Jord och skog i både Nyland och Åboland – Koskis gårds ägare undrar hur jobbet ska skötas då gränsen stängs | Västnyland


Koskis gård finns precis på gränsen mellan Nyland och Åboland. Nu är framtiden på gården osäker eftersom Nyland isoleras från resten av landet – hur mycket får Fredrik von Limburg Stirum röra sig mellan de två landskapen då han jobbar på gården?

Gårdscentrum är på Åbolands sida, omkring 100 meter från Nyland. Åkrar och skog finns i båda landskapen och alla inköp görs i både Nyland och Åboland.

Fredrik von Limburg Stirum fotograferad i skogen.
Coronaviruset påverkar det dagliga arbetet på Koskis gård. Fredrik von Limburg Stirum träffar de anställda utomhus i stället för i ett kafferum. Framtiden är osäker: om både ägare och anställda blir sjuka så hur går det då med kalvning, vårbruk, hösäsongen och spannmålsskörden?
Fredrik von Limburg Stirum fotograferad i skogen.
Bild: Martin Ilmoni
Yle Fem,dokumentärprogram,fredrik von limburg stirum

Fredrik von Limburg Stirum hoppas att jord- och skogsbruket kan fortsätta som tidigare.

– Men på det privata planet blir det stora förändringar om man inte har kopplingar till den andra sidan. Många bor på ena sidan och sköter sina dagliga uppgifter på den andra. Jag antar att beslutsfattarna har funderat ut hur det ska lösas.

Nyland stängs åtminstone till 19 april

Regeringen beslöt på onsdagskvällen att Nyland isoleras genom att gränserna stängs åtminstone till den 19 april.

På det här sättet hoppas regeringen att viruset inte sprids lika snabbt till resten av landet.

De resor som tillåts är exempelvis myndighetsuppdrag, eller nödvändiga arbetsresor, en nära anhörigs död, samt vård av egna barn och sjuka anhöriga. Fritidsresor tillåts inte.

Gårdsturismen påverkas

Koskis gård sysslar också med gårdsturism, den har redan påverkats av epidemin.

Gårdsturismen är en ganska liten del av verksamheten på Koskis gård, men den håller på att växa, säger von Limburg Stirum.

– Vi har kosläpp varje år med omkring tusen besökare, det är inte aktuellt just nu. Det är inte heller aktuellt med sommarcafé, besöksgrupper och samarbete med skolor.

Rekoringen för det mesta på fel sida

von Limburg Stirum säger att försäljningen av kött är en betydligt större del som påverkas både positivt och negativt.

– Det är positivt då privatpersoner beställer mera, medan det är negativt då restauranger inte beställer så mycket.

Koskis gård säljer också kött på rekoringar i framför allt Nyland. Just nu är det oklart hur det går med den verksamheten.

– Konsumenterna vill veta varifrån deras mat kommer, så jag önskar att vi får fortsätta sälja i rekoringar i Nyland.

Tenalabo: Är arbete tungt vägande skäl

Thomas Örnmark bor i Gennarby i Tenala i Nyland och jobbar i Bjärnå i Åboland.

Han var inte överraskad när han tog del av regeringens beslut om att stänga Nylands gränser.

Han tror inte att han kan åka till jobbet i Bjärnå.

– Man ska ha väldigt vägande skäl och jag antar att det inte räcker att min arbetsplats är på andra sidan. Jag måste väl stanna hemma.

“Regeringen vet säkert vad den gör”

Thomas Örnmark kan delvis sköta sitt arbete med lantbruksprodukter hemifrån, men nu faller i synnerhet kontakten med kunderna bort.

Det kommer dagligen kunder från Nyland till Bjärnå, men de flesta sköter sina ärenden per telefon eller via datorn.

Vad tycker du om regeringens beslut att avskärma Nyland från resten av landet?

– Jag vågar inte ta ställning. Regeringen vet säkert vad den gör.

Sommarstugeägare ser inte bygget i Nyland

John Lindqvist, vd för VN-bygg som är ett byggföretag i Hangö, berättar att hans företag bygger mest i Nyland för tillfället.

– Vi hade tidigare en del projekt i Åboland, men nu är det mest våra kunder som har sommarstugor här som påverkas. De kan kanske inte komma och se hur vi jobbar.

Porträttbild av John Lindqvist.
John Lindqvist, vd för VN-bygg, märker att jobbanbuden minskat på grund av coronaviruset.
Porträttbild av John Lindqvist.
Bild: Yle/Emma Ojala
Hangö,Västnyland,vn bygg

Företagets underleverantörer kan också påverkas av att man inte får komma in i Nyland utan tungt vägande skäl.

Coronavirusets framfart syns också i arbetsmängden för VN-bygg.

– Fabriker och kontor stänger om sig och vill inte ha besök av extra människor. Det betyder att normala underhållsarbeten inte blir gjorda. Man märker också att olika projekt har lagts på is då planeringsbyråer är överbelastade då personalen är borta.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply