Kasimir Korsström blev nekad en andra vaccindos eftersom han har haft covid-19 – nu vill Social- och hälsovårdsministeriet ändra linjen för att gynna resandet


Personer som har haft covid-19 rekommenderas i nuläget inte få mer än en dos coronavaccin. Social- och hälsovårdsministeriet lovar en snabb ändring på det här för att det ska vara lättare att till exempel kunna resa till andra länder. 

Helsingforsbon Kasimir Korsström hade covid-19 i mars månad. Han behöver resa utomlands på arbetsresor, men för att göra det på ett smidigt sätt så skulle han behöva få en andra vaccindos, och det har han nekats.

Därmed kan han inte få ett covidintyg på basis av att han har vaccinerat sig.

Ett enda papper som är bekräftat att duger i alla EU-länder. Det vill jag ha, säger han.

Korsström hade en tid bokad till förra veckan för att ta den andra dosen, men när han kom till vaccinationsstället klarnade det att praxis hade ändrat och han fick gå hem utan att ha vaccinerats.

I och med att det har gått mer än 180 dagar sedan han var sjuk i covid-19 så kan han inte heller få ett covidintyg på basis av att han har varit sjuk.

Ett alternativ kunde vara att få ett intyg genom att betala för ett coronatest i den privata hälsovården, inför varje resa, men det vill han inte göra. 

Dessutom blir det också extra byråkrati i flera länder man reser till, när man inte är vaccinerad minst två gånger, eller har haft covid-19 nyligen. Man kan då behöva coronatesta sig också där och betala extra för det. Det kan dessutom bli aktuellt att behöva vara i karantän.

– Som företagare så måste jag veta att jag kan arbeta, och veta att jag kan ta mig in och ut ur olika fabriker och in i länder dit jag måste åka på arbetsresor. Det kan inte vara så att jag alltid måste fundera på om jag ens kommer in, eller behöver ta coronatest innan jag åker iväg och så vidare, kommenterar Korsström.

Kommunerna följer THL:s rekommendation

Samtidigt är det ingen absolut regel att personer som har haft covid-19 inte ska kunna få två vaccindoser, utan det är bara en rekommendation. 

I Institutet för hälsa och välfärds rekommendation från tidigare i höstas sägs att de som har konstaterats ha covid-19 “kan få en vaccindos istället för två”.

Men enligt Institutet för hälsa och välfärd tolkar kommunerna det ändå så strikt att man oftast inte avviker från rekommendationen. Det kan till exempel handla om att man inte vill ta en juridisk risk, om det skulle uppstå kraftiga biverkningar.

En del kommuner – till exempel Esbo stad – har ändå i undantagsfall gett två vaccindoser nu på sistone.

– Vi har diskuterat rekommendationen med Institutet för hälsa och välfärd och kommunerna under de senaste två veckorna. Vi har konstaterat att den är oklar och vi försöker ändra på den så snart som möjligt, säger Taneli Puumalainen som är avdelningschef vid Social- och hälsovårdsministeriet.

En gråhårig man står vid Social- och hälsovårdsministeriets byggnad. Han tittar in i kameran och ler något. Han är klädd i mörk kavaj och en blå skjorta.


Bildtext

Taneli Puumalainen jobbade tidigare vid Institutet för hälsa och välfärd. Han är nu avdelningschef vid Social- och hälsovårdsministeriet.

Bild: Matti Myller / Yle

Han tillägger att Institutet för hälsa och välfärd har lovat precisera sin rekommendation – troligen redan denna vecka – för att underlätta resandet.

Kasimir Korsström som tidigare blev nekad sin andra dos coronavaccin har också tänkt försöka ta vaccinet på nytt denna vecka, oberoende av vad myndigheterna kommer fram till.

– Jag tänker gå och försöka få ett andra vaccin. Jag tänker inte erkänna att jag har haft corona. Jag går helt enkelt och tar ett andra vaccin, avslöjar han.

Kommunerna har också tidigare haft svårt att tolka Institutet för hälsa och välfärds rekommendation gällande hur personer som har haft covid-19 borde vaccineras. Det berättade Svenska Yle om i augusti. 

Då var dilemmat det att tidigare coronasjuka kunde behöva vänta i sex månader innan de ens kunde få sin första vaccindos mot coronaviruset.

Onödigt ur medicinsk synpunkt

Vid Institutet för hälsa och välfärd betonar överläkare och vaccinexpert Hanna Nohynek, som för övrigt själv hade covid-19 i fjol, ändå att det i nuläget inte finns medicinska skäl till att ge personer som har haft sjukdomen en andra vaccindos, om de annars är friska.

– Jag tycker inte riktigt att det går att motivera med tanke på att göra resandet lättare, säger hon.

Det skydd man har om man har varit sjuk i covid-19 och fått en vaccindos är i normalfall ungefär lika gott som om man inte har haft sjukdomen och har fått två vaccindoser, tillägger hon.

Nohynek betonar att det kan bli kraftigare biverkningar, om man får fler vaccindoser än nödvändigt – till exempel mer feber och mer muskelvärk.

Taneli Puumalainen vid Social- och hälsovårdsministeriet säger däremot att det inte föreligger någon särskild risk med att ta en andra dos, fastän man har haft covid-19, och att Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA också rekommenderar två doser.

Enligt uppgifter till Svenska Yle har hälsomyndigheten och flera kommuner i morgon ett möte om bland annat hur den inhemska rekommendationen ska preciseras och tolkas.

En dos kan ge tillgång till ett inrikes-covidintyg så småningom

Samtidigt strävar Finland efter att tidigare coronasjuka ska kunna få ett covidintyg för inrikesbruk redan efter en enda vaccindos.

– Vi siktar på det. Det behövs en del utvecklingsarbete i Folkpensionsanstakten FPA:s IT-system, men innan årets slut ska det vara möjligt, berättar Taneli Puumalainen.

En sådan förändring påverkar ändå inte resandet till andra länder. 

I nuläget kräver ungefär hälften av EU-länderna två vaccindoser också av de som har haft covid-19, för att de ska kunna slippa flera gränsformaliteter såsom att ta coronatest.

Institutet för hälsa och välfärd kommer också denna vecka med besked om huruvida fler grupper i samhället borde få en tredje dos coronavaccin – till exempel äldre personer.Source link