Många oklarheter kring Finlands misslyckade skyddsutrustningsbeställning – “Svårt att förvissa sig om att man får rätt vara när man beställer från Kina” | Inrikes


Beställningen av vad som visade sig vara undermålig skyddsutrustning från Kina har utvecklats till en veritabel härva med en lång rad oklarheter. Efterfrågan på marknaden är enorm, men nu är en ny frakt på väg från Kina och Sydkorea.

Behovet av nya andnings- och ansiktsskydd har ökat på sjukhus, hälsocentraler och äldreboenden i och med att coronaviruset spridits.

För att råda bot på bristen på skyddsutrustning hade Försörjningsberedskapscentralen beställt miljoner ansiktsskydd och 230 000 andningsskydd från Kina. Leveransen anlände till Finland i tisdags.

På onsdagen visade det sig ändå att produkterna inte motsvarar de kriterier som krävs för att kunna användas på sjukhus.

Ärendet har utvecklats till en veritabel härva då det i en artikel i Suomen Kuvalehti uppdagades att affären också inbegrep märkliga affärstransaktioner mellan företagaren Tiina Jylhä och affärsmannen Onni Sarmaste.

Haatainen: Fallet ska utredas

Det här fick arbetsminister Tuula Haatainen (SDP) att be om en brådskande utredning om varför köpet slog fel. Vem utredningen gäller är emellertid oklart.

– Försörjningsberedskapscentralen lyder under Arbets- och näringsministeriet. I går kväll och i dag morgon har en del oegentligheter uppdagats om skyddsutrustningsbeställningen. Jag har bett om en snabb utredning om de här oegentligheterna, skriver Haatainen på Twitter.

“Skrämmande om det inte finns tillräckligt”

Bristen på masker är oroande, säger SFP:s riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi, som sitter i social- och hälsovårdsutskottet.

– Det är skrämmande om det inte finns tillräckligt av dem. Speciellt oroad är jag över äldreboendena.

Riksdagsledamot Kim Berg (SDP) är också han medlem av social- och hälsovårdsutskottet.

– Det har varit problematiskt att förvissa sig om att man får rätt vara när man beställer till exempel från Kina. Och en annan fråga är ju den inhemska produktionen.

Berg säger ändå att han förstått att mer utrustning nu är på väg till Finland.

Veronica Rehn-Kivi
Bristen på masker är oroande, säger riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP).
Veronica Rehn-Kivi
Bild: Mikko Ahmajärvi/Yle
Veronica Rehn-Kivi

Medicinalråd tror utrustningen kommer att räcka

Medicinalråd Timo Keistinen på Social- och hälsovårdsministeriet säger att problemet är att många länder inte haft tillräckliga förråd av skyddsutrustning. Därför är efterfrågan på marknaden just nu enorm.

Gällande den uppmärksammade beställningen som gått fel säger han att utrustningen nog kan användas.

– De är inte oanvändbara utan är passliga för till exempel hemvården och socialvården. Men de passar inte till att sköta coronapatienter.

Nu är en ny frakt på väg från Kina och Sydkorea. Viktigt är ändå att man använder utrustningen på rätt sätt, säger han.

– Vi måste använda dem på rätt sätt och i rätt situationer. När produktionen i Finland fås i skick och de nya beställningarna kommer, så tror jag nog att de räcker.

Source link