har kontrollerats effektivt, och i dag kom rapporten om att inte ett enda nytt covid-19-fall har konstaterats under det senaste dygnet.

De få nya fall som under de senaste dagarna har registrerats kunde nästan alla spåras.

Trots den positiva utvecklingen uppmanar myndigheterna på Nya Zeeland ändå sina knappt fem miljoner invånare att noggrant vara på sin vakt och stanna kvar “inne i sina bubblor”.

I likhet med andra länder har Nya Zeeland försökt balansera mellan att skydda människors hälsa och minimera de ekonomiska effekterna av restriktionerna.

Nya Zeeland har bekräftat närmare 1 500 smittade och 20 avlidna i covid-19.

Premiärminister Jacinda Ardern hyllas

En pandemi som sprider sjukdom, död och rädsla utgör en stor utmaning för vilken ledare som helst. Att i ett tidigt skede välja att vidta modiga, kraftfulla åtgärder innebär också en politisk risktagning.

En del ledare har framträtt tydligare då de har gjort svåra val och fattat svåra beslut. De har lyckats ingjuta hopp och har visat beslutsamhet, mod, empati och respekt för vetenskapen.

Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern hör till dem som har placerat sig i en klass för sig. Hennes metoder och förmåga att kommunicera har hyllats internationellt. Också världshälsoorganisationen WHO har prisat hennes insatser.

Jacinda Ardern utstrålar lugn, auktoritet och vänlighet

Ardern har fokuserat lika mycket på den mänskliga aspekten som på de ekonomiska konsekvenserna av de förändringar som den strikta nedsläckningen av det nyzeeländska samhället förde med sig. Hon anses ha lyckats motivera sitt agerande på ett trovärdigt sätt.

Kunder köar till en McDonalds-Drive in-restaurang under den första dagen efter att Nya Zeeland lättar på sina stränga restriktioner som varit kraft i fem veckor. Wellington 28.4.2020
Kunder köar till en McDonalds-Drive in-restaurang under den första dagen efter att Nya Zeeland hade lättat på sina stränga restriktioner som varit kraft i fem veckor. Wellington 28.4.2020
Kunder köar till en McDonalds-Drive in-restaurang under den första dagen efter att Nya Zeeland lättar på sina stränga restriktioner som varit kraft i fem veckor. Wellington 28.4.2020
Bild: AFP / Lehtikuva
Nya Zeeland,McDonald’s,Drive-in

Tidig och hård respons i fyra snabba steg

 • Den 21 mars motsatte sig Boris Johnson fortfarande kraftigt en nedstängning av landet. Både han och USA:s president Donald Trump sände ut mycket blandade budskap om handskakningar, stora folksamlingar, forskning, skolor och så vidare.
 • Den 21 mars – då Nya Zeeland hade bara 52 bekräftade covid-19-fall – talade premiärminister Jacinda Ardern till nationen och beskrev landets strategi. Det centrala budskapet var: “Vi går ut hårt och vi går ut tidigt”.
 • Hennes budskap var klart: Nya Zeeland går in för att kraftigt begränsa människors rörelsefrihet i en sådan skala som aldrig tidigare skådats i landets moderna historia.
 • Enligt Ardern var det den enda metod som kunde minska på virusets framfart och rädda liv.
 • Hon förklarade tydligt hur svårt det skulle bli för alla men också att en del av samhället fortsättningsvis fungerade. Hon talade om behovet av att vara kreativ och praktisk, och bad till slut medborgarna vara “starka, snälla och enade”.
 • Hon betonade betydelsen av att vidta strikta åtgärder genast för att stoppa virusspridningen innan viruset skulle börja grassera fritt och få grepp om samhället – vilket då hade skett i Kina, Iran, Italien och New York.
 • Hon målade upp och förklarade i detalj – på ett enkelt, rakt språk – de fyra stadierna av “Alert” (larmberedskap) och hur varje stadium skulle komma att kräva sitt av både regering och medborgare.
 • Landet övergick sedan snabbt från beredskapsnivå två till tre, med fyra dagar tid på att förbereda samhället på att fortsätta till nivå fyra. Då förklarade hon med några ord orsaken till de drastiska metoderna: “Vi har bara 102 fall – men det hade också Italien i början”.

  Vi har bara 102 fall – men det hade också Italien i början

 • Skolor, barer, restauranger, kaféer, simhallar, lekplatser och all icke livsviktig affärsverksamhet stängdes ner. Ardern sa att utan dessa åtgärder skulle Nya Zeeland kunna stå inför “den största förlusten av människoliv i landets historia, och att hon inte var redo att låta det ske”. Hon hänvisade till länder som inte hade valt att “gå ut tidigt och gå ut hårt”, och sa att hon inte ville begå samma misstag.

 • Vidare förklarade Ardern vilka nyckelpersonerna var i samhället och vilka resor som kunde definieras som nödvändiga: “Stanna hemma, spara liv”. Hon tackade all på förhand och beskrev hur alla tillsammans kan vara delaktiga i den allmänna insatsen för hälsovården.
 • Hon har berättat hur regeringen spårar virus och hur testning ordnas.
 • Hon har insisterat på att ju mer rigoröst man följer direktiven på alla fronter desto tidigare kan nedsläckningen avbrytas: “Vi gör allt för att skydda dig, jag ber dig göra allt för att skydda oss.”

Jacinda Ardern – som vid sidan av sin naturliga förmåga att vara empatisk och till och med kunna se glad ut under svåra tider – har kommunicerat mycket öppet. Hon delade omedelbart på förhand med sig hela den uttänkta planen för bekämpandet av virusspridningen i Nya Zeeland.

Respekt för vetenskap, klara, ärliga budskap, oupphörlig uppdatering av fakta och information och en tidig försäkran om finansiellt stöd för drabbade anses ha hört till framgångsreceptet på Nya Zeeland.

Också andra ledare har i likhet med Jacinda Ardern profilerat sig under coronakrisen – en del med hjälp av sin personlighet – andra tack vare professionalitet, kunskap och erfarenhet.

 • Tysklands förbundskansler Angela Merkel agerade tidigt och med stort lugn. Testning kom i gång i ett tidigt skede. Merkels bakgrund som forskare anses ha haft stor betydelse för hennes trovärdighet. Att hennes professionella framträdanden under krisen dessutom har kompletterats med en uppriktig önskan om att alla ska ta hand om sig och sina kära har ytterligare stärkt hennes position.
 • Irlands premiärminister Leo Varadkar är läkare till utbildningen vilket han har utnyttjat konkret; han har varje vecka besvarat frågor per telefon vilket har uppskattats.
 • Taiwans president Tsai Ing-wens respons var tidig, och myndigheterna reagerade genast snabbt för att hålla viruset under kontroll då de första virustecknen kunde skönjas.
 • Islands statsminister Katrin Jakobsdottir beslöt att ge alla invånare gratis coronatest, och införde samtidigt ett ingående spårningssystem.
 • Danmarks statsminister Mette Frederiksen, Finlands statsminister Sanna Marin och Norges statsminister Erna Solberg hör också till dem som har applåderats för både i sina egna hemländer och utomlands för de sätt de hanterat krisen på.

Källor: Reuters, AP, AFP, The New York Times, The IndependentSource link

Be the first to comment

Leave a Reply