Kommentar: Italien väntar otåligt på EU-pengarna | Utrikes


I slutet av maj tog EU-kommissionen fram ett förslag på åtgärdspaket på närmare 2 000 miljarder euro för att få igång den europeiska ekonomin efter coronapandemin.

Italien, som är i desperat behov av likvida medel, ska enligt förslaget få störst del av kakan. Men när kommer pengarna, undrar Svenska Yles medarbetare Christin Sandberg.

EU:s förslag innehåller dels en sjuårig budgetram på 1 100 miljarder euro, dels en särskild återhämtningsfond på 750 miljarder euro.

Pengarna ska stödja de länder som drabbats hårdast av pandemin och dess negativa effekter på ekonomin.

Italien, som beräknas få 172,7 miljarder, varav 81,8 miljarder är direkt bistånd och 90,9 miljarder lån, är en av vinnarna enligt förslaget.

Den italienska regeringen välkomnar så klart EU:s nya linje – att de länder som drabbats värst av coronapandemin ska få mest pengar.

Militären har varit tvungen att transportera avlidna från Bergamo till andra städer i norra Italien eftersom både bårhusen och begravningsplatserna i staden är överfulla.
Italienarna och omvärlden chockades av att militären måste kallas in för att transportera alla offer for coronaviruset i Bergamo i våras.
Militären har varit tvungen att transportera avlidna från Bergamo till andra städer i norra Italien eftersom både bårhusen och begravningsplatserna i staden är överfulla.
Italien,Bergamo,coronavirus

Särskilt tacksamma är de för att EU tillåter lån till företag med 100% allmän garanti, inför ”Sure” – en slags anställningsförsäkring och nu inför återhämtningsfonden.

– Men det är inte möjligt att vänta till 2021 på pengarna, som behövs till våra företag, våra familjer och våra unga arbetslösa, sade utrikesminister Luigi Di Maio till Sky24.

Förslaget på återhämtningsfond föregicks av mycket debatt, framför allt kring huruvida pengarna borde beviljas som lån eller bidrag.

Kommissionens förslag går ut på att en stor del av bidragen ur återhämtningsfonden fördelas på basis av uträkningar som bygger på medlemsländernas bruttonationalprodukt och arbetslöshetsgrad från och med 2015.

Det har kritiserats för att bortse från de faktiska konsekvenserna av coronapandemin.

Hur det än blir så behövs alla pengar för att fylla de otaliga hålen i den italienska ekonomin.

Under mars och april rasade industriproduktionen med 50 procent, enligt Italiens största arbetsgivarorganisation Confindustria.

Turistbranschen – en grundpelare i landets ekonomi som står för drygt 13 procent av BNP – drabbades kanske allra hårdast av pandemin. Samtidigt rasar BNP.

Stranden förbereds för sommaren i Capocotta nära Rom.
Stranden förbereds för sommaren i Capocotta nära Rom.
Stranden förbereds för sommaren i Capocotta nära Rom.
Bild: EPA / Emanuele Valeri
Italien,Wuhan-coronavirus

Coronakrisen har ansträngt landets ekonomi till det yttersta. Många människor har förlorat sina arbeten, andra väntar fortfarande på statliga stödpengar i form av arbetslöshetskassa och nödbidrag.

Det är bidrag som inte har betalats ut sedan landet gick i karantän i början av mars.

Dagstidningen Repubblica har tagit emot läsarbrev från personer som drabbats av de ekonomiska konsekvenserna som coronapandemin orsakat.

Det är vittnesmål om outbetalda ersättningar, obetalda räkningar och plötsliga fall rakt ner i fattigdom för människor som har arbetat under hela sitt liv. Till det kan läggas de bristande framtidsutsikterna.

Nya siffror från ISTAT, den italienska motsvarigheten till Statistikcentralen, visar att arbetslösheten i april i år sköt i höjden.

Det kom närmare en halv miljon fler arbetslösa, jämfört med samma månad ett år tidigare 2019.

Det var fler kvinnor än män som förlorade arbetet.

Demonstration i Milano. Två unga kvinnor i förgrunden.
Demonstration i Milano mot regeringens krishantering.
Demonstration i Milano. Två unga kvinnor i förgrunden.
Bild: EPA-EFE/MATTEO CORNER
Italien,Milano,demonstrationer

När regeringen Conte lade fram sitt ekonomiska krisprogram, kallat ”nystartsdekretet”, som omfattar 55 miljarder euro, i mitten av maj, var en del avsatt för att främja turismen.

Och i dessa dagar satsar regeringen på att åter öppna upp landet för turister.

Utrikesministern Luigi Di Maio träffar sina kollegor i grannländerna Tyskland, Frankrike, Slovenien och Grekland.

De ska diskutera hur landet återigen ska kunna ta emot alla de som vill semestra i Italien från den 15 juni.

I övrigt ligger fokus för den italienska regeringen på att rädda jobben, stötta företag, arbetslösa och familjer. En del ska även gå till forskning, hälsosektorn och den enorma byggsektorn.

Vanliga medborgare föreslås få del av pengarna genom sänkta skatter och möjlighet till avdrag för inköp av cyklar, semesterresor och avgifter för sommarläger för barnen.

Det är svårt att se hur de tio miljoner som lever i fattigdom och de lika många som står på randen till fattigdom ska kunna få del av dessa pengar om huvudbekymret handlar om att få mat på bordet varje dag.

Arbetslösa protesterar i Neapel.
Arbetslösa protesterar mot uteblivna bidrag i Neapel.
Arbetslösa protesterar i Neapel.
Bild: All Over Press/IPA/Backgrid UK
Italien,Neapel,demonstrationer,arbetslöshet

Risken är att de här åtgärderna kommer att öka på en redan pågående trend av växande klyftor mellan rika och fattiga i Italien sedan årtionden tillbaka.

Trenden av växande ojämlikhet har eskalerat under coronapandemin.

EU-pengarna är dock nödvändiga och efterlängtade.

Men det kommer att bli en utmaning att distribuera medlen som så många familjer så väl behöver del av.

Distibutionen ska genom den italienska byråkratin och i vissa fall en maffiastruktur, som onekligen är en del av verkligheten i delar av landet.

Alla kommer vilja ha sin del av kakan.

Men innan det kan bli aktuellt måste ett definitivt beslut klubbas igenom. Den 19 juni möts EU:s stats- och regeringschefer i ett videomöte. Men troligtvis dröjer beslutet längre än så.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply