Kommentar: Vem är herre på oppositionstäppan? Halla-aho anser att alla flyktingar är lycksökare, Orpo håller inte med | Inrikes


Petteri Orpo (Saml) låter emellanåt som ett eko av Jussi Halla-aho (Sannf) då han talar om flyktingpolitik, men oppositionsledarna har ändå inte en gemensam syn. Orpo valde trots allt att inte betona skillnaderna mellan partierna, skriver Linda Söderlund i en kommentar.

Sannfinländarnas Jussi Halla-aho och samlingspartiets Petteri Orpo möttes i förmiddags för att debattera flyktingpolitik, ekonomi och coronaviruset.

Samlingspartiet meddelade redan igår att man inte deltar i Sannfinländarnas interpellation om läget vid den grekiska gränsen och den finländska asylpolitiken.

Dagens diskussion visade att Orpo och Halla-aho delvis har samma uppfattning i flyktingfrågan, men att det också finns nyansskillnader.

Petteri Orpo och Jussi Halla-aho dricker kaffe och ler mot varandra.
Debatten mellan oppositionsledarna hölls på ett café i Helsingfors.
Petteri Orpo och Jussi Halla-aho dricker kaffe och ler mot varandra.
Bild: Lehtikuva
Petteri Orpo,Jussi Halla-aho

Orpo vill tillfälligt kunna stoppa asylsökande

Orpo poängterade att det är EU:s yttre gräns som ska kontrolleras och att EU-länderna inte ska ha egna gränskontroller. Det skulle påverka den fria rörligheten och vara mycket skadligt för de finska företagen och ekonomin, anser Orpo.

Halla-aho upprepade däremot att det behövs inre gränskontroller, eftersom kontrollen av EU:s yttre gräns inte fungerar. Han förutspådde att antalet flyktingar som försöker ta sig till EU kommer att öka, inte minska.

“Flyktingsituationen kan inte hanteras med verktyg som skapades efter andra världskriget, för en helt annan situation”, sa Halla-aho.

“Jag ser rätt långt situationen på samma sätt”, svarade Orpo.

Orpo efterlyste att beredskapslagen ändras, för att den bättre ska kunna användas i krislägen, till exempel om en situation som liknar flyktingkrisen 2015 uppstår på nytt.

Vid behov måste man kunna frysa asylansökningarna, så att Finland tillfälligt kan stoppa flyktingar som vill ta sig till landet, anser Orpo.

Orpos resonemang liknar Sannfinländarnas, men samtidigt finns det nyansskillnader.

Hjälper eller stjälper EU i flyktingpolitiken?

Halla-aho utgår från att alla flyktingar som tar sig till EU är lycksökare som vill utnyttja vårt socialskydd. Orpo underströk däremot att man inte kan dra alla flyktingar över samma kam och att man måste hjälpa dem som behöver det mest.

Halla-aho vill stoppa det han kallar “humanitär invandring” och tycker att frågan blir för komplicerad då EU ska blandas in. Orpo ser däremot att frågan måste lösas inom EU och att EU inte är en del av problemet.

Odramatisk och hövlig diskussion

Inom Samlingspartiet finns det flera som gärna skulle se ett bredare samarbete med Sannfinländarna. Dagens diskussion mellan partiordförandena gav ändå inga förebud om att ett tätare samarbete är att vänta – men inte heller att det skulle vara omöjligt.

Halla-aho verkar inte heller särskilt intresserad av att samarbeta med resten av oppositionen. Han sa att partiet är öppet för samarbete med alla, men att det då måste gynna Sannfinländarna.

Det förefaller som om Halla-aho inte tror att ett sådant samarbete finns.

De som hade väntat sig att få ett tydligare svar på vem som är herre på oppositionstäppan blev besvikna. Det blev ingen ordentlig debatt eller konfrontation, utan var snarare en odramatisk och hövlig diskussion mellan två herrar som var lite obekväma med situationen.

Petteri Orpo undvek att tydligt ta avstånd då Halla-aho talade om lycksökare och humanitär invandring. Om Orpo hade velat visa att partierna har olika åsikter i flyktingfrågan hade han haft chansen att sätta ner foten. Men han valde att låta bli.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply