Marina Tuutma omvald till DLF-ordförande


I dag, fredag, höll Distriktsläkarföreningen (DLF) sitt fullmäktigemöte. På grund av den rådande situationen med det nya coronaviruset hölls mötet i digital form.

Fullmäktige hade att ta ställning till två motioner.

En av dessa kom från DLF Västerbotten som ville att DLF skulle se över möjligheterna att inrätta särskilda distriktsläkardagar. Syftet är att få mer tid till att till exempel diskutera aktuella och distriktsläkarspecifika frågor och strategier inför framtiden. Lokalföreningen yrkade därför att Distriksläkarföreningen genomför en enkät bland medlemmar för att undersöka intresset för sådana dagar, samt att DLF ska undersöker vilka ekonomiska möjligheter som finns för detta.

Styrelsen yrkade på avslag för motionen, bland annat med hänvisning till att DLF redan anordnar tre sammankomster per år. Det handlar om ett fackligt seminarium, ordförandekonferensen samt fullmäktigemötet.

Fullmäktige gick på styrelsens linje och avslog motionen.

Bakom den andra motionen stod 19 distriktsläkare från olika håll i landet. Motionärerna vill att DLF ska bilda en arbetsgrupp för att accelerera arbetet inom klimat och hälsa, samt att DLF tillsammans med Sjukhusläkarna verkar för att Läkarförbundet blir en påtryckande kraft för klimatomställning gentemot politiker och arbetsgivare.

Styrelsen pekade på att det redan pågår ett arbete på klimatområdet inom Läkarförbundet. Dessutom anser styrelsen att det inte är rimligt ur ekonomisk synvikel att DLF ska dubblera det klimatarbete som redan bedrivs inom förbundet.

Mot bakgrund av det föreslog styrelsen att det första förslaget skulle avslås och att det andra skulle anses besvarad. Fullmäktige höll med.

Fullmäktigmötet beslutade dessutom att välja om Marina Tuutma som ordförande. Mandatet gäller till 2022.

– Jag känner mig mycket hedrad och vill tacka medlemmarna för förtroendet. Jag ser framemot att fortsätta arbeta tillsammans med styrelsen, säger Marina Tuutma till Läkartidningen.

Nya styrelseledamöter är Nadja Schuten Huitink och Carolina Emdin. Lämnar styrelsen gör Staffan Ahlkvist och Tomas Westin.

I samband med fullmäktigemötet delades DLF:s pris »Årets allmänläkarvän« ut. Vinnaren var Andreas Thörneby, specialist i allmänmedicin och ledamot i SFAM.

Han ligger också bakom den fiktiva »Doktor Glad« på Twitter, ett satiriskt konto som inte sällan har udden mot så kallade nätläkarbolag, styrningen av sjukvården och ersättningsmodeller.

Motiveringen till Årets allmänläkarvän lyder:

»Andreas Thörneby – även känd som Dr Glad – driver en egen tankesmedja för allmänmedicinen som oförtrutet slåss för grundläggande allmänmedicinska principer som kontinuitet, ett begränsat uppdrag, mot sjukvårdens kommersialisering och för reflexion och vetenskapliga principer. Andreas behärskar konsten att förmedla allmänmedicinens betydelse för svensk hälso- och sjukvård till en större publik på ett inspirerande sätt och utmanar publiken med spetsiga formuleringar och humor«.

Lakartidningen.se

Source link

Be the first to comment

Leave a Reply