Lugnare spridning av coronaviruset -”Vi är nu i inbromsningsfasen” | Österbotten


Med sjunkande siffror för antalet smittade, inga covidpatienter på sjukhuset och få positiva tester kan Österbottens coronasamordningsgrupp konstatera att Österbotten nu inte längre befinner i den värsta fasen av epidemin.

På onsdagen den 4 november uppgick incidenstalet för de 14 senaste dygnen till 61 konstaterade fall per 100 000 invånare. För knappt tre veckor sen, torsdagen den 15 oktober var sjukvårdsdistriktets incidenstal 333.

Mera smittspridning i norr och i Närpes

Accelerationsfasen heter egentligen den näst högsta nivån på epidemiskalan, infektionsöverläkaren Juha Salonen talar hellre om inbromsningsfasen nu när läget lugnar ner sig.

– Läget är det att vi har ett mycket lägre incidenstal i området. I Vasa är incidenstalet under 30, så det ser mycket bra ut.

Trots att läget just nu ser ljusare ut i distriktet i stort finns det kommuner där viruset sprids snabbt. Det här gäller enligt coronasamordningsgruppen Larsmo, Pedersöre, Jakobstad och Närpes.

Incidenstalet är inte det enda som bestämmer i vilken fas av epidemin ett område befinner sig. Hur andel av de tagna coronatesterna har varit positiva och hur många patienter med covid-19 som vårdas på sjukhus är också ett kriterium.

– Just nu vårdas ingen på sjukhus, vi har inte haft någon covid-patient på hela veckan. Under hösten har ingen patient vårdats på intensiven.

Korsningen Storgatan-Gågatan där förbindelsetunneln slutar idag
Bland annat i Jakobstad består restriktionen om maximalt 10 deltagare i olika evenemang.
Korsningen Storgatan-Gågatan där förbindelsetunneln slutar idag
Bild: Yle/ Kjell Vikman
Jakobstad,Storgatan,gågatan

Lättade på restriktionerna

En lägre fas av epidemin kan enligt Salonen betyda att rekommendationerna och restriktionerna lättas upp. På tisdagen beslöt därför coronasamordningsgruppen att lätta på rekommendationerna kring hur många som får samlas.

Nu rekommenderar man att högst 20 personer ska delta i privata tillställningar, när antalet enligt den tidigare rekommendationen var högst tio personer. Den nya rekommendationen som är i kraft till 13.11.2020 gäller de flesta kommuner i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Den stramare rekommendationen om högst tio deltagare gäller fortfarande i de kommuner där smittfallen är många, det vill säga Larsmo, Pedersöre, Jakobstad och Närpes.

– Vi måste ta det ganska försiktigt, pandemin är inte förbi i Österbotten, säger Salonen.

Han påpekar att även om smittan för en månad sen spred sig på studentfester kommer smittan till Österbotten också andra vägar.

– Nu får vi nya smittor från folk som har varit utomlands eller i andra delar av landet.

I Europa är coronaläget inte lika ljust som i Österbotten och enligt Salonen kan människor ta med sig smittan så länge gränserna är öppna.

– Jag tycker inte det är bra om man tar turister till exempel till norra Finland. Man har diskuterat att det skulle komma 30 000 britter till Lappland, men vi vet ju att incidensen är mycket hög i Storbritannien just nu.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply