Krav och regler som gäller vid utlandsresor


Norge

Sverige klassas som grönt även i Norge och det innebär att man som resenär slipper inresekarantän. Undantag gäller resenärer som reser från Värmland eller Norrbotten, där inresekarantän gäller i tio dygn. Den som är fullt vaccinerad eller har haft covid-19 under de senaste sex månaderna har dock undantag från inresekarantän. 

Finland

Sedan 21 juni tillåts personer som vaccinerats resa till Finland, då det gått 14 dagar sedan sista dosen. Det gäller även personer som genom läkarintyg kan uppvisa att de haft covid-19 under de senaste sex månaderna.

Tyskland


Sverige klassificeras inte längre som riskområde. Allmänna kravet på negativt test, alternativ bevis på vaccinering eller tillfrisknande, karantän och digital anmälan för resande från Sverige till Tyskland är upphävt. Kraven på intyg av vaccinering eller tillfrisknande gäller dock fortsatt för samtliga flygresor till landet för personer över sex år. 

Frankrike
Fullvaccinerade resenärer från Sverige kan resa in i landet utan krav på test. Är man inte vaccinerad måste den som är över 11 år visa upp ett negativt covidtest som är högst 72 timmar gammalt. Det finns inget krav för den som reser från Sverige att sitta i karantän eller testa sig vid ankomst.

Spanien 
Resenärer som flyger till Spanien måste fylla i en hälsodeklaration tidigast 48 timmar innan ankomst. När deklarationen är ifylld ska en QR kod visas upp vid incheckning och ankomst till landet. 
Dessutom måste resenärer över 12 år som reser från övre Norrland visa upp certifikat som bevis på vaccination, negativt testresultat som är max 48 timmar gammalt eller ett intyg på att man genomgått en covidinfektion.  

Italien 
Den som reser till Italien måste fylla i ett digitalt formulär ”EU Digital Passanger Locator Form”. Från 1 juli krävs giltigt covidcertifikat vid inresa från bland annat Sverige, alternativt negativt PCR-test som är max 48 timmar gammalt. Barn under sex år är undantagna kravet.  

Grekland
Enligt svenska ambassaden kan situationen i landet ändras med kort varsel. För samtliga resande till Grekland krävs PLF-formulär. Men det krävs också ett negativt PCR-test som är max 48 timmar gammalt, alternativt EU:s digitala covidbevis för vaccination eller intyg om återhämtning från covidinfektion. 

Kroatien 
Inresebestämmelserna kan ändras med kort varsel. Resenärer kan resa in i landet med EU:s digitala covidbevis. Saknas det kan den som reser in i landet visa ett negativt PCR-test som är max 72 timmar gammalt. Ett intyg på negativt antigentest som inte är äldre än 48 timmar är också ett alternativ. Saknas intyg finns möjlighet att mot betalning testa sig vid inresan med obligatorisk isolering till dess att man fått ett negativt testresultat.

Turkiet
UD avråder fortsatt från icke-nödvändiga resor till Turkiet. Vid inresa krävs att man i förväg fyllt i ett inreseformulär som återfinns på turkiska hälsoministeriets hemsida. Resenärer ska även visa upp något av följande: negativt PCR-test som inte är äldre än 72 timmar, negativt antigentest ej äldre än 48 timmar, officiellt vaccinationsintyg, eller intyg som visar att man genomgått covidinfektion de senaste sex månaderna. Source link