Många brister på boende i Eskilstuna under coronautbrottet: ”Det var som en skräckfilm”


Det var i början av april som smittan tog sig in på boendet. Coronaviruset spred sig snabbt och i slutet av maj hade 25 av 65 boende avlidit. Det är inte säkerställt att alla dog i covid-19, men samma period året innan avled sex personer.

Drömde mardrömmar

För personal på boendet har våren varit tuff. Många blev själva smittade och man fick ta in oerfarna vikarier för att täcka upp. En del vikarier vände i dörren när de förstod att de skulle vårda coronasmittade personer.

– Det var som en skräckfilm, det var hemsk. Ibland kunde jag gå hem och drömma mardrömmar. Jag mådde inte bra, säger Asia Ahmed, som är ett av två skyddsombud på boendet.

Var du själv rädd för att bli smittad?

– Ja i början var jag det. Men sen tänkte jag: Om jag blir rädd då kommer vikarierna också att bli det. Så jag var stark.

Hygienrutiner och bristande ledning

Vad var det då som gjorde att situationen blev så allvarlig? En intern utredning visar att det var flera faktorer som samverkade. Lokalerna var gamla och slitna, rummen små och de äldre delade toalett. Hygienrutiner brast och skyddsutrustningen användes ibland på fel sätt.

Två sjuksköterskor som kom för att provta boende vittnar i utredningen om en händelse där personal inte använde skyddsutrustning vid närkontakt med boende med misstänkt smitta. De noterade också ett annat fall där tog personal på munskydd först efter att sköterskorna påtalat det.

Kunde ha gjort mer

Ordinarie personal var sjuka, och oerfarna vikarier togs in. Utredningen vittnar också om ledningsproblem, där bland annat bristande rutiner inte följdes upp och riskbedömningar inte gjordes. Men det framgår också att ledningen ansträngde sig för att informera och bemanna.

Johan Lindström, vård- och omsorgschef i Eskilstuna, berättar att man vidtog åtgärder, men att man samtidigt kunde ha gjort mer.

– Vi förstärkte upp med personal, riktlinjer och skyddsutrustning.

– Om man tittar i backspegeln kan man tänka att vi skulle kunna ha gjort ännu mer och identifierat de arbetsplatser som skulle bli en större utmaning, säger han.

Långvariga problem

Det framkommer i utredningen att det funnits problem på äldreboendet under lång tid. Flera lex Sarah-anmälningar har utretts eller utreds, bland annat kopplat till hur boende har blivit bemötta.

I en av anmälningarna beskrivs systematiska brister i bemötande under flera års tid, bland annat ska en boende ha slagits på fingrarna av personal. I samband med denna anmälan blev en anställd omplacerad.  

Förseningar med lokaler

De gamla och slitna lokalerna har sedan länge varit på agendan, men beslut från nämnden har dröjt.

– Det har länge funnits en plan för att byta ut Djurgården eftersom det är det äldsta boendet i kommunen, men det har blivit vissa förseningar. Däremot tror jag ingen kunde föreställa sig att det skulle få de här effekterna, säger Johan Lindström.

Utredning pekar även på ledningsproblem, som nu har lett till att två chefer har bytts ut. För ett par veckor sedan meddelade även kommunen att boendet läggs ner.

– Jag tror att många har bilden av att det har varit en väldigt allvarlig situation. Och att erbjuda personer att flytta in där känns inte rätt, säger Johan Lindström.

”Personalen inte problemet”

Asia Ahmed har jobbat på Djurgårdens äldreboende sedan 1996 och kommer att vara kvar under sommaren, men sedan är det dags för nya tag någon annanstans. Men hon är rädd för att i framtiden bli stämplad på grund av våren som har varit.

– Jag vill att människor ska veta att vi på golvet har gjort ett väldigt bra jobb och att vi har kämpat. Jag hoppas att man inte kommer se oss som problemet.

SVT Nyheter Sörmland har sökt den chef som var avstängd under tiden utredningen gjordes och nu har omplacerats till en annan chefstjänst inom äldreomsorgen. Hon har dock avböjt att medverka.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply