Läckte viruset ut ur ett labb i Kina?


I centrum för dagens stora utrikespolitiska konflikt står Wuhans institut för virologi. Det är en av världens främsta institutioner för forskning på coronavirus och fladdermöss.

Föreståndare är den världsberömda virologen Zheng-Li Shi. Det var hon som först visade att sars-cov2, som orsakar covid19, verkligen härstammar från fladdermöss.

Underrättelser om säkerhetsrisk

Washington Post skribenten Josh Rogin har läst två år gamla underrättelserapporter som berättar om stora säkerhetsrisker på Wuhans institut för virologi och han skrev om det i mitten av april.

Det är riskfaktorer som gör det möjligt att anta att viruset kan ha läckt ut av misstag, hävdar han.

I januari 2019 besökte två diplomater Wuhans institut för virologi och rapporterade om brist på utbildade tekniker för att bedriva verksamheten i högrisklaboratoriet. Josh Rogin citerar rapporten som han har fått tillgång till:

Varnade för sarsliknande virus

”Forskarna visade oss hur olika sars-liknande coronavirus kunde interagera med ACE2, som är den mänskliga receptor som är mottaglig för sars-corona virus. Det visar att det finns sars-liknande coronavirus från fladdermöss som kan spridas till människor och orsaka sars-liknande sjukdomar.”

Laboratoriet var nytt och fick vägledning från laboratorier i USA men diplomaterna föreslog att USA skulle ge laboratoriet ytterligare stöd, vilket ignorerades av den amerikanska ledningen.

Har hänt förr

Det har skett läckor av farliga sjukdomsvirus från högsäkerhetslaboratorier förut, i Ryssland, Europa och USA. Men hur ska vi kunna veta att det har hänt nu i Wuhan?

– Jag ser det som väldig osannolikt. Den här forskningen sker under rigorösa förhållanden. Syftet är att leta efter nya virus som har potential att sprida sig, för att kunna förbereda sig och utveckla vaccin, säger Anders Sönnerborg, professor i klinisk virologi vid Karolinska institutet.

Fladdermuskvinnan

Han har vetenskapliga samarbeten med föreståndaren Zheng-Li Shi. Hon är känd som ”fladdermuskvinnan” och har samlat in fladdermöss i grottor från olika delar av Kina, bland annat i en grotta i Yunnan-provinsen där hon identifierade ett sars-liknande coronavirus i fladdermusarten Rhinolophus sinicus.

Det viruset är till 96 procent likt dagens sars-cov2 virus och man vet att människor har varit exponerade för det.

– Kina är ett tättbefolkat land och människan kommer längre in i naturen och närmare de vilda djuren, då ökar risken för smittor. Det är belagt att människor som lever nära den här fladdermusgrottan i Yunnan har antikroppar mot sars-cov, säger Anders Sönnerborg.

Finns enkel förklaring

Det finns alltså en enkel förklaring till hur sars-cov2 kan ha spridit sig till människor på en naturlig väg. Men den amerikanske journalisten Josh Rogin anser sig ha ytterligare belägg för att det finns anledning att misstänka att viruset har spridits från laboratoriet i Wuhan, nämligen det kommunistiska partiets agerande.

Han hävdar att Kina är obenägna att dela med sig av information om virusets ursprung och att västerländska forskare inte får ta del av isolerade virus från de allra första insjuknade. Men vad kan det egentligen visa?

Räkna bak i tiden

– Om vi får se det första viruset så kan vi räkna bakåt och ta reda på när det för första gången isolerades, säger Björn Olsen som är professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet.

Viruset har en molekylär klocka. Det muterar med en hastighet som går att räkna i antal förändringar per tidsenhet. Och hittar man och analyserar det allra första viruset hos en människa kan man räkna ut när den personen infekterades.

– Om det då visar sig vara i juli eller augusti förra året kan vi se att Kina har ljugit om när de för första gången hittade viruset hos människor, säger han.

Vi ska inte veta vad som är sant

Den första genetiska koden av sars-cov2 publicerades den 7 januari i år. Om det finns ännu tidigare isolerade virus kan vi inte veta. Frågan är hur man ska kunna ta reda på det.

– Det ligger inte i det kommunistiska partiets natur att vara transparent. Det är en del av deras politik att omvärlden inte ska veta vad som är sant. I det här fallet skadar det Kina eftersom det sår tvivel till deras agerande i den här krisen, säger Oscar Almén som är kinaanalytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut FOI.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply