Justitiekanslern utreder hur regeringen använder sig av Telias platsdata | Inrikes


Justitiekanslern har på eget bevåg inlett undersökningar om hur statsrådet och diverse ministerier utnyttjar teknologi och platsdata för att bekämpa coronaviruset, rapporterar Yle Uutiset.

Då Telia meddelade att de kommer att lämna över platsdata från anonyma telefoner till regeringen blev justitiekanslern intresserad av hur regeringen kommer att använda sig av datan.

Med hjälp av platsdatan ser man var personer har kopplats till mobilnätet. På det sättet kan man följa hur de här personerna rör sig.

Människor har lämnat in klagomål till justitiekanslern angående regeringens, inrikesministeriets, polisstyrelsens och till och med grundlagsutskottets förfarande. En del av klagomålen har att göra med den tekniska övervakningen av Nylands gräns.

Justitiekanslern inledde på eget bevåg utredningen angående hur Telias platsdata kommer att användas.

Justitiekanslern vill utreda hur och för vilka ändamål platsdatan kommer att användas. Justitiekanslern vill också veta vilka andra teknologiska medel som används för att spåra finländare.

Statsrådets säkerhetsdirektör Ahti Kurvinen säger till Yle att man har gjort upp ett avtal med Telia i slutet av mars. Övervakningen har varit igång i ungefär en vecka.

– Det var Telia som erbjöd oss platsdatan då det i nyheterna rapporterades om virusspridningen som orsakades av resenärer som anlände till Helsingfors–Vanda flygplats.

Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen Valtioneuvoston tiedottustilaisuudessa 1.4.2020.
Statsrådets säkerhetsdirektör Ahti Kurvinen.
Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen Valtioneuvoston tiedottustilaisuudessa 1.4.2020.
Bild: Ilkka Klemola / Yle
Regeringen Marin,coronavirus,presskonferens,COVID-19,Statsrådsborgen

Statsrådets kansli analyserar bland annat strömmen av trafik mellan olika landskap med hjälp av datan de fått tillgång till.

– Med hjälp av applikationen kan vi reda ut hur stor trafikmängd som rör sig in och ut ur Nyland. Telia erbjuder också liknande tjänster till andra länder. Jag vet att några andra har tagit applikationen i bruk, säger Kurvinen.

Med hjälp av Telias applikation kan man alltså följa med hur människor rör sig i hela landet.

– Man måste komma ihåg att det kan bli aktuellt att stänga flera gränser inom landet förutom Nyland, säger Kurvinen.

Kurvinen försäkrar att användandet av platsdatan inte bryter mot integritetsskyddet.

– Människor kan vara lugna. Enskilda individers uppgifter kommer inte fram. Vi följer med väldigt stora mängder data för att få en uppfattning om hur folk rör sig.

Datan ska hjälpa regeringen besluta om restriktioner

Uppgifterna om trafikflöden i olika landskap kommer att kombineras med bland annat data från sjukdomsanalyser och ger en mer tillförlitlig bild av hur restriktionerna har följts.

– Av datan vi analyserar gör vi upp en lägesbeskrivning som sedan går vidare till regeringen, statsministern och landets högsta ledning. All den information som vi producerar två gånger om dagen har statsministern tillgång till, säger Kurvinen.

Datan är väldigt viktig för regeringen när det handlar om ifall man ska börja lätta på restriktionerna.

– Av säkerhetsskäl kan jag inte säga så mycket mer, men vi har definitivt sett mindre trafik komma in och ut ur Nyland. Det vi ville åstadkomma med att stänga gränserna har åstadkommits, konstaterar Kurvinen.

Kurvinen säger ännu att det inte krävs någon lag för att regeringen ska kunna använda sig av Telias platsdata.

– Det här är normalt förfarande. Handlingarna kräver inte ens exceptionella omständigheter. Vi kommer inte åt någons privata information och bryter inte mot några lagar.

Artikeln baserar sig på Oikeuskansleri selvittää, miten hallitus hyödyntää Telian paikkatietodataa epidemian torjunnassa – virasto tutkii asian omasta aloitteestaan, översatt av Tony PohjolainenSource link

Be the first to comment

Leave a Reply