Människorättsorganisation: Världen får inte tillåta digital övervakning utan begränsningar | Utrikes


Medan hälsovårdsmyndigheter allt mer betonar betydelsen av “mobile tracking” – telefonspårning – för att hitta smittokedjor är det skäl att inte glömma bort människors rätt till integritet.

Digital övervakning av enskilda människor under pandemin sker i syfte att få virusspridningen under kontroll. I en del länder handlar det om frivilliga anmälningar – i andra om påbud.

Torgförsäljning i Pirna, Tyskland 1.4.2020
Vem träffade du på torget egentligen?
Torgförsäljning i Pirna, Tyskland 1.4.2020
Bild: EPA-EFE/FILIP SINGER
torg,shopping,grönsaker,torghandel,Tyskland

Allt har sin tid, och det behövs begränsningar, tidsramar, specifika regler och tidsramar, säger en rad människorättsorganisationer i ett gemensamt uttalande som bland annat Human Rights Watch (HRW) och Privacy International har undertecknat.

I ställningstagandet pekar man bland annat på riskerna för att krisen blir en täckmantel för ett mer övergripande snokande.

Det är också viktigt att telebolag inte ges en möjlighet att kränka kundernas integritet och rätt till privatliv.

En grupp europeiska experter lanserar inom kort en ny teknik för smarttelefoner som kan spåra människor som har kommit i kontakt med coronamittade personer.

 • Om en person som testat positivt för viruset har registrerats kan andra personer som riskerar att smittas snabbt kunna identifieras och varnas.
 • Om man kan identifiera dem som riskerar att smittas så här noggrant så hoppas myndigheterna på att kunna lätta på de restriktioner som införts i campen mot covid-19.
 • Den nya plattformen använder sig av Bluetooth-anslutning, och kräver inte inkräktande lokaliseringsuppgifter.
 • Enbart särskilda personer vid de lokala hälsomyndigheterna skulle kunna ladda ner data för att kunna skicka meddelande till personer som löper risk att smittas, och uppmana dem att isolera sig.
 • Det europeiska initiativet – Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing (PEPP-PT) – liknar den framgångsrika metod som tagits i bruk i en del asiatiska länder med målet att spåra virusspridarna och isolera dem
 • Den sortens spårning som tillämpas i de asiatiska länderna skulle ändå inte kunna tas i bruk på samma sätt i Europa. Konceptet bryter nämligen mot de strikta dataskyddsregler som finns i Europa.
 • Studier har visat att det är nödvändigt att minst 60 procent av ett lands befolkning involveras i spårningsprojektet för att det ska ha effekt. De som inte har en smarttelefon skulle använda ett slags armband som är kopplat till Bluetooth.
 • Epidemiologer anser att kontaktspårning blir ett viktigt vapen i kampen mot covid-19 om en nedstängning av samhällen först leder till att den snabba spridningen av viruset saktar ner farten.
 • PEPP-PT liknar appen TraceTogether som används i Singapore
 • PEPP-PT, som har utarbetats av 130 forskare från åtta länder – planerar att lansera sin plattform den 7 april.

Allt från ansiktsigenkänning till spårning av smittade personer via mobiltelefoner tas nu i bruk av myndigheterna. Målet är att spåra smittokedjor och ha koll på befolkningens rörelser då det råder förbud och isoleringsbestämmelser.

Man med mobiltelefon och ansiktsskydd i Zagreb, Kroatien
Är du på rätt ställe? Man i Zagreb, Kroatien.
Man med mobiltelefon och ansiktsskydd i Zagreb, Kroatien
Bild: EPA-EFE/All Over Press
coronavirus,Mobiltelefon,ansiktsskydd

Tiotals länder använder sig av digital teknik för spårning

Mobilappar för spårning används bland annat i Singapore, Sydkorea och i Kina. Kontaktspårning användes i Wuhan i Kina, och där gick dessutom 1 800 fempersonersteam från dörr till dörr för att utföra granskningar. Också i Irland talas det om ett liknande system.

Ungefär 24 länder använder sig nu av telekommunikation för att lokalisera människor, och fjorton länder använder applikationer för att spåra kontakter och bevaka karantäner, uppger HRW.

 • Kina har infört ett slags trafikljussystem – en mjukvara som graderar individer enligt ett färgsystem; rött, gult eller grönt. På det här sättet avgörs det vem som får röra på sig eller träffa andra.
 • Israels byrå för terrorismbekämpning kan med hjälp av lokaliseringsdata alarmera dem som kommer i för nära kontakt med smittade personer.
 • I Singapore tillåter appen Trace Together myndigheterna att identifiera människor som har utsatts för virussmittade personer.

Å andra sidan finns det mängder av länder där människor inte har tillgång till smarttelefoner eller förstår sig på att använda dem. Inte heller nätet är alltid så pålitligt.

Solbadare med distans till varandra. Perth , Australien 6.4.2020
Avståndet är viktigt. Perth, Australien 6.4.2020
Solbadare med distans till varandra. Perth , Australien 6.4.2020
Bild: AAP IMAGE
coronavirus,Strand,Solbad,Australien,avstånd

Klara regler och transparens nödvändigt

För att säkra att den här typens övervakningsmetoder inte trampar på mänskliga rättigheter måste de juridiska bestämmelserna vara klara, och övervakningen bör vara transparent och oberoende. Det behövs också klara tidsramar, säger människorättsgrupperna i sitt uttalande.

Rasha Abdul Rahim, chef för Amnesty Internationals teknologiavdelning, säger att det finns exempel på ovilliga regeringar som inte vill ge ifrån sig temporära övervakningsbefogenheter.

– Vi får inte nu gå omkring i sömnen in i en permanent utvidgad övervakningsstat.

Vidare påpekas det att regeringarna måste försäkra sig om att all insamlad persondata förvaras tryggt och inte utnyttjas till kommersiella ändamål eller något annat som inte har direkt med pandemibekämpningen att göra.

Nyligen rapporterade FN:s specialsändebud om den risk som finns för att en del länder slinker in i auktoritärt styre om de nya undantagslagarna inte övervakas och kontrolleras grundligt.

– Vi kommer att få se en hel del efterdyningar av covid-19. Vi måste försäkra oss om att de åtgärder myndigheterna nu vidtar inte innebär att den här hälsokrisen leder till en global kris för de mänskliga rättigheterna, säger Estelle Masse, anlytiker vid Access Now.

Här följer folk strikt reglerna om avstånd. Rom, Italien.
Här följer folk snällt avståndsreglerna. Parkeringshus i Rom, Italien.
Här följer folk strikt reglerna om avstånd. Rom, Italien.
Bild: AFP / Lehtikuva
coronavirus,Rom,Italien,shopping,parkeringshus,Supermarket

Spårning är svårt om viruset är vitt utspritt

Frågan är hur effektiv spårning är. I Singapore har allt fler arbetsplatser och alla skolor stängts, och premiärministern har meddelat att man “trots den goda kontaktspårningen” ändå bara i hälften av fallen fått tag i ursprungliga smittokällor.

Spårning är svårt om viruset är vitt utspritt.

Spårning anses fungera bäst då viruset har lugnat ner sig och det finns färre smittade. Det är också användbart till exempel på vårdhem, sjukhus och i fängelser.

Fokus är nu mycket inriktat på ett utökande av testandet:
“Man testar och testar och testar. Man hittar fall, man isolerar dessa personer, man hittar personer som den smittade varit i kontakt med, och man isolerar dessa kontakter”.

Källor: Reuters, The Guardian, Politico, ForbesSource link

Be the first to comment

Leave a Reply