Källor till Yle: Finland släpar efter med coronatestandet – fabrik i Åbo skulle kunna förbereda 100 000 tester i veckan | Inrikes


I Finland skulle man kunna göra fler coronatester än vad som görs nu, skriver Yle Uutiset. Hur låter 100 000 tester i veckan?

Petri Kallio som är vd för ett hälsoteknologiföretag i Åbo säger att företaget skulle kunna leverera material för genomförandet av 100 000 tester varje vecka.

Företaget PerkinElmer Wallac, som är specialiserat på screening under graviditeten och för nyfödda, har värvat 30 nya människor för just det här ändamålet.

Företaget har börjat förbereda specialutrustning och reagenser, alltså kemiska ämnen, som behövs för testandet av coronaviruset. I Finland har man redan beställt redskap till tre laboratorier och reagenser för 20 000 prover.

När reagenserna är packade i lättanvändbara kit, behövs ännu personal samt biosäkra laboratorier där testerna kan göras.

– Jag har förvirrat följt diskussionen över att vi testar så lite i Finland, säger Petri Kallio.

Finland fungerar annorlunda.

Island testar symptomfria

Island har 300 000 invånare och där görs som mest 1 800 tester per dag. I förhållande till befolkningsmängden skulle det betyda att vi i Finland skulle utföra 27 000 coronatester om dagen.

Under en dag skulle alltså då en mängd lika stor som antalet invånare i Riihimäki testas.

Ännu för två veckor sedan gjorde man på Island 300 tester per dag. Sedan förändrades allt. Utöver det nationella universitetet började också ett privat genteknologiföretag genomföra coronatester.

Totalt har Island 1 086 bekräftade coronafall – 927 personer är isolerade. Bara två personer har dött.

Till skillnad från Finland, testar Island också människor som påvisar inga eller endast lindriga symptom.

– Det är sannolikt att de får kontroll över sjukdomen snabbt och att piken på epidemin nås snart, berättar medicinalråd Mikko Paunio vid Social- och hälsovårdsministeriet.

Island gör också hela världen en tjänst. När närmare hela befolkningen testas får man också veta hur farlig smittan egentligen är.

Enligt Paunio ser det ut som att dödligheten för coronaviruset på Island ligger på 0,2 procent. Till exempel i Italien har dödligheten varit mycket högre.

Island gör nu det som WHO beordrar: testar, testar, testar.

Detsamma har tidigare gjorts i Sydkorea, Singapore och Taiwan.

Önskemålet är tydligt: Begränsa viruset och förhindra samhället från att förlamas.

Men varför gör inte Finland samma sak?

Petri Kallio PerkinElmer Wallacin tiloissa Turussa.
Petri Kallio berättar att man anställt extra människor i Åbo för att hjälpa till med producering av utrustning för coronatest.
Petri Kallio PerkinElmer Wallacin tiloissa Turussa.
Bild: Paula Collin / Yle
PerkinElmer

Vi har “suttit och väntat”

Yles A-talk ställde den frågan till fyra experter från olika organisationer. De intervjuade villa vara anonyma eftersom utökningen av testandet i Finland är en kontroversiell fråga.

Finlands linje har hittills varit att endast testa personal inom hälsovården samt personer med kraftiga symptom.

Det här borde ändra, anser många.

– Det vore viktigt att också testa personer med lindriga symptom och människor i deras närhet. Det skulle vara viktigt att veta hur många som är sjuka utan symptom och sprider smittan, säger en expert som arbetar inom en central organisation i coronakrisen.

Symptomfria bärare är svåra att upptäcka och isolera utan intensivt testande. Det är uttryckligen det man nu gör på Island.

Enligt en källa som Yle talat med kunde man också i Finland ha testat många fler och möjligheterna finns fortfarande. Frågan är inte att vi inte skulle ha kapacitet – den har bara inte tagits i bruk ordentligt.

– Man har bara suttit och väntat på att testandet ska inledas, samtidigt som man slösat bort värdefull tid, berättar en källa för Yle.

En av orsakerna till att mängden tester varit så liten är, enligt källan, att man uppskattat mängden symptomfria bärare vara större än den i verkligheten är.

De coronafall som bekräftats via tester är enbart en del av den verkliga mängden insjuknade, men en hur stor del? Det vet ingen.

Uppskattningen är nu att ungefär hälften är symptomfria, kanske ännu fler.

Fram till måndagen 30.3.2020 hade man i Finland undersökt 21 000 prover som uppfyller provtagningskriterierna. Till det här antalet räknas enbart de tester som gjorts inom den offentliga sektorn. Enligt Institutet för hälsa och välfärd THL ligger testningskapaciteten just nu på cirka 2 300 tester om dagen.

Island har hittills testat 16 000 personer. Om Finland i proportion till befolkningsmängden skulle ha testat lika många skulle man redan vara uppe i 240 000 utförda tester. Hela Tammerfors skulle alltså redan vara testat.

Många experter har uppskattat att det skulle kosta ungefär en miljard euro att testa alla finländare. Källor uppger för Yle att priset skulle kunna sjunka avsevärt ifall man testade mer. Det skulle leda till stordriftsfördelar.

Sölighet ett problem

Vad är det då som hindrar Finland från att testa mer?

Jo – bristen på teststickor, skyddskläder samt det faktum att saker fastnat på flygplatserna. Det största hindret har varit hanteringen av proverna.

Enligt en av källorna som Yle talat med är långsamhet ett av problemen. Att arrangera testkapaciteten tar veckor, därför skulle man ha behövt börja tidigare. Utan tester är behandlingen av coronaviruset nämligen som att gissa sig fram.

Reagenserna räcker till, men att få dem till laboratorierna tar ungefär tre veckor efter beställningsdatum.

Också amerikanskägda PerkinElmer Wallac skulle ha klarat av att tillverka föremål tidigare, om en beställning hade gjorts.

– Först nu har laboratorierna insett att vi här i Åbo kan framställa specialredskap och reaganser för testerna, säger Tiina Vierjoki som ansvarar för PerkinElmers inrikesförsäljning.

Enligt Vierjoki kan den långsamma starten bero på att företaget är känt för andra typer av hälsoteknologi. Också upphandlingskontrakten i den offentliga sektorn är långa.

– Som tur har man nu vaknat. Samtidigt kommer vi att kunna anställa finländare, säger hon.

PerkinElmer Wallacin työntekijöitä Turun toimipisteessä.
Kapaciteten för testning kan ökas genom inhemska resurser.
PerkinElmer Wallacin työntekijöitä Turun toimipisteessä.
Bild: Paula Collin / Yle
PerkinElmer

Universiteten kan hjälpa

PerkinElmer säger att de just nu kan leverera testkit för ungefär 100 000 tester i veckan.

De kan till exempel användas av universitet och forskningsanläggningar, som har erbjudit sin hjälp med att utföra coronatester.

– Vi kan ganska lätt fördubbla Finlands nuvarande kapacitet enbart med hjälp av egna resurser, skrev Marja Tiirola som är professor i mikrobiologi förra veckan i Helsingin Sanomats opinionssidor.

Enligt Yles uppgifter utreder också andra universitet sina möjligheter för att börja genomföra coronavirustester.

Till exempel Helsingfors universitet har lovat erbjuda sina utrymmen och sin utrustning för testande, ifall HUS så begär.

Helsingin Sanomat rapporterade under måndagen att en grupp privata företag börjar skicka tester till Sydkorea med förhoppningen om att fördubbla mängden tester.

Största delen av smittorna på Island har fåtts där. Det är endast en tiondel av smittorna vars ursprung är oklart. Fastän smittofall ännu uppkommer så är sjukdomen kanske snart under kontroll där.

Häromdagen meddelade man om 66 nya fall på Island.

Också i Nyland har de bekräftade smittofallen minskat något under de senaste dagarna. Skulle den Isländska modellen för testande fungera i Finland?

– Jag förstår inte varför man inte försöker öka testkapaciteten på alla sätt. Varje dag ökar avståndet till Island, berättar en expert som arbetar inom en central organisation i coronakrisen.

På PerkinElmers fabrik i Åbo jobbar man långa dagar. Företaget anställer studerande och tidigare sommarjobbare för coronaarbete som fortsätter till slutet på augusti.

Reaganser produceras i samma förhållanden som läkemedel. Enligt vd:n har det varit enkelt att hitta kvalificerat folk.

– Nu är det arbetsgivarens marknad. I Åbo-området hittar man väldigt bra arbetare. Till exempel kan studerande arbeta på dagen och studera på kvällen, säger Petri Kallio.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel Suomi hidastelee koronatestien kanssa, sanovat Ylen lähteet – Turussa tehdas voisi valmistaa 100 000 testiä viikossa skriven av Satu Miettinen.

Översättningen är gjord av Tintin Råholm.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply