Kraftigt minskad dödlighet bland covidpatienter på iva


SVT Nyheter har tittat närmare på mortaliteten, dödligheten, för covidpatienter inom de första 30 dagarna efter inskrivning på en intensivvårdsavdelning.

Av de som lades in i mars avled 34 procent inom 30 dagar, enligt statistik från Svenska intensivvårdsregistret. I april var mortaliteten 19 procent och i maj endast fyra procent.

– Det är hoppingivande och glädjande, men kräver också en djupare analys, säger Björn Persson, verksamhetschef för intensivvården på Karolinska.

Två tydliga faktorer

Läkare och experter som vi har pratat med lyfter alla fram två faktorer som de anser har påverkat: lärdomar och läkemedel.

– Vi har med tiden lärt oss mer kring när och hur man ska använda respiratorbehandling. Att vi ska ge högre doser blodförtunnande medicin eftersom det finns risk för blodproppsbildning. Och att användande av kortison verkar kunna ha positiva effekter, säger Björn Persson.

Grafiken visar mortaliteten inom 30 dagar efter inskrivning på IVA för covidpatienter. Foto: SVT Grafik

Johan Styrud, överläkare vid Danderyds sjukhus och ordförande i Stockholms läkarförening, håller med. Han lyfter också fram patienturvalet som en faktor.

SVT har tidigare kunnat visa att andelen äldre covidpatienter på iva minskade kraftigt under de mest intensiva coronaveckorna i april.

– Är du alltför gammal och har en massa tillhörande sjukdomar har du ofta ingen hjälp av intensivvård. Vi är vana i Sverige att satsa på alla patienter nästan hur länge som helst, här hade man ingen nytta av det, säger han.

Intensivvårdsläkaren Johnny Hillgren, som är ordförande för Svenska intensivvårdsregistret, tror att en viss förbättring av kvaliteten i vården har skett.

– Men att det skulle ge så radikala skillnader som de här siffrorna visar är jag tveksam till.

Grafen visar antalet nyinskrivna patienter dag för dag och är hämtad från artikeln ”Corona i intensivvården” som uppdateras kontinuerligt. Foto: SVT

Viruset kan försvagas

En annan teori, som bland annat har förts fram av läkare i Italien, handlar om att själva viruset kan ha försvagats.

– Viruset i sig har inget egenvärde att ta död på oss människor, det vill fortplanta sig och sprida sig vidare, säger Johnny Hillgren.

Andra menar i stället att risken att bli svårt sjuk ökar om man utsätts för stora virusmängder. Dödligheten kan därför ha minskat i samband med att människor blivit bättre på att hålla avstånd och skydda sig.

– Det finns väldigt många tänkbara förklaringar – men inte så många tvärsäkra svar, säger Jan Albert, smittskyddsprofessor och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset.Source link