Mathjälp, medborgarlön och ambulerande klinik mot den ökade fattigdomen i Rom: “Innan pandemin hade vi kanske 30 familjer under en dag, nu kan det komma upp till 120” | Utrikes


Det är full aktivitet på området som tillhör den katolska hjälporganisationen Caritas i Rom. Här finns en av ett 50-tal mataffärer i staden dit behövande kan komma och få gratis matvaror.

– Fattigdomen har brett ut sig under krisen. Inte minst ser vi att många nya familjer har kommit till oss för att be om hjälp, säger Massimo Pasquo hos Caritas i Rom och fortsätter:

– Det handlar om personer som förlorat arbetet inom restaurang-, turist- eller någon annan servicebransch som drabbats hårt under pandemin, och som tidigare ofta kunnat försörja en hel familj, även om de haft det knapert.

Varannan har fått det sämre

Över hälften av Italiens invånare beräknas ha fått minskade inkomster i familjen på grund av restriktionerna under pandemin.

Projektledaren Massimo Pasqau vid Caritas i rom
Massimo Pasqau är ansvarig för hjälpprojekt hos Caritas i Rom.
Projektledaren Massimo Pasqau vid Caritas i rom
Bild: Yle/Christin Sandberg
Rom,bostadslöshet,fattigdom

Pasquo förklarar att många av de drabbade saknade regelrätta arbetskontrakt, tvingades arbeta svart eller endast hade säsongsarbete, vilket gör att de nu står helt utan möjlighet att få arbetslöshetsersättning eller coronastödpengar från regeringen.

En av dem är Rafi Sarker. Han arbetade på en restaurang i Rom när Italien stängde ner helt i mars förra året. Sedan dess har han inte lyckats hitta något nytt.

– Vi är fem personer hemma. Min yngsta dotter är 4 månader. Hur ska vi klara oss? säger han när vi ses inne på Caritas mataffär, dit de som behöver kan komma och handla utan att betala.

– Men här finns långt ifrån allt vi behöver, tillägger han och pekar med handen runtom sig.

Det är pasta, ris, tomater och ost. Frukt, kakor och barnmat.

Foto på Rafi Sarker
När coronapandemin slog till för ett år sedan förlorade Rafi arbetet. För första gången kan han inte försörja familjen.
Foto på Rafi Sarker
Bild: Yle/Christin Sandberg
Rom,fattigdom,bostadslöshet

Under tjugo år hade Sarker lyckats hanka sig fram på olika arbeten inom restaurangbranschen och hunnit skaffa sig rejält med erfarenhet när pandemin ryckte undan allt för honom och familjen.

Många har tippat över kanten

I sin senaste fattigdomsrapport beskriver Caritas Rom som ett bräckligt och ojämlikt samhälle. Redan året innan coronapandemin drabbade Italien hade man sett att människor fått det sämre och att prekariat och fattigdom bredde ut sig och klyftorna i staden växte.

Under pandemin har många förlorat inkomsten, men sparandet har samtidigt tredubblats.

Foto på Lucia Montebello
Lucia Montebello ansvarar för matutlämningen på en av stadens matemporium, som de kallas.
Foto på Lucia Montebello
Bild: Yle/Christin Sandberg
Rom,fattigdom,bostadslöshet

Lucia Montebello, som ansvarar för Caritas ”matemporium”, som det kallas, säger att pandemin har inneburit en katastrof för många människor och hon ser inte slutet på det.

– Innan pandemin hade vi kanske 30 familjer som handlade här under en dag. Nu kan det komma upp till 120 familjer, säger hon och konstaterar att det handlar om personer som inte längre har pengar till mat.

– Till det kan läggas problem att betala hyra och räkningar, säger Montebello.

Valeria som är änka med två barn är beroende av Caritas mathjälp.
Valentina är änka med två vuxna söner utan arbete. Hade det inte varit för mathjälpen hade de inte kunnat laga mat varje dag.
Valeria som är änka med två barn är beroende av Caritas mathjälp.
Bild: Yle/Christin Sandberg
Rom,fattigdom

”Valentina”, som inte vill uppge sitt riktiga namn, berättar att hon är änka, har två vuxna söner som är arbetslösa och föräldrar med handikapp som hon just nu måste ta hand om.

– I vanliga fall arbetar jag i en skolmatsal, men inte ens lönen räcker till slutet av månaden. Men så illa som det är nu har det aldrig varit tidigare, säger hon och tillägger:

– Jag är mycket troende och försöker hela tiden se ljust på situationen, men det är inte lätt.

Haltande skolgång ökar klyftorna

Enligt Caritas senaste rapport har nästan 10 procent av stadens 2,9 miljoner invånare svårt att betala hyra, räkningar, mediciner och andra oförutsedda utgifter. Betydligt fler riskerar att hamna i samma situation.

Ett annat problem är trångboddhet. I Rom karaktäriseras boendesituationen av att många i periferin, som städernas förorter brukar kallas, bor i fastigheter som betraktas som obeboeliga på grund av dålig standard eller bristande säkerhet.

En madrass under en bro.
På många platser runtom i staden ligger madrasser dit människor söker sig på kvällarna.
En madrass under en bro.
Bild: Yle/Christin Sandberg
Rom,Italien,bostadslöshet

Ibland talas det om ”ockupationer”, men det är så allmänt utbrett att det trots sin informella karaktär är accepterat.

Många barn växer upp i denna kontext. Och eftersom det ofta är trångt, eller finns brist på bra internetuppkoppling, har de haft svårt att följa distansundervisningen.

– Det att de har dåliga förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig distansutbildningen är ett stort bekymmer, säger Massimo Pasquo från Caritas.

Han tillägger:

– Det riskerar att öka på klyftorna i samhället i ännu högre grad. För de enskilda eleverna kan det få långvariga effekter och göra det svårare att avsluta skolan och hitta ett arbete.

Medborgarlön håller många flytande genom krisen

Något som har ”räddat” många i Rom och i övriga landet är den medborgarlön som den tidigare regeringen, ledd av premiärminister Giuseppe Conte, införde 2019 för att bekämpa fattigdomen.

Ingången till tågstationen Roma Termini i Rom.
Termini är den största tågstationen i Rom. Kring stationen finns många hemlösa och andra utsatta grupper.
Ingången till tågstationen Roma Termini i Rom.
Bild: Yle/Christin Sandberg
Stazione di Roma Termini,Rom,Italien

Åtgärden sattes in innan coronapandemin kom, eftersom behoven redan då var stora. Nu ses det som en självklarhet att medborgarlönen måste finnas kvar. Den nye premiärministern, bankmannen, Mario Draghi har också sagt sig positiv till åtgärden, eftersom det finns så många människor i nöd.

Ytterligare ett perspektiv på framtidsscenarier som måste beaktas, enligt Caritas, är den demografiska kris som Italien står inför. De äldre blir fortsatt fler och de yngre allt färre. Det gäller i Rom, liksom i resten av landet.

Ambulerande klinik för papperslösa

En av de mest utsatta grupperna är migranter och papperslösa. I centrum hänger många av dem kring Roms största tågstation Termini.

En man står framför en vit skåpbil med texten rörlig klinik.
Läkaren Andrea Carrozzini och tolken Ousmane Toure (i bakgrunden) finns vid tågstationen Termini med den ambulerande kliniken en gång i veckan.
En man står framför en vit skåpbil med texten rörlig klinik.
Bild: Yle/Christin Sandberg
Italien,coronavirus,fattigdom

Den medicinska hjälporganisationen Intersos arbetar nära dessa personer. Varje onsdag ställer de sin ambulerande klinik i närheten av stationen.

– Här finns möjlighet att genomgå en läkarundersökning, göra ett coronatest eller bara prata av sig, säger läkaren Andrea Carrozzini som precis har anlänt och fått sällskap av tolk och psykolog.

Många migranter, som inte har uppehållstillstånd eller saknar fast bostad, vågar inte uppsöka vanliga sjukhus.

I vanliga fall är det full rörelse i området. Men just den här onsdagen i mitten av mars är det relativt få personer ute. Stora delar av Italien, inklusive Rom, har återigen stängts ner och är en så kallad ”röd zon”. Det innebär att i stort sett alla affärer och serviceinrättningar som vanligtvis finns i området har tvingats stänga igen.

– För oss som organisation är det viktigt att finnas där behovet är som störst. Och att arbeta förebyggande tillsammans med institutionerna för att så många som möjligt ska ha tillgång till hälso- och sjukvård, säger Carrozzini.

Lyckad insats med ”hälsofrämjare”

Under pandemin har deras organisation Intersos varit med och utbildat ”hälsofrämjare”, i ockuperade byggnader och liknande informella bosättningar i tätbefolkade kvarter, vilket har fungerat mycket bra.

– De personerna har spridit information om förebyggande åtgärder och fungerat som länk mellan samhällsgemenskapen och sjukvården. Om någon har blivit sjuk i misstänkt covid-19 har personen isolerats och sjukvården kontaktats, vilket har hållit smittspridningen under kontroll på ett ypperligt sätt, berättar Carrozzini.

Tre personer i munskydd går längs en gata.
Psykologteam som arbetar med uppsökande verksamhet runt stationen Termini.
Tre personer i munskydd går längs en gata.
Bild: Yle/Christin Sandberg
Rom,fattigdom

Coronapandemin tycks inte ha drabbat migranterna i Italien i större utsträckning än den övriga befolkningen.

Hemlösa fruktar inte coronan

Runt tågstationen finns flera natthärbärgen. Men långt ifrån alla har tillgång till dem. Distansregler har tvingat härbärgena att dra ner på kapaciteten, vilket har gjort att alla inte får plats.

”Barbara” sitter med en filt om sig på några kartongbitar vid stationsbyggnaden.
– Jag har tak över huvudet hos en väninna på nätterna, men på dagarna hittar du mig alltid här, säger hon.

Hon berättar att hon hade både familj och arbete en gång i tiden.

– Sedan var jag med om en trafikolycka och skadade benet. I samband med det hamnade min man i fängelse, fnyser hon.

Efter olyckan fick hon svårare att hitta tillräckligt med arbete för att kunna leva på lönen. Utan pengar gick det snabbt utför.

– Det blev som det blev, konstaterar hon.

– Pandemin oroar mig inte och jag har inte fått det sämre.

Men levnadsvillkoren är tuffa för många. Enligt flera socialarbetare ökar antalet madrasser under broar och andra tak som ger skydd runt om i staden och enligt kommunen har tolv personer frusit ihjäl på gatan under vintern.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply