Kimitoöns Sjöräddare flyttar all sin verksamhet till Dalsbruk: “Effektiverar Sjöräddarnas verksamhet” | Åboland


Kimitoöns Sjöräddare tar sin nya båt i användning i år och flyttar samtidigt båtens stationära bas och resten av verksamheten till DB Marinas nya hamn.

– Samarbetet med DB Marina möjliggör att båten finns på samma ställe året om. Det är lättare att rycka ut då båten flyttar till ett mer lättillgängligt ställe, också för besättningen, säger ordförande Calle Storm i ett pressmeddelande.

Båtens körtid till utryckningsplatserna kan komma att bli längre, men körtiden i bil för besättningen blir kortare i och med flytten och Storm tror att det kommer att gå jämnt ut.

– I Dalsbruk finns även möjlighet till skolnings- och klubbutrymmen vilket innebär att vi kan koncentrera hela vår verksamhet till ett och samma ställe. Det förbättrar avsevärt möjligheterna för vår verksamhet, säger Storm.

Calle Storm som är ordförande för sjöräddningen i Kimitoön.
Calle Storm är lättad över att den nya båten anlänt.
Calle Storm som är ordförande för sjöräddningen i Kimitoön.
Bild: Jesper Alm / Yle
sjöräddning,Kasnäs,Kimitoön,calle storm

Att basen och vinterförvaringen finns på samma ställe möjliggör en förlängning av säsongen. Båten kan med kort varsel lyftas upp då isen lägger sig och eventuella service och reparationsarbeten kan utföras på plats.

Calle Storm tror att den nya hemmahamnen kommer att ge mer synlighet och locka nya, aktiva medlemmar.

– I år skulle vi ha dragit igång en kurs för nya medlemmar och den såg ut bli fullsatt, men allt fick tyvärr inhiberas på grund av coronaviruset som även i övrigt gjort att verksamheten är mer utmanande att driva just nu, säger han.

Han befinner sig själv i riskgruppen och är en av flera i besättningen som inte kommer att kunna delta i utryckningar med den nya båten.

Efterlängtad båt

Föreningen i Kimitoön hade samlat ihop sin andel av pengarna för en ny båt redan 2013 men man fick vänta i sju år på leveransen. Båten kostade ungefär en halv miljon euro.

Medlemmarna måste få skolning innan båten tas i bruk och den är därför ännu inte satt i jour.

– Den nya basplatsen förbättrar den hjälp båtförarna får samt effektiverar och försnabbar Sjöräddarnas verksamhet då båtarna som behöver hjälp kan bogseras direkt till Sjöräddarnas basplats och där erbjudas service, säger Calle Storm.

Sam Forsbom, VD på DB Marina, säger att man med glädje tar emot Kimitoöns Sjöräddare som en del i deras båtkluster.

Sam Forsblom i en svart rock på Valsverksholmen framför Dalsbruks hamn.
Sam Forsbom är glad över samarbetet med de frivilliga sjöräddarna.
Sam Forsblom i en svart rock på Valsverksholmen framför Dalsbruks hamn.
Bild: Amanda Vikman/Yle
person,sam forsblom

– Våra kunder är i huvudsak båtfolket och jag är säker på att alla är av den åsikten att sjöräddarna gör ett otroligt viktigt arbete, säger Forsbom.

Han tillägger att det för DB Marina är viktigt att understöda specifikt Kimitoöns Sjöräddare.

– Vår målsättning är att kunna bidra med en
ökning i antalet medlemmar och samtidigt bidra till att göra Kimitoön och Dalsbruk mer känt bland med båtfolket. Samarbetet med Kimitoöns Sjöräddare pågår till en början i fem års tid.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply