Kimitoön fortsätter med distansundervisning, 76 nya coronafall i Egentliga Finland på onsdagen – här kan du läsa det senaste om coronavirusläget i regionen | Åboland


 

Här kan du följa med coronaläget i Egentliga Finland och Satakunta. En lägesrapport över läget i hela landet hittar du här.

1.4.2021 klockan 7.45: I Kimitoöns kommun fortsätter gymnasiet och årskurs 7-9 på distans fram till den 11 april. Det beslutade kommunstyrelsen på ett extrainsatt möte på onsdagen. Även bibliotekens service och vuxeninstitutets kursutbud begränsas till och med den 11 april.

31.3.2021 klockan 16.34: Lagändringen om obligatoriska hälsokontroller trädde i kraft den 29 mars. Ändringen gäller paragraf 16 i lagen om smittsamma sjukdomar.

Ändringen förtydligar regionförvaltningsverkens möjlighet att genom ett enda beslut förordna flera personer till hälsokontroller såsom coronatest. Regionförvaltningsverken har nu möjligheten att fatta ett så kallat massbeslut.

Lagändringen möjliggör också att den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen och sjukvårdsdistriktet i fortsättningen kan förordna om obligatorisk hälsokontroll för en enskild person. Tidigare kunde ett individuellt förordnande endast fattas av regionförvaltningsverket, men i praktiken på begäran av den aktör som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen.
 
Inom området för Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland finns det mest gränsöverskridande trafik på Åbo flygplats och i hamnen. Den internationella flygtrafiken är liten.
 
Alla som har anlänt utan ett negativt coronatestresultat har under uppföljningen i mars deltagit i ett frivilligt coronatest.

Den trafikmängd som anländer till Åbo hamn från Sverige är endast fyra procent av den normala mängden.

Under uppföljningsveckoslutet (5–8 mars) vägrade tre av de 210 personer som anlände från Sverige att delta i testet. 

Även till hamnen i Nådendal kommer passagerare från länder utanför Finlands gränser. Exempelvis kunde 52 av de 54 resenärer som anlände till Nådendal vecka 10 uppvisa ett negativt testresultat eller ett intyg över att de tidigare insjuknat i covid-19.

31.3.2021 klockan 11.40: 76 nya coronafall i Egentliga Finland. 48 i Åbo, 15 i Salo, 4 i Reso, 3 i Nådendal samt 1 vardera i Nystad, S:t Karins, Pemar, Loimaa, Masku, Letala och Pargas. Sagu har minus 1 fall.

31.3.2021 klockan 10.30: Coronaläget i Åbo är fortsättningsvis dåligt, men smittspårningen går bättre. Det kom fram under Åbo stads coronainfo på onsdagsmorgonen. Totalt 354 coronavirussmittor konstaterades i Åbo under vecka 12 (22–28.3.2021). Incidenstalet är för närvarande 403 fall per 100 000 invånare under två veckor.

Staden har även beslutat att högstadierna, Åbo yrkesinsitut och gymnasierna fortsätter på distans fram till den 11 april.

Just nu är 80 procent av coronasmittfallen som konstateras i Åbo av den brittiska virusvarianten, och 78 procent av smittfallen kan spåras. Åbo har även anställt extra personal för smittspårning, och spårningsarbetet kan i de allra flesta fall inledas inom ett dygn efter konstaterad smitta.

Vaccinationerna fortsätter även i Åbo, och totalt har 35 749 Åbobor (21,2 procent) har fått den första vaccindosen. Två doser har givits till 3 492 Åbobor (29.3.2021). I Mässcentrum vaccineras som bäst personer i åldern 71–73 år. Vaccinationerna av 70-åringarna inleds när mera vaccin kommer efter påsk.

Under påsken fortsätter coronatestningen som vanligt, men coronarådgivningen (02 266 2714) har stängt under påskens helgdagar, men svarar på samtal under lördagen mellan 9 och 13. Vid akuta coronasymptom gäller det att vända sig till Åboregionens samjour.

30.3.2021 klockan 21.05: Folkhälsans daghem Kastanjen i Åbo är stängt på grund av coronafall, skriver tidningen Åbo Underrättelser.

Kastanjen stängde i fredags efter att två personer i daghemmet hade smittats av coronaviruset.

Folkhälsans chef för barn- och familjeverksamheten Anne-Maj Paldanius-Rehn säger inte om det var ett barn eller någon ur personalen som smittats.

I daghemmet går 33 barn och där jobbar sju anställda. Alla förutom en vuxen är i karantän.

Daghemmet kommer att öppna igen den 7 april.

30.3.2021 klockan 15.55: Coronaarbetsgruppen vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har på tisdagen förlängt alla nuvarande coronarekommendationer fram till den 11 april.

Arbetsgruppen rekommenderar också att distansundervisningen ska fortsätta vid högstadieskolor, gymnasier och yrkesskolor i Egentliga Finland fram till den 11 april. Det är kommunerna som fattar beslut om saken beroende på coronaläget i den egna kommunen.

Smittspårningen i Egentliga Finland är igen på en bra nivå efter ett mindre bakslag. Förra veckan lyckades man spåra tre av fyra smittfall.

Man har också lyckats bra med smittspårningen av de internationella studenternas smittkluster i Åbo. Enligt Esa Rintala, som ansvarar för smittsamma sjukdomar inom sjukvårdsdistriktet, har Åbo stad tillsammans med högskolorna fått smittspridningen under kontroll.

Den muterade sydafrikanska coronavarianten som upptäcktes förra veckan bland studenterna i Åbo har tills vidare påträffats endast i ett kluster. I detta smittkluster hade 108 personer positivt testresultat.

Varianten verkar tills vidare inte ha spridit sig utanför klustret.

Incidensen i Egentliga Finland har sjunkit en aning. Under den senaste tvåveckorsperioden har incidenstalet varit 245,4. Incidenstalet för den föregående uppföljningsperioden var 250,8.  Läget är trots det oroväckande enligt Esa Rintala.

– Incidensen är nu tiofaldig jämfört med läget då det var som värst för ett år sedan i våras, säger Rintala.

Familje- och närkretsen är fortfarande de främsta smittkällorna, men också i dessa grupper har smittorna avtagit under den gångna veckan.  

För tillfället vårdas 29 patienter för covid-19 vid Åbo universitetscentralsjukhus enheter. Av dessa vårdas sex patienter på intensiven. 

Antalet coronavaccinationer bland personer över 75 år har nått en god nivå. Vaccinationerna framskrider också snabbt bland 70–74-åringarna.

Alla personer över 70 år som vill bli vaccinerade får enligt nuvarande bedömning sin första vaccindos under vecka 15 eller 16.

30.3.2021 klockan 11.42: 37 nya coronafall har konstaterats i Egentliga Finland. 20 i Åbo, 7 i Salo, 4 i Reso, 2 i Lundo, 1 vardera i Pargas, Rusko, Pöytyä och Sagu, 3 i Koskis. Letala har minus 3 fall.

30.3.2021 klockan 10.43: Nya coronafall har under veckoslutet konstaterats på två äldreboenden i Åbo: Mainiokoti Maaria och Portsahemmet i Åbo.

Det skriver tidningen Turun Sanomat.

Ett fall har konstaterats på vardera boende och smittkedjorna utreds fortfarande.

Åbo stads ansvariga smittskyddsläkare Jutta Peltoniemi har inte preciserat om det är invånare eller personal som har smittats.

29.3.2021 klockan 13.17: 45 nya coronafall i Egentliga Finland. 35 i Åbo, 2 i S:t Karins, 1 i Salo, 1 i Lundo, 1 i Loimaa, 3 i Masku och 2 i Koskis.

29.3.2021 klockan 9.58: Det är möjligt att testa sig för coronaviruset på Pargas hälsostation under påsken. Det här meddelar Pargas stad i ett pressmeddelande. Testningen ordnas på söndag och måndag (4-5.4 klockan 12-15). Ingen tidsbokning behövs.

29.3.2021 klockan 9.54: Tidsbokningen för coronavaccineringarna för över 72-åringar öppnar den 2 april i Pargas. Det är möjligt att boka tid på stadens webbplats från och med den 2 april, och från och med den 6 april går det även att boka tid genom att ringa tidsbeställningnumret 02 454 5200. Det här meddelar Pargas stad i ett pressmeddelande.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply