Massvaccinering väntar i Sverige – här är den svaga punktenRegionerna är redo för massvaccinationen mot coronaviruset – så långt de kan vara utifrån den givna informationen. Och alla bedöms ha tillräckligt med frysar, enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Vaccination mot covid-19 kan dra igång i Sverige redan under mellandagarna. Och Sveriges 21 regioner, som ansvarar för själva genomförandet, står redo – åtminstone för att hantera den första prioriterade gruppen. Det säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Men det finns flera osäkerheter i planeringen.

– Den allra viktigaste frågan är när vaccinet blir godkänt, när kommer leveranserna, hur stora leveranser kommer och under vilka datum. Det är helt avgörande för hur man kan arbeta med vaccineringen, säger Emma Spak.

Läs mer: ”Vaccinen får inte bli stående någonstans”

Sverige har avtal med fem läkemedelsbolag som utvecklar vaccin mot covid-19. Pfizer och Biontech tros få klartecken av EU för sitt vaccin den 23 december. Modernas vaccinkandidat bedöms bli godkänt i EU början av januari.

”Tvådosvaccin kräver ett jämnt och bra flöde”

Hittills har de svenska regionerna först fått preliminära uppgifter om hur stora leveranser som kan förväntas per kvartal, sedan kom information om leveranser per månad. Snart hoppas Emma Spak att uppgifter om vad som kan nå Sverige på veckobasis ska komma.

– Det är stor skillnad om det kommer 500 000 doser eller 5 miljoner doser under en månad. Det är rätt olika logistik som behövs. Får vi ett mindre antal doser är det färre personal som behövs, säger hon.

Information om veckoleveranser är också viktigt för att personalen ska kunna planera för att varje patient ska få två doser av samma sorts vaccin inom rätt tidsspann. De vaccin som ser ut att bli godkända först behöver alla ges i två omgångar. Av de fem läkemedelsbolag som Sverige har vaccinavtal med är det endast ett, amerikanska Janssen, som eventuellt kan ges som endosvaccin.

– Tvådosvaccin kräver ett jämnt och bra flöde av vaccin. Den övergripande och största utmaningen är om det blir ryckigt i leveranserna, säger Emma Spak.

”Det är bra med viss redundans”

Än så länge saknar regionerna även information på detaljnivå om hur vaccinen ska hanteras. Det kan till exempel handla om uppdragningsnålen ska bytas efter varje gång den har använts för att suga upp vätskan från flaskan.

– Det här är en jättestor utmaning, men regionerna är jätteduktiga på att vaccinera. Jag är övertygad om att vi kommer att klara utmaningen. Vi har inget val, det här måste gå att lösa, säger Emma Spak.

Pfizers och Modernas vaccin kräver kalla temperaturer under transporten, minus 70 respektive minus 20 grader Celsius. Men enligt Emma Spak har regionerna tillräckligt med frysar. Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att köpa in 21 extra frysar, men de kommer sannolikt inte att behövas.

– Nej, inte som det ser ut nu. Socialstyrelsens uppdrag är tänkt som ett kompletterande uppdrag. Det är bra med viss redundans i det här, det ger en säkerhet, säger Emma Spak.

Prioriteringsordning

De grupper som kommer att prioriteras först i vaccinationerna mot covid-19 är:

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst.
  • Personal inom äldreomsorg som arbetar nära boende och omsorgstagare.
  • Nära hushållskontakter till personer som har hemtjänst.

Nästa steg ska omfatta: Personer över 70 år, övrig personal inom vård och omsorg och personer som är 18-69 år och som tillhör en riskgrupp.

Sist ut blir övriga personer mellan 18 och 69 år som inte tillhör någon riskgrupp.

Source link

Be the first to comment

Leave a Reply