Kan Finland införa restriktioner för enbart ovaccinerade? – Coronavirus: covid-19 – svenska.yle.fi


I bland annat Frankrike och Österrike tänker man införa restriktioner för personer som valt att inte ta coronavaccinet. Bland annat kommer man inte att få gå på restaurang ifall man inte kan bevisa att man har vaccinerats, redan varit sjuk i covid-19 eller har ett negativt coronatest.

Det här har lett till stora protester i landet, men också rusning för att boka en vaccineringstid.

Hälsosäkerhetschef Mika Salminen vid Institutet för hälsa och välfärd, THL, är osäker ifall man i Finland kommer införa liknande restriktioner.

– Det är inte jättelätt att införa och hjälper inte så mycket som man tror, säger han.

Främst är det i nuläget de äldre åldersgrupperna som fått båda doserna vaccin. Väldigt få unga har fått dubbla doser i nuläget. Salminen säger att restriktioner därför inte skulle hjälpa unga på något sätt. 

– Hjälper det då företagarna som äger barer och så vidare, frågar han sig.

Testkapaciteten räcker inte till

Förutom att bli vaccinerad kan man i Frankrike också visa ett intyg över ett negativt coronatest för att få gå på restaurang. Salminen säger att det här inte är realistiskt i Finland.

– Den testningskapaciteten har vi bara inte.

Salminen säger att specifika restriktioner i allmänhet skulle kräva mycket förberedelser och görs inte snabbt.

Det är också olagligt i Finland att diskriminera på grund av hälsotillstånd.

– Diskrimineringsombudsmannen har sagt att man inte får diskriminera ovaccinerade, säger Salminen.

Konsekvenserna för de som väljer att inte vaccineras är därför väldigt små. Eventuellt kan det vara svårare att resa.

Salminen säger ändå att restriktionerna i framtiden inte kommer att behövas då vaccinationstäckningen i landet kommer vara tillräckligt bra. I nuläget får varje individ välja själv ifall de tar vaccinet.

– Att ta vaccinet i Finland är frivilligt, säger han.

Ministerierna är hemlighetsfulla

Det här upprepar överläkare Paula Tiittala på social- och hälsovårdsministeriet.

Hon säger att ministeriet frågat både justitieministeriet och diskrimineringsombudsmannen om saken.

– Slutsatsen var att diskrimineringsperspektivet måste beaktas noggrant och ny lagstiftning kan bli nödvändig om man vill driva igenom sådana restriktioner.

På diskrimineringsombudsmannens kansli säger de att man i nuläget inte kan kommentera saken. 

Tidigare under våren skrev de ändå att en ändring i lagen var nödvändig för eventuella coronapass, eftersom det skulle leda till att människor behandlas på olika sätt. Dessutom måste den ojämlika behandlingen ha ett acceptabelt mål, som att skydda befolkningens hälsa och minska antalet dödsfall.

På justitieministeriet säger enhetschef för offentlig rätt Timo Makkonen att det dryftats ifall sådana här restriktioner är möjliga under nuvarande lagstiftning.

– På våren diskuterades det lite, men inga direkta beslut fattades.

Om det blir aktuellt med restriktionerna säger han att ministeriet är redo att utreda ifall det är möjligt.Source link