Kommunistpartiet tystar regimkritiker i Vietnam – partikongressen ska slå fast nästa femårsplan | Utrikes


Vietnams framtid utformas just nu i huvudstaden Hanoi. Representanter för det styrande kommunistpartiet har samlats till en kongress för att utnämna landets nästa ledning och godkänna den följande femårsplanen. Innan kongressen inleddes fängslades många framstående oliktänkare, journalister och demokratiaktivister.

Hårresande stränga straff väntar dem som vågar kritisera Vietnams kommunistparti. Säkerhetspolisen har intensifierat övervakningen av alla oliktänkare, och fler än 170 vietnameser sitter nu i fängelse av politiska eller religiösa skäl.

Några veckor innan kommunistpartiet inledde en viktig kongress i Hanoi på måndagen dömdes tre journalister till mellan 11 och 15 år i fängelse. De var åtalade för att på sociala medier ha spridit falsk information för att störta regeringen.

Också flera andra regimkritiker har fått påfallande långa fängelsestraff under de senaste månaderna. Enligt Amnesty International har nästan hälften av alla politiska fångar straffats för artiklar som de har skrivit på sociala medier.

Religionsutövare sitter i rader på golvet i ett vietnamesiskt tempel.
Kommunistpartiet övervakar noga också all religionsutövning. Det gäller även för dem som bekänner sig till den unika inhemska cao dai-religionen.
Religionsutövare sitter i rader på golvet i ett vietnamesiskt tempel.
Bild: Björn Ådahl/Yle
Vietnam

– Ingen kritik har tolererats inför partikongressen. Partiet har visat att det är skoningslöst och att det ingriper omedelbart när det stöter på något som det ogillar, konstaterar Amnestys vicechef för Ostasien, juristen Emerlynne Gil.

Partiet känner sig inte säkert, trots ekonomiska framgångar

Experter på Vietnam säger att det auktoritära kommunistpartiets känslighet för kritik tyder på att det inte känner sig säkert i sadeln. Det anses vara märkligt, eftersom partiet har gjort bra ifrån sig under den senaste tiden.

– Partiet har lovprisats för sin framgångsrika kamp mot coronaviruset. Också det ekonomiska läget är bättre än i de flesta andra länderna i världen, påpekar den australiska professorn Carl Thayer i Hongkongtidningen South China Morning Post.

Bara drygt 1 500 vietnameser har hittills smittats av viruset, och färre än 50 har dött i covid-19. I ett land där det bor nästan 100 miljoner människor anses sifforna vara berömvärt låga.

Vietnam är också ett av de få länderna vars ekonomi inte minskade i fjol. I år väntas den ekonomiska tillväxten närma sig sju procent.

Människor på en matmarknad.
Ekonomin har vuxit snabbt i flera decennier. Nuförtiden är marknaderna välförsedda också i många småstäder.
Människor på en matmarknad.
Bild: Björn Ådahl/Yle
Vietnam

Maktkamper i det fördolda

De hårda tagen mot regimkritikerna förknippas med den pågående partikongressen. Vu Quoc Ngu, chef för medborgarorganisationen Defend the Defenders, säger att kongresserna brukar föregås av en maktkamp mellan olika fraktioner inom partiet.

– Partiet vill inte att folket ska få veta att sådana maktkamper förs. Därför är det speciellt oroligt för allt som skrivs på sociala medier före kongresserna, konstaterar Ngu enligt den tyska nyhetsbyrån dpa.

Partikongresserna ordnas bara vart femte år. Under dem utnämns landets ledning för de följande fem åren.

Ända sedan kommunistpartiet började införa ekonomiska reformer år 1986 har det högsta ledarskapet vanligen bestått av fyra personer. Den mäktigaste av dem har fungerat som partiets generalsekreterare medan presidenten, premiärministern och nationalförsamlingens talman har varit de övriga medlemmarna av den beslutsfattande gruppen.

Partitoppen går hårt åt korruptionen

Flera dagar innan kongressen avslutas på måndagen meddelade officiella massmedier att partiets nuvarande generalsekreterare Nguyen Phu Trong utnämns på nytt till partichef. Han anses vara den mest inflytelserika ledaren på länge, och det är också han som står bakom kampanjen för att tysta regimkritikerna.

Trong har dessutom utmärkt sig genom att leda en likaså hårdhänt kampanj mot korruptionen. Flera högt uppsatta partimedlemmar har blivit ställda inför rätta, och också i det här fallet har straffen varit stränga.

Den kommersiella huvudstaden Ho Chi Minhs förra partiledare Dinh La Thang har till exempel blivit dömd till 31 år i fängelse för att ha tagit mutor i stor skala. Också ett antal officerare och förmögna privatföretagare har fått långa fängelsestraff.

Fiskare och barn står i en flod.
Korruptionen har bidragit till att den ekonomiska ojämlikheten har ökat. På landsbygden lever många ännu i fattigdom i enkla förhållanden.
Fiskare och barn står i en flod.
Bild: Björn Ådahl/Yle
Vietnam

Kampanjen har varit populär bland folket. Den allt mer utbredda korruptionen har försvårat otaliga människors liv, och den har också bidragit till att inkomstklyftorna har ökat.

Fortsatt prioritet för ekonomisk tillväxt och censur

Den 76-åriga Trong har en så pass vacklande hälsa att det ansågs vara möjligt att han inte skulle kunna fortsätta leda Vietnam. Även om han hade gått i pension väntades kommunistpartiet ändå hålla fast vid sin nuvarande linje.

Den ekonomiska tillväxten förmodas till exempel vara en prioritering också i den nästa femårsplanen. Kampanjerna mot korruptionen och för att tysta dem som ställer sig kritiskt till partiet fortsätter sannolikt likaså.

Partiet har bland annat infört en omtvistad lag om datasäkerhet för att kunna åtala dem som framför kritik på sociala medier. Partiet har också utövat påtryckningar på Facebooks ledning för att den ska bidra till censuren.

Facebook är oerhört populär i Vietnam. Bolagets ledning har delvis fogat sig, och i fjol censurerades fyra gånger fler inlägg på Facebook än år 2019.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply