Kinesisk expert bedömer att pandemin är förbi i juni – förutsatt att alla länder tar till drastiska metoder | Utrikes


En av Kinas ledande epidemologer, Zhong Nanshan, förutspår att coronaviruspandemin planar ut inom några månader.

Coronapandemin kan vara överstånden i juni om alla länder mobiliserar tillräckligt med resurser för att bekämpa viruset effektivt.

Zhong är känd för att ha lett bekämpningen av Sars år 2003, och han har anlitats av den kinesiska regeringen som ledande rådgivare för att tackla spridningen av coronaviruset.

I Kina bedömer man att epidemin där nu kan ha nått sin kulmen.

Den hårt drabbade provinsen Hubei noterar färre fall

För första gången sedan epidemins utbrott finns det bara ett fåtal nya fall i provinsen Hubei. Ungefär två tredjedelar av virusfallen globalt påträffades just i Hubei. Det var också där viruset dök upp för första gången i december i fjol.

Enligt Zhong är återinfektionsnivån bland patienter är mycket låg eftersom smitta verkar ha gett en god immunitet. Enligt honom kunde det här innebära att pandemin kan besegras till sommaren.

Enligt kinesiska medier har de strikta preventiva åtgärderna – bland annat nästan total isolering av provinsen Hubei – förhindrat stora virusutbrott i andra städer i Kina.

Man kan allmänt konstatera att epidemins topp har passerats för Kinas del, och att ökningen av nya fall nu minskar, säger Mi Feng, talesperson för Kinas nationella hälsokommission.

Skörd av kål i Hunan på gränsen till provinsen Hubei 5.3.2020
Skörd av kål i Hunan på gränsen till provinsen Hubei 5.3.2020
Skörd av kål i Hunan på gränsen till provinsen Hubei 5.3.2020
Bild: AFP / Lehtikuva
Kina,Hunan,Hubei,Kål,skörd,jordbruk,grönsaker

“Viktigt att alla länder vidtar drastiska åtgärder”

Epidemologen Zhong Nanshan betonade i dag vikten av att alla länder tar virusutbrottet på allvar och är redo att ta till drastiska metoder.

Under de senaste veckorna har de flesta nya coronafallen registrerats utanför Kina.

Följ med det globala läget här

Enligt Zhong är det typiskt för den här gruppens virus att den blir mindre aktiv under varma perioder .

– Mitt råd är att alla länder följer Världshälsoorganisationen WHO.s instruktioner och att det görs ingripanden på nationell nivå. Om alla länder mobiliserar sig kan det här vara över i juni.

Den beräkningen utgår från ett scenario där alla länder vidtar åtgärder.

– Men om det finns länder där man inte tar itu med infektionsspridningen på allvar och om man inte ingriper med kraft så kommer viruset att sprida sig under en längre tid, säger Zhong.

Affärsverksamheten piggnar till

Den nedåtgående trenden inom ekonomin börjar också lätta något i Kina.

Många företag har kunnat inleda sin verksamhet på nytt i takt med att myndigheterna försiktigt har börjat lätta på det striktaste restriktionerna.

I provinsen Hubei meddelades det i dag att man lättar på resebegränsningar och att en del industrier kan återuppta sin produktion.

Kinesisk man med shoppingkärra i en  butik 12.3.2020
Kinesisk man med shoppingkärra 12.3.2020
Kinesisk man med shoppingkärra i en butik 12.3.2020
Bild: AFP / Lehtikuva
Kina,coronavirus,livsmedelsbutik,butiker,Shoppingkärra

Också en del restauranger håller nu öppet, men följer noggrant alla hygienbestämmelser.

Ekonomin i Hubei – som drivs främst av tillverkningsindustri och handel samt en ansenlig bilsektor i provinshuvudstaden Wuhan – har varit helt avstängd sedan den 23 januari.

Kina får ändra på fokus

Nu ser det ut som om viruset skulle föras in i Kina utifrån. Det stigande antalet sådana fall har fått de kinesiska myndigheterna att
ändra fokus, och nu börjar man motarbeta riskerna för importerad virussmitta.

Livet kan alltså gradvis börja återgå till det normala. Till exempel på skidorten Altay i nordvästra Kina har verksamheten öppnats – men under strikt kontroll och med vissa begränsningar.

Många insjuknade kineser har i dag tillfrisknat, och många befinner sig fortfarande under övervakning eller i karantän för säkerhets skull.

Källor: ReutersSource link

Be the first to comment

Leave a Reply