Läkare oroas över hur vården ska klara större utbrott – Nyheter (Ekot)


– Vi har planer om det skulle bli ett stort utbrott av coronavirus, de är inte riktigt testade i skarpt läge, men i ett skarpt läge då ställer folk upp, men det värsta är om det skulle bli under en lång tid. Då kommer folk inte orka, säger Johan Styrud, överläkare på Danderyds sjukhus, och ordförande i Stockholms läkarförening.

Sjukvården är på många håll ansträngd. Det råder akut brist på vårdplatser och sjuksköterskor på Sveriges sjukhus. Flera läkare och professorer Ekot talat med är oroliga för hur en redan ansträngd sjukvård skulle klarar av ett långvarigt coronautbrott.

Varken regioner Ekot pratat med eller Socialstyrelsen vill gå in på exakt antal antal vårdplatser eller vilken tillgång de har till sjukvårdsmaterial med hänvisning sekretess.

Vid ett coronautbrott kommer det framför allt att behövas både intensivvårdsplatser och vårdplatser på infektionsavdelningar. Läkarförbundets ordförande säger till Ekot att de fått signaler att det saknas intensivvårdsplatser på många sjukhus i landet.

– Vi har stängda intensivvårdsplatser, från en redan låg nivå, eftersom vi har sjuksköterskebrist. Det gör ont i mig, det är inte patientsäkert. Vi tvingas välja mellan svårt sjuka patienter, säger Märit Halmin, specialistläkare på intensivvårdsavdelningen på Södersjukhuset i Stockholm.

Vad finns för beredskap att hantera ett coronavirus?

– Det säger sig självt, kan man inte hantera en vanlig situation kan man inte hantera andra händelser. Lägg då till influensa eller minsta grej som är lite utöver kan inte den här sjukvården hantera, det är inte okej, säger Märit Halmin.

Ett känt problem är att sjukhusen är överbelagda. När andra OECD-länder har en beläggning på runt 85 procent var snittet på Sveriges sjukhus i januari i år 105 procent, enligt databasen Vården i siffror. Men överbeläggning betyder inte att sjukhusen är överfulla. På många ställen finns både övergivna sängar och tomma rum. När det inte finns sjuksköterskor som kan vårda patienterna har till och med hela avdelningar tvingats stänga.

Ekot har varit i kontakt med smittskyddsläkare som påpekar att vården kommer att ställa om och göra andra prioriteringar vid ett större utbrott av corona. Men de påpekar att sjukvården inte har någon överkapacitet och att ett utbrott av coronavirus skulle kunna leda till kraftiga ansträngningar i sjukvården.

– Varje region och sjukhus har en pandemiplan, men det kommer  innebära stora förändringar i sjukvårdsstrukturen för att klara det. Det innebär att planerade operationer och sådant som man gör i dag stryks. Om man i dag har svårt att bemanna hur kommer man att klara det vid ett utbrott? Det blir såklart svårare, säger Hans Rutberg, tidigare adjungerad professor i patientsäkerhet, och ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för säker vård.

Men Socialstyrelsens krisberedskapschef Johanna Sandwall säger att allt beror på hur stor spridning det blir. Hon bedömer att beredskapen är god.

– Vi har så pass bra koll på läget att vi kan säga att beredskapen är god vad det gäller skyddsutrustning, vårdplatser utan att man gör några ytterligare prioriteringar. Är det så att man behöver fatta andra beslut så är det i enskilda fall, vad är akut och vad kan vänta, säger Johanna Sandwall på Socialstyrelsen.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply