Många coronapatienter som vårdats på intensiven har svårigheter ännu månader efter att de fått komma hem, visar undersökning från HUS


Många av de coronapatienter som vårdats på intensivvårdsavdelningarna har men ännu tre månader efter att de fått komma hem från sjukhuset. Det visar en undersökning som Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt gjort.

Enligt uppföljningsundersökningen klarade hälften av patienterna efter tre månader av sin vardag bra eller rätt så bra och utan att behöva hjälp.

Hälften sa ändå att de varit tvungna att förändra sin vardag efter att ha insjuknat i covid-19. De hade varit tvungna att sluta med en kär hobby eller inte kunnat återvända till sitt arbete.

– Det är ganska många som varit tvungna att förändra sina liv, säger Johanna Hästbacka som är avdelningsöverläkare vid Mejlans intensivvårdsavdelning som tillhör HUS.

I undersökningen följs 70 patienter som fått intensivvård upp. Medelåldern för dem som vårdats på intensivvårdavdelningen under epidemin var 57 år.

Sex av tio var tillbaka på jobbet efter tre månader

Den största utmaningen för patienterna var enligt Hästbacka att de överlag var fysiskt svaga efter att ha vårdats på intensiven.

Två tredjedelar av de patienter som följdes upp i undersökningen hade varit i arbetslivet innan de blev sjuka. Sex av tio hade kunnat återvända till jobbet efter tre månader. Tre av tio var fortfarande sjuklediga tre månader efter att de vårdats på intensiven.

– Om fyra av tio inte kunnat återvända till sitt tidigare jobb så är det ju nog en ganska stor siffra – i synnerhet då arbetslivet sällan är speciellt fysiskt krävande i dagens läge, säger Hästbacka.

Vårdare i vita och blå skyddsdräkter står runt en coronapatient.

Bildtext

Att ligga på intensiven leder ofta till att man tappar en stor del av sin muskelmassa.

Bild: Lehtikuva

En tiondel var sitt gamla jag efter tre månader

En liten del återhämtade sig snabbt. Efter tre månader hade en tiondel enligt egen utsago helt och hållet kunnat återvända till sitt gamla liv.

– 88 procent av dem som var i arbetslivet innan de insjuknade kunde återvända till jobbet inom ett år, säger Mika Valtonen som är överläkare på intensivvårdsavdelningen på Åbo universitets centralsjukhus.

Enligt Valtonen har man kunnat påvisa att de som insjuknat allvarligt i covid-19 också löper större risk för att insjukna i långtidscovid.

I Finland uppskattas 10-40 procent av de insjuknade få långtidscovid.

Till vänster en arm som tillhör en coronapatient i en sjukhussäng. Till höger en handskbeklädd arm som håller i karmen på sjukhussängen.

Bildtext

Många patienter känner av sjukdomen ännu 6-12 månader efter att de fått komma hem.

Bild: Lehtikuva

Fler unga på intensiven sedan september

Andelen coronapatienter i de yngre åldersgrupperna har ökat, enligt Hästbacka

88 procent av dem som behövt intensivvård är helt ovaccinerade och de finns fler ovaccinerade bland yngre.

Enligt Hästbacka tillbringar coronapatienter i medeltal elva dygn på intensiven, medan andra patienter är där endast tre dygn i medeltal.

Både Hästbacka och Valtonen säger att personer som behövt intensivvård ofta lider av kognitiva och psykiska problem. Enligt undersökningar har så många som fyra av fem intensivvårdspatienter psykiska symtom och fysiska nedsättningar ännu 6-12 månader efter att intensivvården avslutats.

Källa: STTSource link

Be the first to comment

Leave a Reply