Kunskapen om antalet som haft viruset snart bättre – Nyheter (Ekot)


– När vi får resultaten från våra serologiska undersökningar kommer vi få en ganska god bild av hur det ser ut i Sverige vad det gäller dem som har haft infektionen. Det i kombination med att vi tittar på förekomsten av själva viruset kommer att göra att vi får en ganska bra grund för att förstå hur utbredningen har varit, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Myndigheten började förra veckan att samla in avidentifierade blodprover i hela landet från blodgivare och från personer som lämnat blodprov i sjukvården. Runt 800 prover per vecka kommer att analyseras för att se om personerna har antikroppar mot viruset och därmed genomgått sjukdomen. Målet är att ha ett första resultat under vecka 20.

Större studier görs samtidigt på personal på sjukhus i Stockholm. I veckan visade ett första resultat att var femte av drygt 500 hittills testade på Danderyds sjukhus haft coronaviruset.

Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet, leder en annan studie som vill testa personal på alla akutsjukhus i Region Stockholm.

– Syftet är att få en ögonblicksbild av spridningen av coronaviruset inom hälso- och sjukvård, både hur den är just nu och hur den har varit under de närmast föregående veckorna, säger han.

Med start på Karolinska universitetssjukhuset testas nu runt 500 medarbetare per dag både för viruset för att se om de har en pågående infektion, och med ett antikroppstest för att se om de haft infektionen tidigare. Resultatet kopplas också till var personen jobbar.

– Då kommer vi kunna jämföra de medarbetare som arbetar i första linjen direkt med att ta hand om de covid 19-sjuka, om det är någon skillnad där, säger Joakim Dillner.

Även i till exempel Västra Götalandsregionen och Västerbotten planeras inom den närmaste tiden för antikroppstester på sjukvårdspersonal. Karin Tegmark Wisell ser ett värde i att kunna se utbredningen i olika grupper, och att det även kan vara värdefullt för individen att veta om man haft viruset.

– Om det skyddar helt mot en infektion eller om det bara ger en mildare infektion, den kunskapen har vi inte fullt ut, och inte heller hur länge skyddet finns. Men redan i dagsläget drar vi ändå slutsatsen att en genomgången infektion ger någon form av immunsvar, och det kommer att vara av godo i eventuella kommande infektioner, säger Karin Tegmark Wisell.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply