Lunds universitet startar covidkurs för läkarstudenterna


I måndags startade 29 läkarstudenter på Lunds universitet en fem veckor lång covid-19-kurs som snabbt sytts ihop med anledning av pandemin. De läser termin 11 vid läkarprogrammet och den valbara kursen är det sista de gör före examen.

Lunds universitet konstaterar att sjukvården temporärt har behövt göra stora omställningar av sin verksamhet. Det har påverkat läkarstudenternas utbildning på många sätt. Ett flertal valbara kurser, bland annat utlandskurser, har ställts in. Samtidigt ger det som sker i sjukvården också en unik möjlighet till insikter och kunskaper, enligt Magnus Rasmussen. Han är infektionsläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund och professor i infektionsmedicin.

– Jag är glad och stolt över att vi på Lunds universitet har bestämt oss för att hantera den här pandemisituationen genom att inkludera studenterna. Inte genom att gripas av panik och tänka att studenterna är en börda eller en risk, säger han och fortsätter:

– Det här är unga engagerade människor som vill lära sig och hjälpa till. De ska ses som en resurs. Om några år kommer de vara i ledande positioner.

Huvuddelen av kursen är praktik på Skånes universitetssjukhus i Lund eller Malmö eller på Helsingborgs lasarett. Studenterna arbetar 80 procent som läkarassistenter under handledning.

– Alla kommer att arbeta på ställen som handhar covidmisstänkta. De jobbar i det som vi kallar för den »smutsiga delen« av akuten där man triagerar patienter med infektionssymptom, på internmedicinska avdelningar eller infektionsavdelningar som vårdar patienter med covid eller har en sorteringsfunktion, säger Magnus Rasmussen.

Kursens teoretiska del belyser olika aspekter av den nya sjukdomen i seminarie- och föreläsningsform.

– Det blir allt från virusets molekylärbiologi till tänkbara behandlingar, smittskyddsaspekter, krisledning, kontakter med media och diskussioner om hur samhällsdebatten har sett ut, säger Magnus Rasmussen.

Studenterna ska också skriva en fallrapport kring ett autentiskt fall som sedan ska ligga till grund för seminariediskussioner.

Anton Werin är en av studenterna som valt kursen. Han har gjort det av flera anledningar. Dels för att han är intresserad av akutsjukvård, dels för att han ser det som en bra lärmöjlighet.

– Coronaviruset är något vi hela tiden måste förhålla oss till. Vi får mycket frågor från vänner och anhöriga och när vi börjar jobba efter examen kommer det påverka oss var vi än jobbar. Kursen kommer förbereda oss för det, säger Anton Werin som ska arbeta inom internmedicin i Malmö under de närmaste veckorna.

Han berömmer universitet för initiativet.

– Jag tycker det är fantastiskt att de kunde fixa kursen på så kort tid, men även att de sett utbildningsmöjligheten i pandemin och uppmärksammat att vi är villiga att gå ut och hjälpa till. Och om det blir en ny pandemi om ett tiotal år, har vi en väldigt fördel av vad vi upplever nu.

Under pandemin har Magnus Rasmussen varit infektionsklinikernas representant i den regionala krisledningen och koordinerat vetenskapliga studier om covid i Skåne.

 Vad har du dragit för erfarenheter från ditt arbete under pandemin?

– Det är viktigt att hitta en balans så att man kan hantera covid-patienterna på ett sätt så de inte smittar andra – utan att generera farliga undanträngningseffekter. De flesta patienter som kommer till sjukhuset har ju sjukdomar som är mycket farligare än covid. Det får inte bli så att de får sämre behandling eller lider allvarlig skada.

Har riskerna med covid-19 överdrivits?

– Jag tycker man måste stanna upp och reflektera. »Död i covid« tycker jag inte är det relevanta måttet, utan överdödlighet i hela populationen.

Hur kommer erfarenheterna från pandemin påverka framtidens doktorer?

– Jag hoppas att vi får en sjukvård efter detta som är mer flexibel och lite snabbare svarar mot förändringar i samhället. En del strukturer som finns i dag är väldigt byråkratiska och kan verka bromsande, säger Magnus Rasmussen och ger reglerna kring läkemedelsstudier som ett exempel:

– Jag tror man kommer att diskutera om det är rimligt att man får ge en patient vilken behandling som helst, samtidigt som det tar oerhört lång tid om man ska göra det under vetenskapliga former. Det leder till att patienter i situationer som denna får experimentell behandling utanför ramen av vetenskapliga studier.

För läkarstudenten Anton Werin väntar examen direkt efter kursen. Han kommer att påbörja den fortsatta läkarkarriären i en märklig tid.

– Det kommer att bli spännande.

Lakartidningen.se

Source link