Kommunerna glömdes bort i planeringen – Nyheter (Ekot)


– Hade man fokuserat mer på kommunal vård direkt så hade man kanske kunnat hjälpa dem bättre, säger Micael Widerström, smittskyddsläkare i Jämtland Härjedalen, som i dag är självkritisk.

Så länge Sverige enbart behövde identifiera, isolera, och smittspåra personer som smittats av det nya coronaviruset utomlands så låg den bördan främst på regionernas sjukvård.

Men vid en samhällsspridning blir kommunerna, som bland annat ansvarar för äldreomsorgen, centrala för hur Sverige klarar pandemin.

Men kommunerna glömdes i mycket bort när Sverige i februari och början av mars allt mer förberedde inför epidemin. Det vittnar nu flera smittskyddsläkare och beredskapsansvariga i Sveriges regioner om.

Sofie Jacobsson är beredskapsansvarig chefläkare i region Västerbotten:

– Det tror jag var en miss i det initiala. Hade vi varit ännu mer på så kanske det hade sparat ett antal personer, säger hon.

Bland annat handlar det om att man på många håll inte tillräckligt tidigt fick saker på plats som skyddsutrustning och rutiner kring basal hygien inom äldreomsorgen.

– Det har inte varit riktigt någon styrsel på arbetet i det avseendet, säger Hans Boman som är smittskyddsläkare i Västernorrland.

Går det att säga något om vad det fått för konsekvenser?

– Ja, det har säkert bidragit till smittspridning på boenden och tyvärr dödsfall i förlängningen.

Det huvudsakliga ansvaret för äldreomsorgen ligger på kommunerna, men landets smittskyddsläkare har också ett brett ansvar, och ska jobba mot både den kommunala och regionala verksamheten.

Ekots granskning visar att kommunernas arbete hamnade i skuggan även hos de nationella myndigheterna.

Kommunerna ingick inte i den nationella lägesbild som gjordes för att inventera beredskapen i februari.

Inte förrän i mitten av mars, i samband med att Sverige fick en konstaterad samhällsspridning, gjordes en lägesbild för kommunerna.

Det var också först då som Länsstyrelserna började informera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om läget i landets kommuner, bekräftar MSB i ett svar till Ekot.

Också Uppsalas smittskyddsläkare, Johan Nöjd, håller med om att kommunernas beredskap inte fick tillräckligt med fokus i inledningen av pandemin. Han tror att man delvis låste sig kring att de som drabbas hårt av sjukdomen så ofta behöver respiratorvård, och därför främst satsade där.

Flera andra smittskyddsläkare, bland andra Signar Mäkitalo i Gävleborg, säger att det faktum att risken för samhällsspridning i Sverige länge bedömdes vara låg, också kan ha bidragit till att kommunernas förberedelser hamnade efter.

– Så en del av det här tycker jag är att man inte har kontakt med verkligheten. Jag har ju velat att man ska rusta sig till tänderna så gott det går.Source link