Läkare anklagad för antisemitism får tillbaka jobbet – Läkartidningen


Militären bygger ett fältsjukhus


Försvarsmakten kommer att upprätta ett fältsjukhus på Ärna flygbas i Uppsala. Det uppger överbefälhavare Micael Bydén.

Risk att nytt avtal skjuts på framtiden

Risk att avtalsrörelsen skjuts på framtiden


Avtalsrörelsen kan komma att skjutas upp på grund av coronakrisen. Arbetsmarknadens parter inom industrin diskuterar möjligheten att i stället förlänga nuvarande avtal.

Kvotering är bättre än nedskrivna lån för att få läkare till landsbygden

Kvotering trumfar nedskrivna lån för att få läkare till landsbygden


Politiska reformer bör utgå från forskning och prioritera de åtgärder som kan ha störst effekt. När det gäller förslaget om nedskrivning av studieskulder för personer med högre utbildning som är eller blir verksamma i landsbygdskommuner bör Kommunutredningen få bakläxa, skriver Viktoria Lindén.

Blekinge backar – alla med symtom ska stanna hemma

Blekinge backar – all personal med symtom ska stanna hemma


Vårdpersonal i Blekinge uppmanades att jobba trots lindriga förkylningssymtom. Men nu har regionens smittskyddsläkare ändrat sig – regionen ska följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. (Uppdaterad)

Ingen anledning för ifrågasättande av hypertoniterapi vid covid-19-infektion

Ingen anledning ifrågasätta hypertonibehandling vid covid-19


En rad vetenskapliga organisationer har uttalat sig i frågan om huruvida det finns evidens för att hypertoni eller behandling med ACE-hämmare eller angiotensinreceptorblockerare skulle öka riskerna vid covid-19-infektion. På basen av den evidens som finns i dag bör inte insatt hypertonibehandling ändras hos svenska patienter. Det skriver professor Peter M Nilsson.

Läkarstudenter vill hjälpa vården


Läkarstudenter över hela landet anmäler sig nu frivilligt för att vid behov förstärka sjukvården med anledning av situationen med det nya coronaviruset. Det rapporterar Sveriges Radio.

DLF håller digitalt fullmäktigemöte

DLF byter till digitalt fullmäktige


Distriktsläkarföreningen går samma väg som Sjukhusläkarna och väljer att hålla sitt fullmäktigemöte digitalt med anledning av situationen med det nya coronaviruset.

Inget samband mellan ökad beläggningsgrad och mortalitet

Inget samband mellan ökad beläggningsgrad och mortalitet


En studie av 2 084 554 besök av 816 832 patienter på sex akutmottagningar i Region Stockholm under åren 2012–2016 viar att sjukvårdssystem under perioden kunde hantera en relativt hög beläggningsgrad utan att risken för mortalitet ökade.

Myomläkemedel återkallas i EU


Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA granskar återigen myomläkemedlet Esmya, efter en ny rapport om en leverskada som slutat i transplantation. Under granskningen återkallas läkemedlet i hela EU.

Läkarstudenter: Ge oss möjligheter att bli behöriga för arbete

Ge oss möjligheter att bli behöriga för arbete i vården


Det finns nu stor risk för att läkarstudenter inte blir godkända på sin kurs eller termin på grund av situationen med covid-19. Sveriges läkarstudenter vill att samtliga universitet med läkarutbildning tar fram en plan för hur studenter kan ta igen missade obligatoriska moment.

Ytterligare fyra smittade har dött


Under det senaste dygnet har tre äldre patienter inom Region Stockholm avlidit som konstaterats varit smittade av covid-19. Det uppger Danderyds sjukhus i ett pressmeddelande. Dessutom har en person avlidit i Region Sörmland.

Facket fick gehör och ett slutdatum för omtvistat arbetslag

Facket fick gehör och slutdatum för omtvistat arbetslag i Ystad


Dålig arbetsmiljö och underläkare som bäddar sängar gjorde att facket begärde förhandling. Nu har Östra Skånes läkarförening fått igenom sina krav och spikat slutdatum för ett sjuksköterskelöst arbetslag på Lasarettet i Ystad.

Crohns sjukdom kopplad till ökad risk för kolorektal cancer

Crohns sjukdom kopplad till ökad risk för kolorektal cancer


I en svensk-dansk studie undersöktes risken för kolorektal cancer och död i kolorektal cancer bland 47 000 patienter med Crohns sjukdom. Resultatet visade på 40 procent ökad risk för insjuknande och 74 procent ökad dödlighet.

SLF måste redovisa sin syn på läkaretik

SLF måste kraftfullt redovisa sin syn på etik


Kan man vara med i Läkarförbundet om man bryter mot det läkaretiska regelverket? Hur tänker Läkarförbundets styrelse agera mot läkare som bryter mot SLF:s regelverk? Det undrar Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården.

Avrådan från utrikes resor


Ytterligare ett dödsfall med koppling till covid-19 har inträffat i Sverige. Utrikesdepartementet avråder från resor till alla länder. Detta är några av de händelser med koppling till covid-19 som rapporterats under helgen.

Regeringen inför nödåtgärder


Läkemedelsverket får i uppdrag av regeringen att arbeta förebyggande mot läkemedelsbrist som kan uppstå på grund av det nya coronaviruset. Denna och ytterligare ett antal åtgärder presenterade regeringen i dag, fredag den 13 mars.

Man kan aldrig vara för försiktig inför en ny epidemi

Man kan aldrig vara för försiktig inför en ny epidemi


Jag upplevde sarsepidemin på plats i Kina 2003. Patienter behövde hjälp, vårdpersonal smittades och många människor dog. Jag vill inte uppleva något liknande igen. Därför valde jag att bli epidemiolog, skriver Lingjing Chen, postdok i epidemiologi vid KI.

Source link

Be the first to comment

Leave a Reply