Kommunernas ledare välkomnar stödpaketet, men de djupare utmaningarna kvarstår | Åboland


Regeringen presenterade på tisdagskvällen ett stödpaket på 1,4 miljarder euro för att hjälpa kommunerna att klara av effekterna av coronakrisen. Förutom stödpaketet får sjukvårdsdistrikten 200 miljoner euro för att täcka kostnader som coronaviruset orsakat.

Kommunerna har gått miste om stora summor i skatteintäkter under coronakrisen vilket har påverkat deras ekonomi negativt. Regeringens nya stödpaket till kommuner är därför efterlängtat.

Kimitoöns kommundirektör Anneli Pahta säger att det såklart handlar om betydelsefulla summor men anser ändå att det är svårt att säga om regeringens stödpaket är tillräckligt eller inte.

Det är tyvärr inte enbart på grund av coronakrisen som kommunerna har ekonomiska problem, det finns djupare utmaningar som måste lösas.

Anneli Pahta.
Anneli Pahta välkomnar regeringens stödpaket, men tror inte att det löser alla kommunernas problem.
Anneli Pahta.
Bild: Amanda Vikman/Yle
person,anneli pahta

Pahta är även skeptisk till om tilläggspengarna som sjukvårdsdistrikten får kommer att räcka till.

– Regeringen har utlovat bidrag på 200 miljoner till sjukvårdsdistrikten, men bara vårt distrikt har redan anmält att summan som skulle behövas är 60 – 70 miljoner euro.

Patrik Nygrén, stadsdirektör vid Pargas stad, anser också att stödpaketet är viktigt, men att det inte kommer att nära på räcka till för att kompensera för det bortfall som kommunerna har.

– Det är en positiv öppning från regeringens sida, men det är viktigt att förståelsen finns för att det här är en kris som påverkar kommunerna långsiktigt. Det stödpaket som nu presenteras kommer inte att räcka för att kommunerna ska klara av hela den här krisen, det kanske inte ens räcker för det här året. Det behövs långsiktiga lösningar.

Stadsdirektör Patrik Nygrén.
Patrik Nygrén, stadsdirektör vid Pargas stad, efterlyser långsiktiga lösningar för att kommunerna ska klara av coronakrisen.
Stadsdirektör Patrik Nygrén.
Bild: Yle/Lotta Sundström
stadsdirektörer,patrik nygrén

Nygrén håller med Pahta om att tilläggsstöden till sjukvårdsdistrikten knappast kommer att räcka till.

– Med tanke på den stora kostnadsökningen och inkomstbortfallet som sjukvårdsdistrikten har upplevt är det osannolikt att stödet kommer att täcka underskottet. Om underskottet inte täcks behöver distrikten pengar från kommunerna, vilket ytterligare försvårar för kommunernas ekonomi.

Åbos stadsdirektör Minna Arve säger i ett pressmeddelande att även om stödpaketet från regeringen är efterlängtat, så är effekterna på kommunekonomin dramatiska och stödpaketet kommer inte att räcka till. Åbo stad kommer enligt Arve att tvingas göra nedskärningar för att klara av de negativa konsekvenser som coronakrisen har orsakat.

Också Nygrén och Pahta säger att nedskärningar eller skattehöjningar kommer att vara nödvändiga för att kommunerna ska klara av krisen.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply