Lista: Så gör din kommun i Västmanland under de lokala restriktionerna


Arboga

 • Ekbacksbadet stängs för allmänheten medan skolundervisning fortsätter som vanligt. Gymmet håller öppet men besökare får inte använda omklädningsrum, badanläggningen eller dusch.
 • Biblioteket har ordinarie öppettider med reservation för ändringar på kort varsel. Alla publika evenemang på biblioteket ställs dock in.
 • Turistbyrån håller stängt.
 • Fritidsgården Gluggen håller stängt kvällstid.
 • Allmänhetens åkning i ishallen stängs.

Mer information finns på kommunens hemsida.

Fagersta

 • Idrottshallarna och träningsanläggningarna stängs för allmänheten. Detta gäller dock inte för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. De får bedriva träningar för barn födda 2005 och senare.
 • Kommunens gym har en tidsbokning och begränsning av fem besökare åt gången.
 • I biblioteket tas alla sittplatser bort men man försöker behålla nuvarande öppettider för att inte med begränsade öppettider ska skapa trängsel.
 • Ungdomscenter har öppet men med begränsning om 30 personer åt gången.

Mer information finns på kommunens hemsida.

Hallstahammar

 • Biblioteket i Kulturhuset är fortsatt öppet. Där gäller maximalt tio besökare åt gången. Caféet i biblioteket stängs. Biblioteket i Stationshuset i Kolbäck har endast meröppet.
 • De kommunala badhuset Vallmobadet stängs för allmänheten. Skolans simundervisning och gruppaktiviteter fortsätter.
 • Fritidsgårdarna i Hallstahammar och Kolbäck fortsätter att vara öppna men med begränsning på antal besökare.
 • Ishallen stänger för allmänheten.
 • Uthyrning av idrottshallar och utomhusplaner sker endast till barn- och ungdomsföreningar som har fasta träningstider för barn födda 2005 och senare.
 • Skantzö camping fortsätter att vara öppen för säsongscamping, men drop-in camping upphör. Samlingssalen på campingen hyrs inte ut.

Mer information finns på kommunens hemsida.

Kungsör

 • Biblioteket har ställt undan alla sittplatser och begränsat antal datorer. Studierummet är stängt och alla kommande evenemang är också inställda.
 • Badhuset, idrottshallarna och ishallen är stängda för allmänheten. Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet för barn födda 2005 eller senare har fortfarande tillträde.
 • Kommunen hyr inte ut fest- och samlingslokaler.

Mer information finns på kommunens hemsida.

Köping

 • Familjecentralen i Köping stänger sin verksamhet.
 • Karlbergsbadet och Malmabadet stänger för allmänheten men har öppet för föreningsverksamhet med medlemmar födda 2005 eller senare.
 • Köpings stads muséer och utställningshall stänger för allmänheten.
 • Biblioteken stänger som mötesplats men håller öppet för korta besök. Alla sittplatser plockas bort eller spärras av. Platser för datorerna spärras av.
 • Skejthall och fritidsgård håller öppet med anpassat antal deltagare. Replokalerna stängs dock.
 • Allmänhetens åkning i ishallen och fotboll på konstgräset ställs in.

Mer information finns på kommunens hemsida.

Norberg

 • Biblioteket är öppet för lån och återlämning av lån. Sittplatser kommer att begränsas.
 • Fritidsgården UNKAN håller öppet i så stor utsträckning som möjligt – max 50 besökare i lokalen.
 • Idrottshallarna stängs, förutom de tider de är bokade för träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare
 • Kulturskolans alla fysiska konserter ställs in.

Mer information finns på kommunens hemsida.

Sala

 • Idrottshallar och ishall stänger för allmänheten. Träning för barn/ungdom födda 2005 och senare som har fasta träningstider är undantagna.
 • Lärkans familjebad stängs för allmänheten. Gymmet kommer att vara öppet men begränsar antalet kunder samtidigt i lokalen samt ingen dusch, bastu eller ombytesmöjligheter. 
 • Ungdomslokalen Lokal 17 tar fortfarande emot ungdomar, men begränsar antalet, anpassar möblering och stänger ner vissa trånga verksamhetsytor.
 • Biblioteket anpassas för att inte vara en mötesplats och uppmanar till en begränsad besökstid till max 15 minuter. Evenemang och gruppaktiviteter ställs in.

Mer information finns på kommunens hemsida.

Skinnskatteberg

 • Förvaltningen har tillsvidare stängt ner uthyrning av lokaler för externa användare. 
 • Vidare rekommenderas att man bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta rör inte ordinarie skol och ungdomsverksamhet för barn födda 2005 eller senare.
 • Personal kommer använda visir i allmänna utrymmen på äldreboendena, inte enbart inne på avdelningarna.

Mer information finns på kommunens hemsida.

Surahammar

 • Kulturfastigheterna i kommunen håller stängt för allmänheten.
 • Biblioteket håller öppet för samhällsinformation samt in- och utlåning enligt ordinarie tider.
 • Kommunala idrottsanläggningar stängs för allmänheten. Undantag görs för yrkesmässig idrott, grundskolans undervisning samt träning för barn och ungdomar födda 2005 och senare. Omklädningsrum låses efter skoldagens slut för att ombyte och dusch ska ske hemma.
 • Fritidsgårdarna i kommunen stänger efter skoldagens slut.
 • Surahammars badhus håller stängt för allmänheten.

Mer information finns på kommunens hemsida.

Västerås

 • Anundshög och utomhusmiljöerna på Vallby friluftsmuseum håller öppet.
 • Fritidsklubbar och fritidsgårdar hålls öppna så långt det är möjligt.
 • Allmänhetens åkning i ishallarna är stängda. Den som är frisk och vill åka skridskor kan göra det under allmänhetens åkning på någon av isarna utomhus.
 • Biblioteken har generellt öppet som vanligt. Personalen har av smittskyddsskäl instruktioner att inte utföra personnära arbetsuppgifter. Det betyder till exempel att det inte går att få hjälp vid bokhyllorna. Vissa bibliotek har begränsade öppettider och plats för ett begränsat antal besökare åt gången.
 • Bullan barnscens föreställningar är inställda.

Mer information finns på kommunens hemsida.Source link