Just nu »gott om vårdplatser« i Region Stockholm


– Det stora omställningsarbetet har genererat 80 procents ökning av vårdplatser för kritiskt sjuka, och arbetet fortgår. Vi har en 20-procentig ledig kapacitet just i dag, och det vårdas ungefär 970 personer med covid-19 just nu på sjukhus. Av dem ligger drygt 400 på intensivvårdsavdelning, sa Johanna Sandwall, krisberedskapschef vid Socialstyrelsen, vid den myndighetsgemensamma presskonferensen på Folkhälsomyndigheten på måndagseftermiddagen.

Även i den svårt drabbade Stockholmsregionen finns ledig kapacitet. Enligt Region Stockholm var det på måndagen »gott om vårdplatser« vid de ordinarie akutsjukhusen, närmare bestämt 50 intensivvårdsplatser och flera hundra vanliga slutenvårdsplatser lediga. Det gör att fältsjukhuset i Älvsjö ännu inte har behövt öppna.

– Vi arbetar hårt för att fortsätta öka kapaciteten ytterligare vid våra akutsjukhus. Det känns tryggt att Älvsjö sjukhus är klart och har stor vårdkapacitet ifall sjukvårdsbehovet ökar snabbt, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson i ett pressmeddelande.

Även statsepidemiolog Anders Tegnell tog upp vårdplatsfrågan vid måndagens pressträff och berättade att 590 personer med covid-19 hittills har intensivvårdats, men »långt ifrån alla av dem ligger kvar«, sa han. Hittills har 477 personer avlidit av eller med covid-19. Den senaste veckan har det handlat om knappt 30 om dagen. Siffran speglar inte epidemins utbredning nu, utan visar snarare läget för några veckor, påpekade han. Dock tror man att smittspridningsåtgärderna haft stor effekt. En jämförelse mellan antalet kända fall av säsongsinfluensa i år och tidigare år visar en kraftig nedgång efter vecka 10 i år. Likadan är bilden för calicivirus.

– Det vore ju underligt om det inte har haft ett genomslag även på coronaviruset, sa Anders Tegnell.

Om några dagar kommer Folkhälsomyndigheten att veta mer om hur smittan brett ut sig i landet.

Dock ser man framöver ett ökat behov av slutenvårdsplatser och intensivvårdsplatser. Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina tidigare prognoser med nya data från Lombardiet.

En stor anledning till de ökande dödstalen i Sverige är att smittan kommit in på äldreboenden.

– Vårt största bekymmer just nu är att vi har fått in smittan på så många äldreboenden, Det är väldigt tråkigt på många sätt, individer drabbas hårt och mister sina anhöriga, så det gäller verkligen att alla går tillbaka till sina verksamheter och funderar på vad vi kan bli bättre på.

Han betonade att vikten av att personal som visar symtom verkligen kan vara hemma för att hindra spridning till patienter och boende.

– Skyddsutrustning kommer aldrig att lösa något problem, allra minst på äldreboendena. Att stanna hemma när man är sjuk är fortfarande grunden, sa Anders Tegnell.

Och för att hindra spridning mellan de boende är det de basala hygienrutinerna som är avgörande: handsprit, möjlighet att tvätta händerna, skyddshandskar och skyddskläder – inte annan skyddsutrustning. Olika typer av andningsskydd kommer först till sin rätt när det gäller att skydda personalen vid kontakt med covid-19-smittade patienter.

Tillsammans med andra myndigheter och regionerna tittar Folkhälsomyndigheten nu närmare på några boenden för att se vad man kan hjälpa till med för att stoppa spridningen inom äldreomsorgen. I de andra nordiska länderna har smittan inte kommit in i äldreboendena på samma sätt. Vad skillnaden beror på vet man inte ännu.

Apropå helgens diskussion om att Socialstyrelsen tackat nej till stora leveranser av skyddsutrustning sa Johanna Sandwall:

– Jag rekommenderar ingen, och min myndighet Socialstyrelsen kommer aldrig, att köpa in materiel som inte är kvalitetssäkrat. Att ge ut icke kvalitetssäkrade andningsskydd till exempel, och den falska trygghet det skulle innebära, kan få ödesdigra konsekvenser för personalen men också för smittspridningen. Där står vi fast, och jag hoppas att det budskapet får förståelse. Man måste veta vilka risker man utsätts för och att man har ett fullgott skydd. Har man inte tillgång till skyddsutrustning måste arbetsgivaren göra en riskbedömning och arbetet läggas upp därefter, sa hon och påpekade att det just nu inte signaleras någon akut brist i regionerna.

De akuta behoven löses, till exempel genom samverkan mellan regionerna, även om det inte finns någon uthållighet, enligt Johanna Sandwall.

Lakartidningen.se

Source link

Be the first to comment

Leave a Reply