Mika Salminen: Laboratoriekapaciteten måste öka för att få bukt med coronatestningen | Inrikes


Att både testas och få resultaten i rask takt är viktigt för att spårningen ska fungera optimalt, säger Mika Salminen, hälsosäkerhetschef vid Institutet för hälsa och välfärd.

Det har uppstått köer till coronavirustest på många håll i Finland och många har fått vänta på testresultat. Till exempel i Helsingfors får de som kontaktar hälsovården om coronasymtom nu vänta två dagar på att testas.

Enligt den nationella rekommendationen borde man behöva vänta högst ett dygn på test.

– Optimalt vore att både få testas och få resultat snabbt så spårningen kan starta ifall resultatet är positivt. All fördröjning där är dålig, säger Mika Salminen.

Flunsor och förkylning kan orsaka delvis liknande symtom som coronaviruset, vilket är en orsak till att antalet personer som coronatestas ökat.

Salminen säger att sommarflunsan startade tidigare än många sjukvårdsdistrikt och kommuner kanske hade väntat sig.

Alla laboratorium jobbar på att få upp kapaciteten, men Salminen säger att det kommer att behövas mer personal och också större laboratoriekapacititet.

– Man kommer också att ta i bruk nya typer av coronatest och utveckla provtagningssättet så att det blir lite enklare.

Stor del av coronafallen från utlandet

THL håller på att utveckla en trafikljusmodell för coronatestningen. Personer som anländer till Finland från röda, det vill säga högriskländer, testas sannolikt på bred basis och de kan försättas i karantän med myndighetsbeslut.

För dem som anländer från så kallade gula länder räcker frivillig karantän och de som kommer från gröna länder behöver inte sitta i karantän alls. Gröna länder har färre än åtta fall av smitta per 100 000 invånare under två veckors tid.

Men var gränsen mellan gula och röda länder går kan Salminen ännu inte säga.

– Det är något vi kommer att diskutera under den kommande veckan.

Hur stor del av coronafallen som kommer från utlandet växlar enligt Salminen mellan olika orter.

– Till exempel i Åbotrakten har största delen av fallen haft en koppling till utlandet. I huvudstadsregionen är det kanske hälften.

Risk för smitta i kollektivtrafiken

I torsdags gav regeringen en rekommendation om att finländare över 15 år ska börja använda munskydd i situationer då säkerhetsavstånd inte är möjliga.

Att många ändå struntar i rekommendationen oroar inte Salminen.

– Det har först gått en vecka sedan rekommendationen så vi ska titta framåt. Situationen är ändå relativt god i Finland, vi är fortfarande bland de tre länder med minst coronafall sett till befolkningsmängden i Europa. Varje fall är ett för mycket, men det är klokt att ta en sak i taget.

Hur stor risken i kollektivtrafiken är beror på hur länge man vistas i ett färdmedel och hur mycket folk det är ombord.

– Om det finns mycket plats är risken liten. Men om det är rusningstid och man måste stå tätt intill varandra i en halv timme finns det en risk.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply